Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Katedra Finansów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Katedra Finansów Międzynarodowych - Publikacje
 

 Publikacje

 

Wybrane publikacje 

LEOKADIA ORĘZIAK, PROF. DR HAB.

• Rynek ubezpieczeniowy Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
• Polityka pieniężna krajów Unii Europejskiej w perspektywie Unii Gospodarczej i Walutowej. "Bank i Kredyt", nr 6/1998.
• Liberalizacja przez Polskę przepływu kapitałów w obrocie z zagranicą a sytuacja w bilansie płatniczym. "Zeszyty Naukowe ​Kolegium Gospodarki Światowej", nr 4/1998.
• Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania ustanowienia i funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt" nr 12/1998.
• Euro - nowy pieniądz. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1998.(wyd. II 2003 r.)
• Globalizacja rynków finansowych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 2/2003
• Kierunki zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego Unii Europejskiej, Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2003
• Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (wyd. II 2009)
• Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 8/2004
• Perspektywa Finansowa 2007-2013- kierunki ewolucji systemu finansowego Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2004
• Budgetary Policy, Poland. International Economic Report, 2004/2005, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2005, s.37-45.
• Dolar i euro jako waluty międzynarodowe, "Bank i Kredyt" (Narodowy Bank Polski) nr 3/2005
• Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski0nr 7/ 2005
• Die Polnische Wirtschaft auf dem Weg zur Eurozone, w: Das Neue Polen in Europa. Politik,Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, pod red. Franz Merli, Gerhard Wagner, Wyd. Studien Verlag,Insbruck, Wien, Bozen 2006, s. 341- 354
• Bank centralny Japonii, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 10/2006
• System Rezerwy Federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 9/2006
• Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 8/2006
• Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2005
• Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Wyd. WSHiP- Elipsa, Warszawa 2007
• Zlikwidować OFE, "Polityka" nr 5, 2010
• Restrukturyzacja długu jako potencjalny skutek zadłużenia niektórych krajów strefy euro, "Sprawy Międzynarodowe", kwiecień-czerwiec nr 2/2011
• Ryzyko rozpadu strefy euro. Rola Europejskiego Banku Centralnego w łagodzeniu kryzysu zadłużenia publicznego, "Sprawy Międzynarodowe" nr 2/2012
• OFE w Polsce - produkt ekspansji globalnych instytucji finansowych, "Polityka Społeczna" nr 11-12/2012
• Otwarte Fundusze Emerytalne - refleksje na marginesie polskiego wydania książki Mitchella Orensteina Prywatyzacja emerytur, "Ekonomista" nr 6/2012
• Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. L. Oręziak, D. Rosati, Uczelnia Łazarskiego, 2013
• Open pension funds in Poland: the effect of the pension privatization process, "International Journal of Management and Economics" nr 38/2013
• The Unbearable Burden of Debt, "Aspen Review Central Europe" nr 2, 2013
• OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa,  Warszawa, 2014