Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr hab Eliza Przezdziecka, prof. SGH
KGS - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Skład osobowy
 

 dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH​

 
Przezdziecka_Eliza-225x300.jpgdr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH​

kontakt:  eliza.przezdziecka@sgh.waw.pl​​

Tematyka badań własnych:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, globalne łańcuchy wartości, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw


Oferta dydaktyczna:

 • ​​110610-0963 - Ekonomia międzynarodowa
 • 120180-0963 - Finanse międzynarodowe
 • 121480-0963 - Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa
 • 110611-0963 - International Economics
 • 120181-0963 - International Finance
 • 222101-0963 - Advanced International Economics
 • 130141-0963 - World Economy

Oferta seminariów:

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach/branżach
 • Cła i inne narzędzia polityki handlowej - wpływ na gospodarki wybranych krajów
 • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa - studium przypadku
 • Fragmentacja łańcucha wartości - offshoring
 • Globalne łańcuchy wartości w gospodarce światowej
Książki:

Artykuły:

Rozdziały w książkach/monografiach naukowych:
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2016, Perspektywy zmian bezpośrednich inwestycji zagranicznych między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi po zawarciu Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), [W:] “Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw”, S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Wyd. CeDeWu, Warszawa, s. 63-84.
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2016, Międzynarodowe łańcuchy dostaw między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi: perspektywa TTIP, [W:] „Partnerstwo Transatlantyckie: wnioski dla Polski”, red. E. Czarny, M. Słok-Wódkowska (red.), Wyd. PWE, Warszawa, s. 101-115.
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2014, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na eksport usług biznesowych z Polski, [w:] „Nowe procesy w gospodarce światowej: wnioski dla Polski”, A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 381-394.
 • A. Kuźnar, E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2013, Stosunki handlowe Polski z Kanadą w kontekście umowy o strefie wolnego handlu UE-Kanada, [w:] „Trendy rozwojowe w gospodarce światowej”, M. Bartosik-Purgot, J. Schroeder, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 165-176.
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2012, Umiędzynarodowienie produkcji w czasie kryzysu gospodarczego: offshoring w Chinach i Indiach, [w:] „Azja w gospodarce światowej: inwestycje, produkcja, handel”, K. Rybiński (red.), Wyd. Uczelni Vistula, Warszawa, s. 31-46. 
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, 2012, Kryzysy gospodarcze w Rumunii w latach 1989-1992 i 1997-1999, [w:] „Kryzysy końca XX wieku: wybrane przypadki”, K. Piech (red.), Wyd. Instytutu Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 680-696.
 • E. Chilimoniuk, 2007, Główne tendencje zmian współczesnej polityki handlowej: stopień integracji przez handel, [w:] „Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej”, K. Żukrowska (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 15-50.
 • E. Chilimoniuk, 2005, Why is Free Trade Impossible? Theoretical Approach to the Trade Policy in International Oligopoly, [w:] “Bridging the Divide: The Role of Technology and Trade”, A. Ahmed (red.), “Globalization, Technology and Sustainable Development Series”, Wyd. World Association for Sustainable Development, vol. 1, [S.I.], s.129-139. 
 • E. Chilimoniuk, 2004, Research and development subsidies as an instrument of strategic trade policy, [w:] “Integration in the globalizing world economy”, A. Budnikowski, M. Cygler, E. Czarny (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 57-67.

Referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych:


Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=YJzeVPkAAAAJ&hl=en

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Przezdziecka_Eliza

Academia: https://sgh-pl.academia.edu/ElizaPrzezdziecka​​

Linked In: https://www.linkedin.com/in/eliza-przezdziecka-b1946936/

SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=481803​

ORCID: 000-0002-0877-142X​