Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania w latach 2015-2020

 
 

Badania statutowe

 1. Wyzwania gospodarki światowej w erze spowolnionej globalizacji

Rok: 2021

Kierownik: dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH


2. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne - stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej

Rok: 2020

Kierownik: dr hab. P. Folfas, prof. SGH


3. Globalizacja - czy nowy etap?

Rok: 2019

Kierownik: prof. dr hab. A. Budnikowski


4. Nowe tendencje międzynarodowej współpracy gospodarczej w okresie pokryzysowej stagnacji ekonomicznej

Rok: 2018

Kierownik: prof. dr hab. A. Budnikowski


5. Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań globalnych

Rok: 2017

Kierownik: prof. dr hab. A. Budnikowski


6. Wybrane tendencje gospodarki światowej i ich skutki dla Polski

Rok: 2016

Kierownik: prof. dr hab. A. Budnikowski


7. Koncepcja global governance a doskonalenie wybranych mechanizmów międzynarodowej współpracy gospodarczej

Rok: 2015

Kierownik: prof. dr hab. A. BudnikowskiGranty NCN 

1. Finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - Działalność wydawnicza

Lata: 2019-2020 (w trakcie realizacji)

Typ: MNiSW

Kierownik:  prof. dr hab. Adam Szyszka


2. Wpływ czynników behawioralnych na decyzje finansowe w przedsiębiorstwach oraz ich związek z danymi na poziomie makroekonomicznym

Lata: 2017-2020 (w trakcie realizacji)

Typ: OPUS

Kierownik:  prof. dr hab. Adam Szyszka


3. Zmiany konkurencyjności a intensywność współpracy gospodarczej z zagranicą nowych państw członkowskich UE w latach 2000-2014

Lata: 2016-2019 (w trakcie realizacji)

Typ: OPUS

Kierownik:  prof. dr hab. Elżbieta Czarny


4. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym

Lata: 2014-2017

Typ: OPUS

Kierownik:  prof. dr hab. Adam Szyszka


5. Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE-15 w UE-25 - polska perspektywa

Lata: 2014-2017

Typ: OPUS

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny


6. Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski.

Lata: 2014-2016

Typ: OPUS

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czarny

 

 

Badania międzykolegialne


1. Współpraca UE z azjatyckimi uczestnikami "Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa" odpowiedzią na wyzwania dla handlu i bezpieczeństwa

Rok: 2020

Kierownik: dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH


2. Rola cyfryzacji i nowoczesnych technologii w podnoszeniu innowacyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Rok: 2019

Kierownik: dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH


3. Modele współpracy uczelni z absolwentami

Rok: 2017

Kierownik: dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH​

 
 
 

 Wydarzenia