Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Szymon_Okon
KGS - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Skład osobowy
 

 Dr Szymon Okoń

 
Szymon Okon_zdjecie.jpg


dr Szymon Okoń 

kontakt: szymon.okon@sgh.waw.pl

 


Dr Szymon Okoń - doktor nauk prawnych oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze obejmują aspekty prawne i fiansnowe ryku kapitałowego, aspekty regulacyjne rynku finansowego, a także strategie finasnowe przedsiębiorstw oraz transakcje na rynku kapitałowym, w tym z udziałem funduszy private equity (PE) oraz funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (VC). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów Finansowy projekt doradczy oraz Finanse behawioralne, a także zajęcia na studiach doktoranckich.

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Partner w kancelarii prawnej SSW Pragmatic Solutions. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych oraz finanse i bankowość. Doświadczenie obejmuje uczestnictwo w licznych projektach transakcyjnych (IPO, SPO, emisje obligacji, M&A) i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo korporacyjne. Posiada również doświadczenie również w obszarze regulacyjnym rynku finansowego. Rekomendowany jako prawnik dedykowany z zakresu rynku kapitałowego przez międzynarodowe rankingi takie jak Chambers Global, Chambers Europe, Legal500 oraz IFLR1000.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studiował także na Edinburgh Napier University oraz London School of Economics and Political Science.

Tematyka badań własnych

 • Regulacje rynku finansowego
 • Aspekty prawne i finansowe rynku kapitałowego
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw
 • Transakcje na rynku kapitałowym
 • Fundusze private equity (PE) oraz fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (VC)

Oferta dydaktyczna

 • 132780 - Finansowy projekt doradczy
 • 132781 - Financial Consulting Project
 • 132150 - Finanse behawioralne
 • 132151​ - Behavioral Finance

Oferta seminariów

 • Strategie finansowe przedsiębiorstw
 • Transakcje na rynku kapitałowym
 • Regulacje rynku finansowego

Projekty badawcze

 • Tendencje regulacyjne sektora finansowego w okresie pokryzysowym w ramach badań własnych realizowanych przez Instytut Ekonomii Międzynarodowej pt. Nowe tendencje międzynarodowej współpracy gospodarczej w okresie pokryzysowej stagnacji ekonomicznej
 • Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym, grant Narodowego Centrum Nauki, program OPUS, NCN 2013/09/B/HS4/01335
 • Wpływ wymogów adekwatności kapitałowej na stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania firm inwestycyjnych, temat realizowany w ramach badań Młodych Naukowców i Doktorantów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012-2013

Publikacje

 • Zaremba A., Okon Sz., Asyngier, R., & Schroeter, L., Reverse splits in international stock markets: Reconciling the evidence on long-term returns, Research in International Business and Finance, 47, 2019, 552-562.
 • Zaremba, A., Okon Sz., Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 86, 2017, 111-122.
 • Zaremba, A., Okon Sz., Emisje akcji a oczekiwane stopy zwrotu na rynkach globalnych, Financial Sciences/Nauki o Finansach, 28(3) 2016, 94-110.
 • Zaremba A., Okoń Sz., Share issuance and expected returns around the world,  Journal of Investing, 25(4), 2016, 97-107.
 • Zaremba A., Okoń Sz., Nowak A., Konieczka P., The low price anomaly and the Intriguing Case of the Polish Stock Market,  Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 27(2), 2016, 163-174.
 • Zaremba, A., Okoń, S., Nowak, A., Konieczka, P., Anomalia niskiej czy wysokiej ceny? Osobiliwy przypadek polskiego rynku akcji, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16(4), 2015, 242-260.
 • Okoń Sz., Polityka wynagrodzeń a profil ryzyka firmy inwestycyjnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 28, 3/2014, s. 64-75.
 • Okoń Sz., The mandatory offers and the investors reaction on Warsaw Stock Exchange, Contemporary Economics, 2012, Volume 6, Issue 2, s. 74-83.
 • Okoń Sz., New approach to remuneration policy for investment firms: a Polish capital market perspective, Contemporary Economics, 2012, Volume 6, Issue 1, s. 70-77.
 • Okoń Sz., Aspekty kolizyjnoprawne transgranicznego łączenia się spółek [w:] Zeszyty Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Zeszyt IV, Poznań 2012, ISSN 1898-441X, s. 49-56.
 • Okoń Sz., Przymusowy odkup akcji jako szczególne uprawnienie akcjonariusza mniejszościowego, Prawo Spółek, nr 9 (177), wrzesień 2011, ISSN: 1426-2878, s. 36-43.
 • Okoń Sz., Problematyka odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych w związku z tworzeniem spółki akcyjnej, Prawo Spółek, nr 1 (169), styczeń 2011, ISSN: 1426-2878, s. 33-40.
 • Okoń Sz., Zaremba A., Wezwania do sprzedaży akcji – narzędzie służące przejęciu kontroli czy spełnienie formalnego obowiązku [w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków, Polska, ISBN: 978-83-62079-04-9, s. 665-674.
 • Okoń Sz., Zaremba A., Efekt autorytetu w relacji instytucji finansowej z klientem, [w:] Dębniewska M. (red.), Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2010, ISBN: 978-83-7299-679, s. 218-225
 • Okoń Sz., Transgraniczna fuzja spółek w prawie polskim i brytyjskim, Rejent, nr 7-8 (231-232), lipiec-sierpień 2010, ISSN: 1230-669X, s. 65-82.
 • Okoń Sz., Problematyka zawarcia umowy w świetle szkockiego prawa kontraktów [w:] Zeszyty Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Zeszyt III, Poznań 2010, ISSN 1898-441X, s. 35-46.
 • Okoń Sz., Metody zapobiegania wrogim przejęciom na rozwiniętych rynkach kapitałowych [w:] Debiuty Ekonomiczne nr 10, Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i  praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, ISSN 1730-2145, s. 98-110.

 

Biogram SGH https://biogram.sgh.waw.pl/#/biogram/sokon

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=ci-dyHoAAAAJ&hl=pl

LinkedIn https://pl.linkedin.com/in/dr-szymon-oko%C5%84-12597413​