Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja 2002
KGS - Katedra Integracji Europejskiej im Jean Monneta - Konferencje i seminaria
 

 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej"

 

​VIII konferencja z serii „Integracja Polski z Unią Europejską", która odbyła się w czerwcu 2002 r., poświęcona była budżetowo-finansowym skutkom członkostwa Polski w UE. Autorzy referatów prezentowanych podczas konferencji wskazywali, iż stwarzając duże możliwości rozwojowe, pomoc unijna stanowi jednocześnie ogromne wyzwanie o charakterze instytucjonalnym, organizacyjnym i finansowym, zwłaszcza w obliczu krótkiego czasu, jaki pozostał na wypracowanie zdolności gospodarki do skutecznej absorpcji środków unijnych i uzyskania korzyści finansowych w następstwie przystąpienia Polski do UE. W szczególności, referaty, jak też przeprowadzona na ich podstawie dyskusja, były próbą odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 1. Jaki jest obecnie i będzie po wejściu Polski do UE stopień absorpcji wsparcia finansowego z unijnego budżetu (w wymiarze finansowym, instytucjonalnym, organizacyjnym, koncepcyjnym itp.)?
 2. Jakie są warunki niezbędne do pełnej absorpcji unijnych transferów oraz sposoby zwiększenia tej absorpcji?
 3. W jaki sposób znależć środki na współfinansowanie unijnych projektów?
 4. Jakie skutki dla polskiego budżetu spowoduje konieczność płacenia składki do budżetu unijnego?
 5. Czy Polska będzie płatnikiem netto czy też beneficjentem netto wsparcia finansowego z unijnego budżetu?

Referaty wygłoszone w trakcie konferecji:

 1. J. Szlachta: Absorpcja Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 2. E. Chojna-Duch: Dostosowania polskiego budżetu do wyzwań członkostwa w Unii Europejskiej
 3. W. Orłowski: Alternatywy przyjęcia wspólnej polityki rolnej przez Polskę
 4. L. Oręziak: Polityki budżetowe państw Unii Europejskiej w kontekście wyzwań unii walutowej i rozszerzenia

Referaty nadesłane:

 1. E. Kawecka-Wyrzykowska: Możliwe efekty rokowań między Polską a Unią Europejską w obszarze "Budżet i finanse"
 2. P. Samecki: Transfery finansowe między Unią Europejską a Polską w okresie 2004-2006: próba oszacowania skali, potrzeb współfinansowania oraz czynników ryzyka absorpcji
 3. K. Żukrowska: Skutki finansowych kosztów członkostwa Polski w UE dla strategii makroekonomicznej

Teksty wygłoszonych i nadesłanych referatów zebrane zostały w publikacji pt. "Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej (materiały z konferencji)" (pod redakcją E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej).