Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Ekonomii Międzynarodowej : Tematyka badań Instytutu MSG (w tym seminaria licencjackie i magisterskie)
Instytut Ekonomii Międzynarodowej
 

 Tematyka badań Instytutu Ekonomii Międzynarodowej

 

Obszary badawcze według klasyfikacji JEL

E. Ekonomia międzynarodowa (International Economics)

D. Mikroekonomia (Microeconomics)

Q5. Environmental Economics (Ekonomia Środowiska)

 

Tematyka prac dyplomowych 

prof. dr hab. Adam Budnikowski

Międzynarodowe stosunki finansowe (np. euro, zadłużenie międzynarodowe, polityka dostosowawcza). Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji (np. korporacje transnarodowe, przepływy siły roboczej). Globalizacja procesu gospodarowania (problemy globalne, kryzysy finansowe). Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą (w tym z UE). Polityka ochrony środowiska naturalnego w Polsce i na świecie.

prof. dr hab. Elżbieta Czarny

Międzynarodowa współpraca gospodarcza

dr hab. Eliza Przeździecka

Polityka handlowa. Liberalizacja handlu międzynarodowego. Międzynarodowe rynki niedoskonale konkurencyjne. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Offshoring.

dr hab. Paweł Folfas

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Korporacje transnarodowe. Raje podatkowe i ceny transferowe. Handel międzynarodowy. Analiza mikroekonomiczna.

dr hab.  Andżelika Kuźnar

Międzynarodowy handel usługami. Międzynarodowe przepływy kapitału inwestycyjnego. Międzynarodowa polityka handlowa. Handel zagraniczny.

dr Maciej Cygler

Polityka ekologiczna Unii Europejskiej. Teoria i praktyka. Polityka ekologiczna i jej narzędzia w krajach OECD. Zastosowanie analizy korzyści i kosztów w podejmowaniu decy- zji. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie (metody, korzyści i koszty, ocena). Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska - projektowanie, ocena skuteczności i efektywnoś- ci. Rozwój zrównoważony - wdrażanie, mierniki, ocena. Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska (problemy, porozumienia, narzędzia, analiza ekonomiczna). Zmiany klimatu - ekonomia i międzynarodowa polityka ochrony.

dr Dominik Skopiec

Międzynarodowy system walutowy. Waluty międzynarodowe. Rezerwy walutowe. Polityka kursu walutowego. Integracja walutowa. Substytucja walutowa. Globalna nierównowaga płatnicza. Rozwój gospodarczy państw Azji Wschodniej, w szczególności Chin.

dr Michał Szwabe

Migracje międzynarodowe. Segregacja przestrzenna ludności. Segregacja przestrzenna imigrantów. Zarządzanie projektami. Wybrane problemy gospodarki światowej w dobie globalizacji.

dr Elena Pawęta

Przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość międzynarodowa. Wczesne umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. Determinanty wczesnego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw typu Born Global.