Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Ekonomii Międzynarodowej : Tematyka prac dyplomowych
Instytut Ekonomii Międzynarodowej
 

 Tematyka prac dyplomowych

 

 

prof. dr hab. Adam Budnikowski

1. Międzynarodowe stosunki finansowe (np. euro, zadłużenie międzynarodowe, polityka dostosowawcza).
2. Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji (np. korporacje transnarodowe, przepływy siły roboczej).
3. Globalizacja procesu gospodarowania (problemy globalne, kryzysy finansowe).
4. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą (w tym z UE).
5. Polityka ochrony środowiska naturalnego w Polsce i na świecie.

 
prof. dr hab. Elżbieta Czarny

Międzynarodowa współpraca gospodarcza


prof. dr hab. Adam Szyszka

1. Finanse behawioralne i psychologia inwestora.
2. Efektywność rynku kapitałowego i zjawiska anomalne.
3. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym.
4. Wycena przedsiębiorstw i papierów wartościowych.
5. Fuzje i przejęcia ze szczególnym uwzględnieniem LBO/MBO.
6. Działalność funduszy inwestycyjnych.
7. Psychologiczne aspekty finansów przedsiębiorstw.


dr hab.  Andżelika Kuźnar, prof. SGH

1. Międzynarodowy handel usługami.
2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
3. Polityka handlowa.
4. Handel zagraniczny.
5. Prawa własności intelektualnej.
6. Globalne łańcuchy wartości.
7. Regionalizacja, TTIP, CETA.
8. Firmy wielonarodowe.


dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach/branżach.
2. Cła i inne narzędzia polityki handlowej - wpływ na gospodarki wybranych krajów.
3. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa - studium przypadku.
4. Fragmentacja łańcucha wartości – offshoring.
5. Globalne łańcuchy wartości w gospodarce światowej.


 dr hab. Paweł Folfas

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
2. Korporacje transnarodowe.
3. Raje podatkowe i ceny transferowe.
4. Handel międzynarodowy.
5. Analiza mikroekonomiczna.


dr Maciej Cygler

1. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej. Teoria i praktyka.
2. Polityka ekologiczna i jej narzędzia w krajach OECD.
3. Zastosowanie analizy korzyści i kosztów w podejmowaniu decyzji.
4. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie (metody, korzyści i koszty, ocena).
5. Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska - projektowanie, ocena skuteczności i efektywności.
6. Rozwój zrównoważony - wdrażanie, mierniki, ocena.
7. Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska (problemy, porozumienia, narzędzia, analiza ekonomiczna).
8. Zmiany klimatu - ekonomia i międzynarodowa polityka ochrony.


dr Honorata Nyga-Łukaszewska

1. Polityka energetyczna Polski/UE/USA.
2. Globalne/regionalne rynki energii.
3. Bezpieczeństwo energetyczne.
4. Kartele międzynarodowe.
5. Dyplomacja gospodarcza.
6. Ekonomia branży energetycznej.


dr Dominik Skopiec

1. Międzynarodowy system walutowy.
2. Waluty międzynarodowe.
3. Rezerwy walutowe.
4. Polityka kursu walutowego.
5. Integracja walutowa.
6. Substytucja walutowa.
7. Globalna nierównowaga płatnicza.
8. Rozwój gospodarczy państw Azji Wschodniej, w szczególności Chin.


dr Michał Szwabe

1. Migracje międzynarodowe.
2. Segregacja przestrzenna ludności.
3. Segregacja przestrzenna imigrantów.
4. Zarządzanie projektami.
5. Wybrane problemy gospodarki światowej w dobie globalizacji.


dr Szymon Okoń

1. Strategie finansowe przedsiębiorstw.
2. Transakcje na rynku kapitałowym.
3. Regulacje rynku finansowego.


dr Elena Pawęta

1. Przedsiębiorczość.
2. Przedsiębiorczość międzynarodowa.
3. Wczesne umiędzynarodowienie przedsiębiorstw.
4. Przedsiębiorstwa typu Born Global.