Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab., prof. nadzw. Tomasz Berent

 

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Finansowego Katedry Rynków Kapitałowych SGH

 

 

 

 


Kontakt:

email: tomasz.berent (w domenie sgh.waw.pl)
Katedra Rynków Kapitałowych, pok. 25, bud. M (sekretariat Katedry: pok. 10)                       
tel.: 22 564 86 84, 22 564 86 92

Doświadczenie:  

 • Bogate doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy na rynku kapitałowym (1995-2001). Dyrektor Departamentu Analiz oraz Strateg ds. Rynków Wschodzących w zagranicznych bankach inwestycyjnych w Warszawie (1995-1997) oraz w Londynie (1997-2001). Wyróżniany w krajowych i międzynarodowych rankingach analityków, autor ponad 100 raportów analitycznych, dotyczących rynku akcji; odpowiedzialny za kontakt z zarządzającymi największymi funduszami inwestycyjnymi na świecie w USA, Wielkiej Brytanii i Europie; regularne spotkania z zarządami przedsiębiorstw giełdowych rynków wschodzących.
 • Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych, w tym w prestiżowych programach MBA, we współpracy z renomowanymi partnerami z zagranicy: m.in. Master in International Management w ramach Community of European Management Schools and International Companies (CEMS); Warsaw Executive MBA, we współpracy z University of Minnesota, USA; Executive Studies in Finance, we współpracy z Ernst & Young Academy of Business.
 • Wykłady za granicą na Shanghai University (2017) w Chinach, University of Barcelona w Hiszpanii (2016), oraz Sussex University (2010), Bangor University (2009) i University of Wales (1991-1995) w Wielkiej Brytanii.
 • Członek Zespołu do spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów. Autor raportów oraz ekspertyz w postepowaniach sądowych i przed Komisją Nadzoru Finansowego. Prowadzi szkolenia dla międzynarodowych korporacji np. AXA, Philip Morris. Członek Rady Nadzorczej PFR TFI.

Problematyka badawcza:

 • Analiza finansowa; Finanse przedsiębiorstwa; Wycena przedsiębiorstw/aktywów kapitałowych (praktyka i teoria); Struktura kapitału w przedsiębiorstwie; Dźwignia finansowa; Bankructwo
 • Rynek kapitałowy; Fundusze inwestycyjne; Teoria i empiryczna weryfikacja efektywności rynku
 • Nowoczesne teorie finansów i inwestycji; Metodologia badań empirycznych w obszarze finansów
Najważniejsze stypendia i wyróżnienia:
 • Nagrody dydaktyczne: Wielokrotnie nagradzany w programach MBA-SGH, w tym tytułem Wykładowca Roku (2016, 2017), Najlepsza zawartość merytoryczna kursu (2017); pięciokrotnie (na 6 edycji) laureat nagrody Outstanding WEMBA Faculty Award dla najlepszego wykładowcy programu WEMBA (2007-2012); wielokrotnie nominowany, w tym dwukrotnie laureat nagrody Inspiracja Roku dla najlepszego wykładowcy akademickiego SGH w kategorii studium licencjackiego; laureat plebiscytu TOP 10 dla najlepszych wykładowców SGH każdego roku, gdy ranking był prowadzony i upubliczniony (2004-2010)
 • Nagrody naukowe: Nagroda Banku Handlowego i Fundacji Kronenberga „za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów” (2014) – jedna z najbardziej prestiżowych nagród dla ekonomistów w Polsce, przyznawana jednej osobie rocznie; oficjalna nominacja do Nagrody Beta 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami” (2014); wielokrotny laureat nagród indywidualnych Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH za działalność naukową (2012, 2014, 2015) i dydaktyczną (2007, 2015)
 • Stypendia międzynarodowe: trzykrotnie stypensysta LPP-Erasmus Programme: University of Barcelona (2016); Sussex University w Brighton (2010) oraz Bangor University (2009); wykładowca w programie MBA Shanghai University (SHUMBA, 2017); trzykrotny stypendysta Overseas Research Students Award (Wielka Brytania, 1992-1994); trzykrotny stypendysta Fellowship of European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) (Belgia, 1992-1993); stypendysta Cooper Group Scholarship (Wielka Brytania, 1991)
 • Granty naukowe: Narodowego Centrum Nauki OPUS 9Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa” (2016-2019); Santander Universidades, „Identyfikacja kluczowych zmian w polskiej gospodarce w celu zwiększenia jej konkurencyjności i eksportu netto” (2016)
Wybrane publikacje:
 • Firm’s default — new methodological approach and preliminary evidence from Poland (2017). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12(4), 753-773 (z Bławat, B., Dietl, M., Krzyk, P., & Rejman, R.)
 • Dźwignia wynikająca z finansowania nieodsetkowego - badanie korelacji (2017). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89), 369-379
 • Polish Competitiveness, Innovativeness and Exports (2016). Instytut Badań Rynku, Konkurencji i Koniunktur, 1-102 (z Dietl M., Lachowicz M., Skrok L.)
 • Miara Millera (wskaźnik DFL) w świetle ogólnej teorii dźwigni finansowej – komentarz do wykładu noblowskiego (2015). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 353-362
 • Outward Foreign Direct investment from Central and Eastern Europe: Internationalization Process, [w:] Impact of Foreign Direct Investments: Contemporary Issues and Research in the United States and Eastern Europe, red. G. Ogunmokun and L. Kornecki and , Global Publishing House International and Academy of World Business Marketing and Management Development, Perth 2015, 265-285 (z Wiliński W., Dietl M.)
 • Ogólna teoria dźwigni finansowej (2013). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 1-442 
 • Financial Leverage – The Case Against DFL (2013). Ekonomista 1, Warszawa, 99-126
 • Financial Leverage Risk – New Definition and Empirical Illustration, [w:] The Risk of Investment Products, From Product Innovation to Risk Compliance, chapter 8, red. Michael Wong, World Scientific Publishing, Hong Kong 2011, 179-204
 • Ryzyko dźwigni finansowej – nowe podejście metodologiczne (2011). Ekonomista, 3, Warszawa, 345-370
 • Audyt oczami użytkowników – wyniki badania ankietowego (2010). Rachunkowość, 2, 26-30 (z L. Lejkowski)
 • Stawka podatkowa w kalkulacji EVA w kontekście ogólnego modelu podatku dochodowego (2009). Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, 19-27
 • Analiza raportu zatytułowanego: „’Going concern’ concerns – TP to ‘zero’” z dnia 21 listopada 2008 r., sporządzonego w wersji angielskiej przez UniCredit, dotyczącego spółki publicznej GRUPA LOTOS SA (2009). Komisja Nadzoru Finansowego, 2.04.2009, 1-24    
Wykształcenie:
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej (2014); habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: finanse. Jednotematyczny cykl publikacji pt. „Dźwignia finansowa: teoria, definicje i pomiar – nowe podejście metodologiczne”.
 • University of Wales, Bangor, Wielka Brytania (1996); doktorat z finansów, rozprawa doktorska pt. The Evaluation of U.K. Unit Trust Performance Using the Positive Period Weighting Measure”.
 • University of Wales, Bangor, Wielka Brytania (1993); magisterium z bankowości i finansów, praca magisterska pt. U.K. Ethical Unit Trusts, Performance Evaluation and the Case of a Negative Security Market Line”.
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (wcześniej Szkoła Główna Planowania i Statystyki) (1991); magisterium z ekonomii. Studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego w zakresie Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego,  Dyplom ukończenia studiów z Wyróżnieniem. Praca magisterska pt.: „Międzynarodowe pośrednictwo finansowe po drugiej wojnie światowej”.