Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Zarządzania Międzynarodowego : Badania Naukowe i Publikacje
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
 

 Badania Naukowe

 
Badania statutowe pt. ”Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw. Determinanty i ograniczenia”

1. Prof. dr hab. Jacek Miroński, Rol.a organizacyjnych zachowań obywatelskich jako czynnika międzynarodowej konkurencyjności
2. Dr hab. Mirosław Jarosiński, Konkurencyjność przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych.
3. Dr hab. Małgorzata Lewandowska, Cultural dimension and innovativeness. Analysis for countries and enterprises.
4. Dr hab. Magdalena Kachniewska, Zastosowanie dużych zbiorów danych (big data) w modelu prognozowania sprzedaży pakietów turystycznych z wykorzystaniem modelu Bassa.
5. Dr hab. Brdulak Halina, Wpływ nowych technologii na modele biznesowe przedsiębiorstw. Studium porównawcze Polska - Nowa Zelandia – wstępna analiza.
6. Dr hab. Halina Brdulak, Ranking przedsiębiorstw TSL 2020.
7. Dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH, Kobiety w zarządach – czynniki sukcesu.
8. Dr Krystian Barłożewski, Rola zaawansowanych technologii ICT w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw.
9. Dr Anna Para, Rola i znaczenie kompetencji menedżerskich w procesie umiędzynarodowienia (BIZ) polskich przedsiębiorstw.
10. Mgr Małgorzata Szafranowicz, Konkurencyjność producentów napojów spirytusowych w Polsce a konkurencyjność producentów napojów spirytusowych w Polsce i wybranych rynkach zagranicznych.

Inne projekty badawcze:

Lisowska Ewa,  National regulation of platform work and its implications for gender equality, w ramach projektu Gender equality prospects in labour markets transformed by Artificial Intelligence and platform work; realizowane przez European Institute for Gender Equality w 10 krajach UE; październik 2020-kwiecień 2021

Para Anna, badanie wdrożeniowe: Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa); marzec 2019 - luty 2021.
 
 
 

 english version

 
Flaga.Ang.png
 

 Publikacje

 

Lisowska Ewa, Różnorodność kapitału ludzkiego jako wyzwanie dla firm, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania; red. S. Winch, A. Krejner-Nowecka, SGH, Warszawa 2020, s. 19-30.

Miroński Jacek, Classroom experience as an open system w “Organization and Human Resource Management: An Educator’s Handbook”, K. Black, R. Warhust (red.), Roultledge 2021 (w druku)