Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja 2001
KGS - Katedra Integracji Europejskiej im Jean Monneta - Konferencje i seminaria
 

 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Warunki i skutki integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską"

 

​Kolejna, siódma już konferencja z cyklu „Integracja Polski z Unią Europejską”, dotyczyła problematyki włączenia polskiego rolnictwa do mechanizmu funkcjonowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Przedstawione referaty oraz dyskusja w trakcie konferencji ujawniły szereg niejasności co do możliwych skutków włączenia polskiego sektora rolno-spożywczego do wspólnej polityki rolnej UE.

Przyjęcie przepisów wspólnej polityki rolnej UE wymaga dużych nakładów finansowych, a także wielu przygotowań instytucjonalnych i zmian organizacyjnych w sektorze rolno-spożywczym. Zakres tych dostosowań i ich kosztów z jednej strony, a z drugiej – charakter i skala spodziewanych korzyści w sektorze rolno-spożywczym były również przedmiotem referatów i dyskusji.

Efektem konferencji jest publikacja pt. „Warunki i skutki integracji polskiegio rolnictwa z Unią Europejską" pod redakcją E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej

Referaty wygłoszone w trakcie konferencji:

  • Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa – K. Duczkowska-Małysz
  • Polskie rolnictwo w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej – R. Jagieliński
  • Perspektywy zmian strukturalnych w polskim rolnictwie - A. Kowalski
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle rolno-spożywczym – J. Rowiński, J. Bielecki
  • Rolnictwo polskie w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej – C. Siekierski

Tekst nadesłany:

  • Wspólna polityka rolna a integracja z Unią Europejską - K. Żukrowska