Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Katedra zarządzania międzynarodowego

 
​​Profil naukowy pracowników Katedry obejmuje następujące obszary:
 • zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
 • współpraca przedsiębiorstw
 • międzynarodowe  transakcje gospodarcze
 • zarządzanie łańcuchem dostaw  i zrównoważony rozwój
 • wpływ nowych technologii na modele biznesowe
 • negocjacje w życiu osobistym i biznesie
 • sytuacja kobiet na rynku pracy
 • przedsiębiorczość kobiet
 • zarządzanie różnorodnością
 • zarządzanie międzykulturowe
 • zachowania organizacyjne   
Skład osobowy katedry

Kierownik Katedry:  dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH 

prof. dr hab. Jacek Miroński

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH

dr hab. Ewa Lisowska, ​prof. SGH

dr hab. Małgorzata Lewandowska,  prof.  SGH
z Katedrą współpracują:

prof. dr hab. Tomasz GołębiowskiHistoria Katedry Zarządzania Międzynarodowego


Katedra Zarządzania Międzynarodowego działa w ramach struktury Kolegium Gospodarki Światowej. Do 31 sierpnia 2020 roku Katedra była częścią Instututu Zarządzania i Marketingu.

Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu wywodzi się z Katedry Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego, funkcjonującej na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pierwszym jej kierownikiem (w latach 1951-1967) był profesor Stanisław Szczypiorski, wybitny specjalista od mikroekonomicznych zagadnień handlu zagranicznego. Wraz z profesorem Janem Zieleniewskim napisał podręcznik na temat organizacji i techniki handlu zagranicznego, który przez wiele lat był podstawą nauczania przedmiotu. Obaj profesorowie łączyli działalność naukową ze współpracą z praktyką gospodarczą.

Następnie katedrą, a później instytutem kierował profesor Klemens Białecki (w latach 1967-1996), jeden z pionierów marketingu w Polsce oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwszą książkę na temat marketingu eksportowego napisał już w 1968 roku. Profesor Klemens Białecki  pełnił ważne  funkcje kierownicze w uczelni: kierownika Katedry, prodziekana i dziekana Wydziału Handlu Zagranicznego, prorektora SGH. W owym czasie w katedrze pracował też profesor Zygmunt Kossut, będący przez dwie kadencje także dziekanem Wydziału Handlu Zagranicznego.

Profesor Klemens Białecki i jego współpracownicy już w latach 70. ubiegłego wieku wprowadzali problematykę marketingu do badań naukowych oraz dydaktyki na uczelni, jak również prowadzili szkolenia dla przedsiębiorstw handlu zagranicznego współpracując wówczas m.in. z Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Polską Izbą Handlu Zagranicznego, której zadania przejęła działająca obecnie Krajowa Izba Gospodarcza. Szkolili także personel przedsiębiorstw z różnych sektorów i branż. Byli prekursorami w krzewieniu wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej jeszcze zanim nastąpiła transformacja systemowa.

Katedra Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego została przekształcona w Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Handlu Zagranicznego. W roku 1979 został utworzony Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Handlu Zagranicznego. W jego ramach funkcjonowały dwa zakłady: Zakład Międzynarodowego Marketingu i Organizacji Przedsiębiorstw Handlu Zagranicznego oraz Zakład Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Międzynarodowej Spedycji i Transportu. W roku akademickim 1988/89 ten drugi zakład zmienił nazwę na Zakład Transportu Międzynarodowego, a następnie na Zakład Transportu Międzynarodowego i Logistyki wychodząc naprzeciw zmianom gospodarczym. Jego kierownikami byli w kolejności – profesor Ignacy Tarski, twórca podstaw logistyki (jego publikacje ukazywały się w krajach europejskich), profesor Eufemia Teichmann - przez kilka lat dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego, ambasador Polski na Litwie, a także inicjatorka w 1993 roku Międzynarodowego Forum Kobiet jako programu naukowo-badawczego w Kolegium Gospodarki Światowej oraz profesor Halina Brdulak - przez sześć lat prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet i współorganizatorka Międzynarodowego Forum Kobiet w Logistyce. Zakład zainicjował cykliczne konferencje TRANS Wspólna Europa, które cieszyły się powodzeniem wśród naukowców różnych uczelni (publicznych, prywatnych, ekonomicznych i technicznych) w Polsce oraz praktyków gospodarczych. Dewizą konferencji było łączenie różnorodności i stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów między różnymi środowiskami. Dorobkiem konferencji były publikacje książkowe. 

Na początku lat 90. ubiegłego wieku Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Handlu Zagranicznego  został przekształcony w Instytut Marketingu Międzynarodowego. W wyniku zmian organizacyjnych na uczelni na początku drugiej dekady XXI wieku nastąpiła likwidacja zakładów, które potem odrodziły się, jednak pod innymi nazwami, a następnie zostały przekształcone w katedry w ramach nowo nazwanego Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu. 

W latach 1996-2002 dyrektorem Instytutu był profesor Andrzej Sznajder, były prodziekan Wydziału Handlu Zagranicznego, a w latach 2002-2018 profesor Elżbieta Duliniec. Profesor Jolanta Mazur, związana z Instytutem od początku jego istnienia, pełniła funkcję dziekana Kolegium Gospodarki Światowej w latach 2008–2012, zaś profesor Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk funkcję prodziekana Kolegium Gospodarki Światowej w latach 2012–2016.

Od 2016 roku dyrektorem Instytutu był profesor Mirosław Jarosiński. W skład Instytutu wchodziły trzy katedry: Katedra Biznesu Międzynarodowego z kierownikiem profesor Marzanną Katarzyną Witek-Hajduk, Katedra Marketingu Międzynarodowego, kierowana przez profesor Izabelę Kowalik oraz Katedra Zarządzania Międzynarodowego pod przewodnictwem profesora Jacka Mirońskiego.