Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze : O Katedrze – Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Katedra Integracji Europejskiej im Jean Monneta - O Instytucie
 

 O Katedrze

 
Celem Katedry jest prowadzenie badań z zakresu integracji w ramach Unii Europejskiej oraz proponowanie studentom szerokiej oferty dydaktycznej obejmującej ogólną wiedzę o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej i rozwoju procesów integracyjnych w Europie oraz na świecie, o warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim, politykach gospodarczych UE oraz o skutkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 
 
Kierunki badań Katedry Integracji Europejskiej im. J. Monneta w najbliższych latach:
Uwarunkowania, kierunki i możliwe efekty rozwoju integracji w ramach UE (ekonomiczne, polityczne, instytucjonalne; perspektywy pogłębienia integracji w ramach rynku wewnętrznego UE; perspektywy zmian w  systemie finansowania UE; kierunki zmian wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej i polityki spójności; kierunki zmian polityki pomocy publicznej; możliwości dalszego rozszerzania UE; konsekwencje członkostwa Polski w UE, w tym w zakresie handlu zagranicznego oraz rozwoju regionalnego).

Kierunki zmian w międzynarodowym systemie regulacji współpracy międzynarodowej (w ramach WTO i innych organizacji międzynarodowych): zapotrzebowanie na nowe funkcje WTO w warunkach globalnego kryzysu, skuteczność obecnych instrumentów działania WTO i propozycje nowych środków;


Zainteresowania badawcze pracowników znajdują odbicie w ofercie dydaktycznej Katedry i obejmują, obok wyżej wymienionych zagadnień, także problematykę wspólnej polityki handlowej, integracji walutowej, polityki UE w zakresie usług, polityki regionalnej, rynku wewnętrznego, polityki konkurencji (w tym polityki pomocy publicznej), a także kwestie dotyczące zasad funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz jej roli w funkcjonowaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

W Katedrze zrealizowane zostały ostatnio następujące międzynarodowe projekty badawcze:

  • Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 1995-2013 (grant NCN realizowany w latach 2014-2017);

  • Visegrad 2022 – Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions (2014, grant finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego)

  • Developing trade and trade policy relations with the European Union Experience of V4 countries and implications / lessons for EaPs (2013, grant finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego).

  • ERSG European Research Study Group on the Political Economy of the EMU (2012-2014, grant finansowany w ramach Jean Monnet Multilateral Research Group)

W latach 1995-2009 Katedra organizowała doroczne konferencje naukowe poświęcone aktualnym problemom naukowym integracji Polski z Unią Europejską. Materiały z konferencji zostały opublikowane w formie książkowej (zob. Konferencje i seminaria). Również w latach następnych obyło się kilka konferencji naukowych.

Ekspertyzy zrealizowane przez pracowników Katedry na rzecz przedsiębiorstw oraz administracji centralnej oraz regionalnej dotyczyły skutków stowarzyszenia i członkostwa Polski w UE dla polskiego handlu, konsekwencji przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej i systemu preferencji GSP Unii Europejskiej oraz innych efektów członkostwa Polski w UE, w tym rozwoju regionalnego.

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.