Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jacek Tomaszewski

 Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Katedry Rynków Kapitałowych SGH


 

 

Kontakt:

e-mail: jtomas2 (w domenie sgh.waw.pl),
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa (budynek M, pokój 25)

Wykształcenie:

 • Szkoła Główna Handlowa(2004) - doktorat nauk ekonomicznych  na podstawie rozprawy pt: „Znaczenie giełdowego rynku terminowego w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej” napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Mieczysława Puławskiego
 • Szkoła Główna Handlowa - (1993) - magisterium w Katedrze Finansów Międzynarodowych na Wydziale Handlu Zagranicznego  

Tematyka badań własnych:

 • Rynek pieniężny i kapitałowy; 
 • Inwestycje alternatywne; 
 • Działalność banków inwestycyjnych i giełd kapitałowych;
 • Innowacje na rynku papierów wartościowych; 
 • Rynek transakcji terminowych; 
 • Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych.

Wybrane publikacje 

Książki: 

 • „Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestoró finansowych" - Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • „Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy” współautor z: Nowosad Cezary, Ostrowski Jarosław, Orzeł Elżbieta, Stępniewski Michał, – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2002
 • „Kontrakt Terminowy – Przewodnik po WIG 20 Futures”, współautor z: Łazor Ireneusz i . Tomaszewski Robert  – Wydawnictwo Parkiet sp z o.o. – Warszawa 1998

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • „Zastosowanie swapów towarowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym na rynkach towarowych", Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Nr 96 (2012).
 • „Formy ekspozycji na ryzyko rynków surowcowych w portfelach inwestorów finansowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 689, 2012. (tekst artykułu)
 • „Inwestycje w indeksy rynków towarowych a poziom cen i ryzyka na rynkach towarowych", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. XLVI, 1, 2012.
 • „Commodity risk and commodity risk management" w: Włodarczyk A. (red.) "Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych", Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.
 • „Wpływ rozwoju alternatywnych systemów obrotu na strukturę rynku akcji w obszarze Unii Europejskiej", w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, 2011. (tekst artykułu)
 • „Inwestycje na rynkach towarowych jako instrument dywersyfikacji portfela
  inwestycyjnego", w: A. Szplit (red. nauk): "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji", Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2009.
 • „Kontrakty futures na WIBOR” w: „Rynek pieniężny w Polsce: Stan i perspektywy”, praca zbiorowa pod redakcją prof. Andrzeja Sławińskiego - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000.
 • „Terminowe transakcje towarowe" w: "Giełdy towarowe: Wybrana problematyka rozwoju i funkcjonowania", praca zbiorowa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 • „Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego”, Gospodarka Narodowa, Nr 11 – 12 / 1997.
 • „Commercial Papers”, Handel Zagraniczny, Nr 2 / 1994.​