Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje

 
2022


Danik, L., Mirońska, D. (2022). Who gains more from networking? A comparative study of Polish exporting and non-exporting SMEs. International Journal of Management and Economics, 58(1), 64-79.


Kowalik, I. & Pleśniak, A. (2022). Marketing determinants of innovation ambidexterity in small and medium-sized manufacturers. A comparative study. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(2), 163-185. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100210


Maziashvili M., Pleśniak A., Kowalik I. (2022). The digital communication tools and citizens' relationship with local governments. A comparison of Georgian and Polish cities. International Review of Administrative Sciences, 90(2).  DOI:10.1177/00208523221079746 (online first).


Oleksiuk, A. (2022). Zapatrywania ekonomiczne Václava Havla w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego i geopolitycznego Europy Środkowej i Wschodniej Cz. I, Przegląd Wschodnioeuropejski XIII/2, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, 95-108. DOI: 10.31648/pw.8451

 

Oleksiuk, A. & Łochowski, R. (2022). Impact of The Coronavirus Covid-19 On Enterprises Sector In Poland - Evidence From The Warsaw Stock Exchange Index, Journal of Modern Science, 49(2), 103-119. https://doi.org/10.13166/jms/155803​

Oleksiuk, A. & Pleśniak, A. (2022). Environment Characteristics and Internationalization of SMEs: Insights from a Polish and Finnish Sample. Central European Management Journal, 30(3), 175-194. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.862021

Danik, L., Lewandowska, M. S. (2021). Dimensions of Culture and Innovation Linkages. An International Comparison, in: A. Kowalski, M. Weresa (Eds.) Poland. Competitiveness Report 2021. Bilateral Economic Cooperation and Competitive Advantages, Warsaw: SGH Publishing House, 123-143.

 

Kowalik, I.,  Prokop, M., Baranowska-Prokop, E. (2021). Market sensing of the International New Ventures - strategies and determinants. European Journal of International Management, 17(4).

Maziashvili M., Kowalik I. (2021). City citizenship behavior and participation in promotion. Place Branding and Public Diplomacy; DOI: 10.1057/s41254-020-00194-z (online first).

 

Kowalik, I., Danik, L., Pleśniak, A., Duliniec, E. (2021), Decision Making and Entrepreneurial Orientation of SMEs: A Focus on the Polish International New Ventures. International Journal of Applied Behavioral Economics, 10(2).

 

Oleksiuk, A. (2021). Pricing Strategies – Comparative Analysis of Non-Exporting Enterprises and of Intense Exporters Based on the Example of Polish SMEs. Studia i Materiały Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 5-17.

 

Oleksiuk, A. (2021). Alois Rašin–czeski i czechosłowacki ekonomista. Przegląd wybranych koncepcji i poglądów. Przegląd Wschodnioeuropejski XII/2, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, 179-195.2020

Danik, L., (2020). Entrepreneurial Marketing Components and the Concept’s Role in Internationalization of SMEs. in: Kowalik, I. (ed.), Entrepreneurial Marketing and International New Ventures. Antecedents, Elements and Outcomes, Routledge, 26-53.

Danik, L., Kowalik, I, Pleśniak, A. (2020). Learning and Entrepreneurial Market Orientation of exporting SMEs. 20th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. Proceedings, Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House,110-125.

Danik, L., Kowalik, I. (2020). Network knowledge gathering of international new ventures, approaches, and preconditions. International Journal of Management and Economics, 56(3), 255-274.

Danik, L., Masili, G. (2020). Network Relationships of Italian Luxury Furniture Producer. in: Kowalik, I. (ed.), Entrepreneurial Marketing and International New Ventures. Antecedents, Elements and Outcomes, Routledge, 170-179.

Kowalik, I., (2020). Defining Entrepreneurial Marketing and Instant Internationalization. in: Kowalik, I. (ed.), Entrepreneurial Marketing and International New Ventures. Antecedents, Elements and Outcomes, Routledge, 8-25.

Kowalik, I., Danik, L., Francioni, B. (2020). Specialized marketing capabilities and foreign expansion of the international new ventures, Journal of Small Business Management, 1-39.

Kowalik, I., Danik, L., Pawęta, E. (2020). Entrepreneurial Marketing in the Transition and Mature Economies. in: Kowalik, I. (ed.), Entrepreneurial Marketing and International New Ventures. Antecedents, Elements and Outcomes, Routledge, 143-163.

Kowalik, I., Kowalska, K. (2020). Challenges faced by SMEs in their digital transformation towards  Industry 4.0. in: Michałkiewicz, A., Mierzejewska, (ed.), Contemporary Organisation and Management. Challenges and Trends, Uniwersytet Łódzki, 35-48.

Kowalik, I., Pleśniak, A. (2020). Antecedents of International Entrepreneurial Marketing Strategies. in: Kowalik, I. (ed.), Entrepreneurial Marketing and International New Ventures. Antecedents, Elements and Outcomes, Routledge, 105-124.

Kowalik, I., Pleśniak, A. (2020). Entrepreneurial Marketing Orientation and International New Ventures. in: Kowalik, I. (ed.), Entrepreneurial Marketing and International New Ventures. Antecedents, Elements and Outcomes, Routledge, 143-165.

Kowalski, A. M., Lewandowska, M., Danik, L., Suntrayuth, S., Rasmequan, S. (2020). Current Issues in the Assessment of Research Impact and Quality in Thailand. in: Čaplánová, A., Darmo, L. (ed.), The Assessment of Research Quality and Impact in Southeast Asian Countries. Policy Implications, Radim Bačuvčík – VeRBuM, 61-91.

Mirońska, D., Bergman, A. (2020). Sport Sponsorship as Cross-sectoral Collaboration and its Value for Young Customers. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 7(1), 21-37.​


Oleksiuk A., Pleśniak A., Kowalik I. (2020). Impact of International Environment on the Entrepreneurial Marketing Orientation of Small and Medium Enterprises, 20th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. Proceedings, Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 182-196.

Oleksiuk, A. (2020). Potencjał innowacyjny sektora publicznego z perspektywy Polski. Przejawy, wyzwania, szanse. Difin: Warszawa.

Oleksiuk, A., Białek, J. (2020). Polish Strategy for Responsible Development. The New Paradigm of the Nation’s Industrial Policy? L'industria, (3) July-September, 509-545.


2019

Danik, L. (2019). Network cooperation of Polish international new ventures: Importance of domestic and foreign partners. In: Pietrasieński, P.,  Wachowiak, P, Wojtysiak-Kotlarski, M., Parker, E., Tosun, M. S. (ed.), Entrepreneurship, economic development and public policy: in search of synergies, Oficyna Wydawnicza SGH: Warszawa, 19-32.

Kowalik, I., Danik, L. (2019). Marketing activity of international new ventures – application of the EMICO framework. Journal of Business & Industrial Marketing, 34(4), 779-791.

Mirońska, D., Zaborek, P. (2019). NGO – Business Collaboration: A Comparison of Organizational, Social and Reputation Value from the NGO Perspective in Poland. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48(3) 532-551.

Oleksiuk A. (2019), Macroeconomic Analysis of The Polish Economy and Mid-Term Forecasts. The Future's Bright? American International Journal of Business Management, 2(4), 52-58.

Oleksiuk A. (2019), Tadeusz Czacki jako ekonomista z Wołynia. Selektywny przegląd dorobku, in: Przegląd Wschodnioeuropejski, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, X/1, 187-199.

Oleksiuk A., Białek J. (2019), Gospodarka Polski w prognozach międzynarodowych instytucji. Przegląd wybranych raportów, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3(61), 5-29.

Oleksiuk, A., Białek, J. (2019). Poland. Current Macroeconomic Performance, Prospects for the Future and Strategic Framework of Development, Thirteenth International Conference Challenge of Europe: Growth, Competitiveness, Innovation and Well-Being, University of Split, 77-96.

 

2018

Bembenek, B. Frankowska, M. Kowalska, K. (2018). Internationalization through networks - strategic challenge for cluster facilitator. Humanities and Social Sciences, 1(25), 9-22.

Danik, L. (2018). Cultural Diversity of the City: Costs and Benefits. Research Overview, in: Weresa, M., Kowalski, A. (ed.), The Role of Cities in Creating Competitive AdvantagesOficyna Wydawnicza SGH: Warszawa, 279-288.

Danik, L. (2018). Różnorodność kulturowa miasta: koszty i korzyści. Przegląd badań, in: Weresa, M., Kowalski, A. (ed.), Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski. Oficyna Wydawnicza SGH: Warszawa, 307 – 317.

Danik, L. (2018). W poszukiwaniu zagranicznego partnera – racjonalizm czy ograniczona racjonalność? in: Stępień B. (ed.), Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: Warszawa, 43-60.

Danik, L. Kowalska, K. (2018). Promotion tools applied by Polish INVs on foreign markets. International Journal of Economic Behavior, 8, 101-115.​​

Kowalik, I. (2018). International New Ventures Learning Processes and Their Role in International Marketing. International Journal of Economic Behaviour, 8, 117-132.

Kowalik, I. Danik, L. Francioni, B. (2018). Entrepreneurial Marketing of International New Ventures: Application of Sales and Promotion Tools, European Marketing Academy (EMAC) Strathclyde University: Glasgow.

Mirońska, D. (2018). Przedsiębiorstwa i organizacje non-profit. Poziom zaawansowania współpracy a postrzegane korzyści. Marketing i Rynek, (11) 290-299.

Mirońska, D. (2018). Rola Internetu w internacjonalizacji organizacji non-profit. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, (168) 59-77.

Mirońska, D. (2018). Teaching multicultural groups, in: Amann, W., Goh, J. (red.), Phronesis in Business Schools. Reflections on Teaching and Learning. Information Age Publishing Inc.: Charlotte NC, s. 103-122.

Mirońska, D. (2018). Uwarunkowania kulturowe w prezentacji, in: Jabłonowska, L. Wachowiak, P., Winch, S. (red.), Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka. Difin: Warszawa, 45-64.

Mirońska, D., Steuwe, I. (2018). Creating Shared Value –Theoretical Shortcomings and Ways to Overcome them in Practice. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 5(2) 79-92.

Oleksiuk A. (2018). Poland’s Responsible Development Strategy – Challenges, Reflections and Remarks. Asian Journal of Science and Technology, 9(4), 7871-7881.

Oleksiuk A. (2018). Przestrzeń rozwoju innowacji w samorządzie lokalnym – strategiczne wyzwania. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, seria: Ekonomia, 63(6), 42-50.

Oleksiuk A. (2018). Wyzwania rozwojowe Polski w okresie programowania 2014–2020 w kontekście unijnej polityki spójności ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury transportowej i inteligentnego rozwoju, in: Przegląd Wschodnioeuropejski, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, IX/1, 165-183.

Sikora, T., Baranowska-Prokop, E. (2018). Explaining success perception of Polish international new ventures: Four perspectives, Economics and Sociology, 11(4), 106-127.

Sikora, T., Baranowska-Prokop, E. (2018). Internationalization Indices and Success Perception of Polish Born Globals. Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research, the 2018 International Conference on Applied Economics (ICOAE2018),  Springer International Publishing.

Sikora, T., Baranowska-Prokop, E. (2018). Selected Aspects of Managerial Success Perception: The Case of Polish Born Globals, in: Tsounis, N, Vlachvei, A. (ed.), Advances in Panel Data Analysis in Applied Economic Research: 2017 International Conference on Applied Economics (ICOAE). Springer International Publishing AG part of Springer Nature, 235-244.

Sikora, T., Baranowska-Prokop, E. (2018). Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 51(3), 7-17.​

 
 
 

 English version

 
Flaga.Ang.png
 

 L. Danik, 2021

 
Kat.2021.Danik.jpg 
 

Gołębiowski, T., Jankowska, B., Danik, L., Dzikowska, M., Gorynia, M., Lewandowska, M.S. (2021). Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego: perspektywa filii utworzonych w Polsce, Warszawa: Difin.

 

 I. Kowalik 2020

 
 

 A. Oleksiuk, 2020

 


Kat.2020.Oleksiuk.jpg
Adam Oleksiuk, (2020). Potencjał innowacyjny sektora publicznego z perspektywy Polski. Przejawy, wyzwania, szanse. Warszawa: Difin.​

 

 L. Danik, 2017

 

Kat.2017.Danik.jpg
Lidia Danik, (2017). Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.​

 

 D. Mirońska, 2016