Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja 1998
KGS - Katedra Integracji Europejskiej im Jean Monneta - Konferencje i seminaria
 

 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarcze efekty stowarzyszenia Polski z Unią Europejską"

 

​IV konferencja naukowa nt. postępów integracji Polski z Unią Europejską została zorganizowana przez Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH i nowo powołaną wóczas Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta. Celem konferencji było przedyskutowanie rezultatów pierwszych lat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi realizowanego na podstawie Układu Europejskiego. Referaty koncentrowały się na wybranych zagadnieniach związanych z realizacją Układu Europejskiego, w tym na skutkach Układu dla wymiany handlowej, przepływów kapitałowych, a także ustawodawstwa gospodarczego. Jednym z efektów konferencji była publikacja pt. „Rezultaty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi" pod redakcją E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej.

Referaty wygłoszone w trakcie konferencji:

  1. E. Kawecka-Wyrzykowska: Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie funkcjonowania Układu Europejskiego: próba oceny
  2. J. Rowiński: Wpływ Układu europejskiego i okresu stowarzyszenia na polską gospodarkę żywnościową. Oczekiwania i efekty
  3. Z. Zimny: Integracja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie: doświadczenia Unii Europejskiej i wnioski dla Polski
  4. A. Zielińska-Głębocka: Układ Europejski a tworzenie priorytetów polityki mikroekonomicznej (strukturalnej) Polski
  5. T. Skoczny: Podstawy i problemy prawne dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego
  6. A. Budnikowski: Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej
  7. K. Lutkowski: Proces dostosowań do wymogów Unii Europejskiej w sektorze monetarnym polskiej gospodarki

Tekst nadesłany:

  1. B. Liberska: Integracja Irlandii z Unią Europejską. Wykorzystanie unijnych funduszy i rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich