Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Projekt V4

 
GVC w Europie Środkowej - perspektywa branży motoryzacyjnej po COVID-19

Projekt naukowo-dydaktyczny współfinansowany przez Fundusz Wyszehradzki

Zespół Instytutu Ekonomii Międzynarodowej realizuje niniejszy projekt we współpracy z naukowcami z:

University of Economics in Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA)

University of Economics, Prague

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Centre for Economic and Regional Studies (CERS), Budapest

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (CERS)

 

Opis projektu

Kraje V4 są silnie zintegrowane w ramach globalnych łańcuchów wartości (GVC); ich udział „wstecz” w łańcuchach zdecydowanie przewyższa udział „w przód”. Przedsiębiorstwa z tego regionu angażują się głównie w działania tworzące niską wartość dodaną i stoją w obliczu długotrwałej stagnacji w tworzeniu wartości. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego. Aby zmienić obecną sytuację i czerpać korzyści z uczestnictwa w globalnych łańcuchach wartości, V4 musi wspierać zdolności innowacyjne i stabilizować klimat biznesowy. Wybuch COVID-19 stał się zarówno zagrożeniem (zakłócenie procesów produkcyjnych, szoki popytowe), jak i szansą (ponowne zdefiniowanie polityki MNE w zakresie lokalizacji BIZ) na zmianę miejsca krajów V4 w globalnych łańcuchach wartości.

W wyniku prac prowadzonych w ramach niniejszego projektu zamierzamy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • W jakim stopniu firmy V4 uczestniczą w motoryzacyjnych globalnych łańcuchach wartości?
  • Jaki jest prawdopodobny wpływ COVID-19 na uczestnictwo w globalnym łańcuchu wartości firm V4 (m.in. MŚP)?
  • Jak poprawić pozycję krajowych MŚP w motoryzacyjnych globalnych łańcuchach wartości?

Handel międzynarodowy w erze po COVID-19 prawdopodobnie będzie musiał zmierzyć się z wyjątkowymi skutkami dla lokalizacji GVC. UNCTAD (2020) podkreśla wzmocnienie regionalnych łańcuchów wartości jako priorytet w łagodzeniu skutków pandemii i deglobalizacji. Dodatkowo, okazuje się, że branża motoryzacyjna została poważnie dotknięta pandemią COVID-19.

Wykorzystując najnowsze dane i trendy Nasz projekt nie tylko przynosi wyniki naukowe konfrontowane z badaniami na bardziej ogólnym poziomie (UE, strefa euro itp.), ale także w zakresie poprawy miejsca w GVC, dzieli się historiami sukcesu i wnioskami wyciągniętymi z krajów sąsiedzkich regionu EŚW.

Ponadto zamierzamy umiędzynarodowić wyniki w procesach edukacyjnych na uczelniach poprzez wykłady gościnne, zestaw tematycznych studiów przypadku, a także stworzenie nowej sieci naukowej.