Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. dr hab. Aleksandra Duliniec

 Kierownik Katedry Rynków Kapitałowych
 w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej od 2008 r.; kierownik Zakładu Zarządzania Finansowego w Katedrze Rynków Kapitałowych od 1999 r.

Kierownik Podyplomowego Studium Menedżersko-Finansowego w KGŚ SGH od 1999 r. (obecnie XIV edycja).


 

Kontakt:

email:  almad (w domenie sgh.waw.pl)
Katedra Rynków Kapitałowych, pok. 27, bud. M (sekretariat Katedry: pok. 10)
tel.: 22 564 86 84, 22 564 86 92


Wykształcenie, staże i stypendia naukowe: 

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (d. Szkoła Główna Planowania i Statystyki), Kolegium Gospodarki Światowej  – profesor nauk ekonomicznych (2013), doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: ekonomia-finanse (1998), Wydział Handlu Zagranicznego – doktor nauk ekonomicznych oraz  magister ekonomii;
 • Univerisity of Minnesota, Carlton School of Management, Minneapolis, USA – miesięczne  staże dydaktyczno-naukowe (Visiting Professor), lata 1997,1995 i 1994;
 • Univerisity of Hartford, Barney School of Business and Public Administration, Hartford, USA, stypendium Fundacji Fulbrighta-Hamiltona, 1991/1992; 
 • Norges Handelshøyskole – NHH (Norwegian School of Economics and Business Administration), Bergen, Norwegia, stypendium rządu norweskiego, 1994-1995.

Problematyka badań naukowych: 

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 
 • Struktura kapitału w przedsiębiorstwie – aspekty teoretyczne i praktyczne, 
 • Koszt kapitału w przedsiębiorstwie i metody jego wyznaczania, 
 • Zarządzania wartością przedsiębiorstwa – metody, narzędzia, 
 • Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa i jego aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny aktywów niematerialnych,
 • Strategie finansowania przedsiębiorstw, wykorzystanie dźwigni finansowej, 
 • Finansowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym – inwestorzy, strategie finansowe, instrumenty kapitałowe, Inwestowanie odpowiedzialne społecznie,
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach finansowych, 
 • Finansowanie przedsiębiorstw powiązanych w ramach korporacji międzynarodowej. 

Kierownik zespołu prowadzącego badania statutowe nt. „Koszt kapitału – metody szacowania i wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie” (m.in. badania ankietowe polskich przedsiębiorstw), lata 2008-2012.

 

Wybrane publikacje:  

Książki:

 • Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, wydanie drugie zmienione, PWE, Warszawa 2011
 • Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
 • Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 wydanie pierwsze, 2001 wydanie drugie zmienione, obecnie dostępne w technologii druku na żądanie www.pwn.pl
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, współautorstwo, pod redakcją naukową Tomasza Gołębiowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.


Artykuły (najważniejsze):

 • Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, 2012
 • The Cost of Capital from the Polish Companies’ Perspective, “Transformations in Business & Economics”, czasopismo wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR), Vol. 10, No 2A (23A), 2011
 • Kapitał obcy w finansowaniu przedsiębiorstw – wyniki badań polskich spółek handlowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172, 2011 
 • Współczesne tendencje w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw w: „Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń”, B. Kołosowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
 • Kierunki rozwoju zarządzania finansami w przedsiębiorstwach międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” SGH, nr 21, 2007
 • Wartość marki a wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 455, 2007 
 • Finansowanie przedsiębiorstwa w kryzysie, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1152, 2007 
 • Instrumenty finansowania warunkowego w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce. Problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw”, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005 
 • Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa, „eFinanse" finansowy kwartalnik internetowy, nr 1, 2005, www.e-finanse.com 
 • Globalizacja rynków kapitałowych a koszt kapitału w inwestycjach zagranicznych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1042, 2004
 • Specyfika finansowania przedsiębiorstw w ramach korporacji międzynarodowej, „Bank i Kredyt”, nr 5, 2004
 • Obligacje zamienne – hybrydowy instrument finansowania, „Rynek Terminowy”, nr 4, 2003


Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych (na studiach magisterskich, doktoranckich i podyplomowych):  

 • Finanse przedsiębiorstwa;
 • Strukturą kapitału w przedsiębiorstwie;
 • Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw; 
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; 
 • Strategie finansowania przedsiębiorstw;  
 • Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie; 
 • Wycena wartości marki.    

Doświadczenia zawodowe poza uczelnią (wybrane): 

 • Członek Rady Naukowej projektu RESPECT Rating & Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 r.
 • Członek Rady Programowej finansowego kwartalnika internetowego „eFinanse" (www.e-finanse.com) od 2004 r. 
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta od 1995 r. 
 • Doradca Ministra Finansów (w zakresie emisji papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach finansowych), 1993-94,
 • Członek powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów Komisji Badania Bilansu Narodowego Banku Polskiego w latach 1993, 1994, 1995
 • Członek rad nadzorczych: Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych SA w Koniecpolu, Fabryki Śrub „Śrubena” w Żywcu, lata 1996-2001 
 • Doradca w zakresie zarządzania finansowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw we współpracy z firmami konsultingowymi: TKD, Pro-Invest International, PEZK Profit w latach 1988-1994