Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja 2004
KGS - Katedra Integracji Europejskiej im Jean Monneta - Konferencje i seminaria
 

 X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska - Unia Europejska"

 

​W dniach 21-22 czerwca 2004 r. w Jabłonnie k. Warszawy odbyła się X konferencja naukowa z cyklu „Integracja Polski z Unią Europejską" organizowaą przez Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta. Kalendarzowa zbieżność dziesiątej, jubileuszowej konferencji zatytułowanej „Polska - Unia Europejska" z przystąpieniem Polski do UE w naturalny sposób określiła tematykę przygotowanych referatów. Ujęto je w cztery odrębne grupy problemowe. Pierwsza z nich miała najszerszy zasięg tematyczny, dotyczyła bowiem zestawienia polskich i ogólnoeuropejskich interesów w poszerzonej Unii Europejskiej. Druga grupa przedstawiała wpływ Polski jako członka Unii na stosunki z nie należącymi do tego ugrupowania krajami Europy Wschodniej, trzecia koncentrowała się na sprawach wpływu Polski na procesy decyzyjne w nowej strukturze Unii Europejskiej, wreszcie w grupie ostatniej, czwartej rozpatrywano kwestie nowych warunków działania wybranych dziedzin polskiej gospodarki w sytuacji, kiedy Polska jest pełnoprawnym członkiem UE.

Autorami referatów są profesorowie ze wszystkich katedr i instytutów Kolegium Gospodarki Światowej SGH, co w swoisty sposób ujawnia szeroki zakres przedmiotowy zainteresowań badawczych całego Kolegium. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w książce „Polska - Unia Europejska (materiały z konferencji)" pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej.

Poniżej zamieszczamy spis treści owej publikacji:

 • Moduł 1. Polskie a ogólnoeuropejskie interesy w poszerzonej Unii Europejskiej
  • prof. dr hab. Stanisław Ładyka - Motywy, etapy i efekty rozszerzenia regionalnego ugrupowania integracyjnego
  • prof. dr hab. Adam Budnikowski - Przystąpienie Polski do UE a korzyści z globalizacji i integracji
  • prof. dr hab. Karol Lutkowski - Przejście do euro i potrzeba właściwie rozumianej konwergencji realnej
  • prof. dr hab. Ryszard Rapacki - Zagrożenia równowagi finansów publicznych w Polsce
 • Moduł 2. Członkostwo Polski w UE: wpływ na stosunki z krajami Europy Wschodniej
  • prof. dr hab. Paweł Bożyk - Wpływ członkostwa Polski w UE na stosunki z krajami spoza Unii (krajami trzecimi)
  • prof. dr hab. Janusz W. Gołębiowski - Perspektywy partnerstwa i współpracy pomiędzy Rosją i poszerzoną Unią Europejską. Wnioski dla Polski
  • prof. dr hab. Janina Mąkosza-Bogdan - Nowe problemy i szanse w stosunkach Polski z partnerami wschodnimi - Rosją i Białorusią w aspekcie rozszerzenia UE
 • Moduł 3. Wpływ Polski na procesy decyzyjne w UE
  • prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - Możliwości realizacji interesów handlowych Polski w warunkach członkostwa w UE
  • prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda- Parlament Europejski w rozszerzającej się Unii Europejskiej: podział narodowościowy i status parlamentarzystów
  • prof. dr hab. Andrzej Całus - Kilka uwag w sprawie aktów prawnych w projekcie konstytucji dla Europy
 • Moduł 4. Członkostwo Polski w UE: nowe warunki funkcjonowania gospodarki
  • prof. dr hab. Elżbieta Duliniec - Uwarunkowania kulturowe działania przedsiębiorstw
  • prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz - Polski transport: hamulec czy bodziec pogłębiania integracji w ramach UE
  • prof. dr hab. Stanisław Wodejko - Miejsce Polski na międzynarodowym rynku turystycznym UE