Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Elena_Paweta
KGS - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Skład osobowy
 

 Podgląd obrazu

 
 

 dr Elena Pawęta

 
ElenaPaweta.jpg 


dr Elena Pawęta

kontakt: elena.paweta@sgh.waw.pl
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przedsiębiorczości międzynarodowej, wczesnego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz determinant wczesnego umiędzynarodowienia firm typu born global. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących metody jakościowe, dotyczących zagadnień związanych z przedsiębiorczością międzynarodową. 

Jako trener biznesu, prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie komunikacji w biznesie, przemawiania publicznego oraz zdolności przywódczych. Jej klienci to między innymi: KPMG, Deloitte, PwC, Bosch, Bridgestone, GE Healthcare, Nestle, Goldman Sachs. Pracuje w językach angielskim, polskim oraz rosyjskim. 

Jest dyrektorem do spraw edukacji na Europę Środkowo-Wschodnią w Toastmasters International, międzynarodowej organizacji non-profit rozwijającej umiejętności liderskie oraz komunikacyjne. Organizuje konferencje TEDx w Polsce, w tym od 2017 roku główny organizator TEDxWarsawWomen.

 

Tematyka badań własnych:

​Przedsiębiorczość międzynarodowa, wczesne umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, determinanty wczesnego umiędzynarodowienia, zagadnienia dotyczące firm i przedsiębiorców typu born global. 


Oferta dydaktyczna:

 • 223221   International Entrepreneurship
 • Sztuka Prezentacji, Studia Podyplomowe Menedżersko-Finansowe


Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

 • Przedsiębiorczość
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Wczesne umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
 • Firmy typu Born Global
 • Determinanty wczesnego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Publikacje:
 • Pawęta E. Born Global Entrepreneurs. Determinants of rapid internationalisation, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2020.
 • Pawęta E. (et al.). Systemy wsparcia start-upów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2020.
 • Kowalik I., Danik L., Pawęta E. Entrepreneurial Marketing in the Transition and Mature Economies, [in:] Entrepreneurial Marketing and International New Ventures. Antecedents, Elements and Outcomes, Routledge, 2020. DOI:10.4324/9781003034261-8
 • Badania statutowe; “International entrepreneurship theory and born global companies phenomenon”; kierownik badania: dr hab. P. Folfas; charakter udziału: wykonawca (2019)
 • Kirillov Y., Paweta E., The research of the factors of entrepreneurial activity development in the conditions of Russian society, Russian Entrepreneurship, Vol. 19, No. 9 (2018) (Orig.: Исследование факторов развития предпринимательской деятельности на ее ранней стадии в условиях российского общества)
 • Pawęta E., The effectual approach in born global firms – Literature review of the current state of research. Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol.4, No. 2 (2016)
 • Pawęta E., Mikołajczyk B., Areas for improving innovation performance of the textile industry in Russia, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Nr 1 (2016)
 • Pawęta E., Kirillov Y., Analysis of Determinants of Early-Stage Entrepreneurial Activity in Russia, Comparative Economic Research (2016)
 • Pawęta E., Entrepreneur-Related Constructs Explaining the Emergence of Born Global Firms: A Systematic Literature Review, Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 3, No. 4 (2015)
 • Pawęta E., Chiu C.Y., Opportunities and Threats Analysis for European Born Global Companies on  the Chinese Market, Krakowskie Studia Międzynarodowe, Nr 3 (2015)
 • Pawęta E., Zbierowski P., Individual-Level Determinants of International Orientation of a Firm: A Study Based on Global Entrepreneurship Monitor Data, Journal of Intercultural Management, Vol.7, Nr. 1 (2015)
 • Pawęta E., Kirillov Y., Factors supporting internationalization of small and medium-sized enterprises in the new conditions of the Russian economy, Herald of Omsk University, Series “Economics”, Nr.4 (2015) (Orig.: Факторы способствующие интернационализации для малых и средних компаний в новых условиях Российской экономики)
 • Pawęta E. Determinanty szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw w regionie łódzkim. Łódzkie – nauka kluczem do rozwoju biznesu, 2015.
 • Kirillov Y., Pawęta E., Modern trends in international economic trade development. Ekonomia Międzynarodowa, Zeszyt Nr 5-8 (2014)
 • Pawęta E., The determinants of born global companies emergence in the Central European counties. Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), Vol.1, No.2 (2014), pp. 41-50.
 • Pawęta E., Funkcjonowanie przedsiębiorstw typu born global w warunkach gospodarczych Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, No15 (2014).

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=cUyZIIkAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Elena_Paweta

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elena-paweta/​