Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Rynków Kapitałowych : Przemysław Konieczka
Katedra Rynków Kapitałowych
 

 mgr Przemysław Konieczka

 

 
Doktorant w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH


 
 
 
 
 
 
Wykształcenie:
 • X 2012 – obecnie : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej
 • X 2010 – VI 2012: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość w specjalności Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa.
 • Temat pracy magisterskiej: Zachowania uczestników otwartych fundusz inwestycyjnych
 • X 2007 – VI 2010: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w specjalności Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa.
 • Temat pracy licencjackiej: Wycena akcji spółek przeprowadzających IPO przy wykorzystaniu metody mnożnikowej
 • X 2006 – X 2009: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia licencjackie na kierunku Informatyka i ekonometria w specjalności Informatyka ekonomiczna.
 • Temat pracy licencjackiej: Model wyceny arbitrażowej jako narzędzie wyjaśniające wpływ czynników ryzyka systematycznego na ceny akcji

Zainteresowania badawcze:

 • Funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce i na świecie.
 • Finanse behawioralne:
  • Zachowania uczestników rynku kapitałowego,
  • Zniekształcenia poznawcze,
  • Corporate behavioral finance,
  • Behawioralne modele wyceny aktywów. 
 • Rynek fuzji i przejęć – procesy zachodzące na rynku M&A w Polsce i na świecie. 
 • Inwestorzy instytucjonalni na rynkach publicznych i niepublicznych.
 • Wycena przedsiębiorstw.  
Publikacje:
 • P. Konieczka, A. Szyszka, Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykanskim, Zarzadzanie i Finanse,vol. 11, No. 2, Lipiec 2013.
 • P. Konieczka, A. Szyszka, Do investor preferences drive corporate dividend policy?, International Journal of Management and Economics, vol. 39, 2013.
 • P. Konieczka, A. Zaremba, Momentum, Value, Size and Liquidity Factors in the Polish Market, Listopad 2013, SSRN (link do artykułu: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2349875)
 • P. Konieczka, A. Zaremba, Does It Make Sense to Listen to Stock Analysts? Evidence from the Polish Market, Listopad 2013, SSRN (link do artykułu: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2349870​)​

Dodatkowe:

 • XII 2012: stypendysta Fundacji 2065 im. Lesława Pagi – Akademia Mediów 
 • V 2011: uczestnik London Study Excursion 2011   
 • III 2011: finalista VII edycji konkursu EY Financial Challenger 2010/2011 organizowanego przez Ernst & Young