Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr Przemyslaw Konieczka
KGS - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Skład osobowy
 

 Dr Przemysław Konieczka

 
​​
PK_psc1.jpgdr Przemysław Konieczka

Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Adiunkt w  Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce i na świecie, w tym tradycyjnych i alternatywnych inwestycji kapitałowych oraz alokacji aktywów przez instytucje finansowe, finansów behawioralnych oraz strategii finansowych przedsiębiorstw.

Licencjonowany doradca inwestycyjny. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami i portfelami funduszy inwestycyjnych oraz doradztwa przy pozyskaniu finansowania i wycenie przedsiębiorstw zdobyte w czołowych instytucjach rynku kapitałowego w Polsce i spółkach konsultingowych.  

Absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej handlowej w Warszawie oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Informatyka i Ekonometria.


Tematyka badań własnych:

 • Funkcjonowanie rynku kapitałowego
 • Inwestycje alternatywne na rynku kapitałowym
 • Alokacja aktywów
 • Finanse behawioralne
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw


Oferta dydaktyczna:

 • 132150 - Finanse behawioralne
 • 132151​ - Behavioral Finance
 • 132780 - Finansowy projekt doradczy
 • 132781 - Financial Consulting Project


Problematyka seminariów dyplomowych:

 • Inwestycje tradycyjne i alternatywne na rynku kapitałowym
 • Strategiczna i taktyczna alokacja aktywów
 • Finanse behawioralne
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw

Projekty badawcze:

 • Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym, grant Narodowego Centrum Nauki, program OPUS, NCN 2013/09/B/HS4/01335
 • Modele behawioralne w praktyce rynkowej, temat realizowany w ramach Badań Młodych Naukowców, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013-2014​

Publikacje:

 • Zaremba A., Konieczka P., Okoń S., Nowak A. (2016), The low price anomaly and the Intriguing Case of the Polish Stock Market, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, vol. 27(2), s. 163-174, ISSN: 1392-2785, DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.27.2.13490.
 • Konieczka P., Zaremba A.  (2016), Do quantitative country selection strategies really work?, Journal of Investment Strategies, vol. 5(2), s. 1-33, ISSN: 2047-1238, DOI:  10.21314/JOIS.2016.068.     
 • Zaremba A., Konieczka P., Okoń S., Nowak A. (2016), Anomalia niskiej czy wysokiej ceny? Osobliwy przypadek polskiego rynku akcji, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. 16 (4), s. 242-260, ISSN: 2082-792X.    
 • Konieczka P.,  Zaremba A. (2015), Are Value, Size and Momentum Premiums in CEE Emerging Markets Only Illusionary?, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65 (1), s. 84-104, ISSN 0015-1920. JCR list
 • Konieczka P., Zaremba A. (2015), Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, Ekonomista, nr 6, s. 857-877, ISSN:0013-3205.
 • Zaremba A., Konieczka P. (2015), Dochodowość strategii inwestycyjnych bazujących na rekomendacjach maklerskich na polskim rynku akcji, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3(2), s. 7-28, ISSN: 2300-5254.
 • Zaremba A., Konieczka P. (2015), Strategie doboru państw do portfela inwestycyjnego, Nauki o Finansach, vol. 22 (1), s. 101-119, ISSN: 2449-9811.
 • Zaremba A., Konieczka P. (2015), The profitability of following analyst recommendations in the Polish stock market, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, vol. 11(1), s. 22 – 31, ISSN: 1734-039X.
 • Konieczka P., Zaremba A. (2015), The dividend premium in the CEE stock market, Procedia Economics and Finance, vol. 32, s. 42-49, http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01362-3
 • Zaremba A., Konieczka P. (2014), Factor Returns in the Polish Equity Market, Procedia - Social and Behavioral Science, vol. 110, s. 1073 - 1081, The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013“ http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.954.
 • Konieczka P., Zaremba A. (2014), Premie za wartość, wielkość i momentum na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Studia Ekonomiczne PAN, nr 3 (82), s. 333-360, ISSN: 0239-6416.
 • Zaremba A., Konieczka P. (2014), Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Vol. 66, s. 573 – 581, ISSN: 1733-2842.
 • Zaremba A., Konieczka P. (2014), Value, Size and Momentum across Countries, Indian Journal of Finance, Vol. 8 /9, s. 7-31. ISSN: 0973-8711.
 • Zaremba A., Konieczka P. (2014), The relations between momentum, value, size, and liquidity factors and stock returns on the polish market, Optimum. Studia Ekonomiczne, vol. 5 (71), s. 188 – 197, ISSN: 1506-7637.
 • Szyszka A., Konieczka P. (2013), Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim, Zarzadzanie i Finanse, vol. 11, nr 2, cz. 2, s. 175 -188. ISSN: 2084-5189.
 • Zaremba A., Konieczka P. (2013). Interactions between momentum, value and size factors on the Polish market, International Scientific Conference, ECOTREND 2013, Xth edition, Constantin Brancuşi University of Târgu Jiu, Târgu Jiu,Romania,AcademicaBrâncuşi House Publisher, ISSN: 2248 – 0889.
 • Zaremba A., Konieczka P. (2013), Does it make sense to listed to stock market analysts? Evidence from the Polish market, International Scientific Conference, ECOTREND 2013, Xth edition, Constantin Brancuşi University of Târgu Jiu, Târgu Jiu, Romania, Academica Brâncuşi House Publisher, ISSN: 2248 – 0889, ISSN-L: 2248 – 0889. 
 • Szyszka A., Konieczka P. (2013) Do investor preferences drive corporate dividend policy?, International Journal of Management and Economics, vol. 39, 2013, s. 70-81, ISSN: 2299-9701.


Biogram SGH: https://biogram.sgh.waw.pl/#/biogram/pkonie

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=gg7vpJwAAAAJ

SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1306303