Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja 2000
KGS - Katedra Integracji Europejskiej im Jean Monneta - Konferencje i seminaria
 

 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Znaczenie funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski"

 

​W czerwcu 2000r. w Jabłonnej koło Warszawy odbyła się szósta z serii konferencji poświęconych postępom integracji Polski z Unią Europejską organizowanych przez Katedrę. Tym razem organizatorzy postawili sobie za cel przedyskutowanie pierwszych doświadczeń Polski w zakresie realizacji przedakcesyjnych programów pomocowych ISPA i SAPARD oraz możliwości pełnego korzystania pzez nasz kraj z unijnej pomocy na cele rozwoju strukturalnego po przystąpieniu do UE. Teksty wygłoszonych i nadesłanych referatów zebrane zostały w publikacji pt. „Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski" (red. E. Kawecka-Wyrzykowska)

Referaty wygłoszone w trakcie konferencji

  1. J. Szlachta: Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne - perspektywa unijna
  2. J. Hausner: Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne - perspektywa polska
  3. S. Sitnicki: Rola funduszy publicznych w dostosowaniu ochrony środowiska do wymagań UE
  4. W. Januszkiewicz: Rola funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych w rozwoju polskiej infrastruktury transportu
  5. M. Drygas: Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce ze środków UE - teraźniejszość i przyszłość
  6. E. Kawecka-Wyrzykowska: Transfery z budżetu UE dla Polski a polskie wpłaty do unijnego budżetu

Referaty nadesłane:

  1. D. Pióro: Przygotowania do uruchomienia w Polsce przedakcesyjnego funduszu Unii Europejskiej ISPA
  2. K. Żukrowska: Pomoc finansowa UE dla krajów w procesie transformacji: źródła, ewolucja i znaczenie na przykładzie Polski