Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Pawel_Folfas
KGS - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Skład osobowy
 

 dr hab. Paweł Folfas​, prof. SGH

 
PawelFolfas.jpgdr hab. Paweł Folfas​​, prof. SGH

kontakt: pawel.folfas@sgh.waw.pl

Tematyka badań własnych:

Handel międzynarodowy (w szczególności handel mierzony wartością dodaną), integracja gospodarcza, korporacje transnarodowe, ceny transferowe oraz teoria gier.


Oferta dydaktyczna:

 • 222101-0078 - Advanced International Economics
 • 110610-1255 - Ekonomia międzynarodowa
 • 221340-0078 - Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych
 • 110611-0078 - International Economics
 • 222091-0078 - Managerial Economics
 • 110510-0078 - Mikroekonomia II
 • 121430-1255 - Wstęp do teorii gier


Oferta seminariów:

 • 190001 - LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 290001 - MGR ST MGR S-N MGR POP ​

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Korporacje transnarodowe. Raje podatkowe i ceny transferowe. Handel międzynarodowy. Analiza mikroekonomiczna (m.in. z wykorzystaniem teorii gier).


Projekty badawcze:

W latach 2014–2019 jestem wykonawcą 3 grantów OPUS NCN, kierowanych przez E. Czarny, tj. 

 • OPUS 5: Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska – Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski; 
 • OPUS 6: Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE–15 w UE–25 – polska perspektywa oraz 
 • OPUS 9: Zmiany konkurencyjności a intensywność współpracy gospodarczej z zagranicą nowych państw członkowskich UE w latach 2000–2014 (grant realizowany we współpracy międzynarodowej z Cologne Business School).


Wybrane publikacje:

 • P. Folfas, B. Udvari, Chemical Industry and Value–Added Trade – a Comparative Study on Hungary and Poland, “Acta Oeconomica” 2019, Nr 1, s. 81-99 (Impact Factor: 0,402)
 • P. Folfas, A. Kuźnar, How Does Protection of Intellectual Property Rights Affect hi–tech Exports from the most Advanced Economies?, “Argumenta Oeconomica” 2018, Nr 2, s. 277–296 (Impact Factor: 0,178)
 • P. Folfas, Handel Międzynarodowy w Zadaniach, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2017, s. 1–203
 • P. Folfas, Handel Międzynarodowy Mierzony Wartością Brutto oraz Wartością Dodaną: Analiza Porównawcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, s. 1–138
 • P. Folfas, Co–movements of NAFTA Stocks Markets: Granger–Causality Analysis, “Economics and Business Review” 2016, Nr 1, s. 53–65

 

Biogram SGH: https://biogram.sgh.waw.pl/#/biogram/pfolfa

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6fRcQgkAAAAJ

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Folfas​