Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) na międzynarodową współpracę gospodarczą. Wnioski dla państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej

 
We współpracy z

  logo_ce-pl-rvb-lr.jpg

Relacja z konferencji (Gazeta SGH) TTIP_2016.pdfTTIP_2016.pdf
 
 
Program konferencji: TTIP_conference programme.pdfTTIP_conference programme.pdf
 
Information about conference (in English)​
 
 
WORKING PAPERS (robocze wersje referatów na temat TTIP) AND PRESENTATIONS (prezentacje uczestników)

Czarny and Sledziewska.pdfCzarny and Sledziewska.pdf
Shall Polish export be affected by trade diversion resulting from Transatlantic Trade and Investment Partnership?

Regional trade agreements of the EU and US – what is a common ground?

Modelling of TTIP

Sprzężenie zwrotne między Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji a systemem bezpieczeństwa
międzynarodowego

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i
Inwestycji?

The potential impact of TTIP on energy and energy resources sector in Europe and Poland

US counties and European NUTS 3 regions in 21st century – wealth of citizens, convergence processes and spatial dependencies

UE i USA w gospodarce światowej

TTIP a Afryka

TTIP a interesy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie własności intelektualnej

Relacje handlowe UE z USA w sektorze usług ICT

Skutki TTIP dla wymiany handlowej Polski na tle krajów Europy Środkowowschodniej

Wpływ TTIP na Polskę (analiza input-output)​

Procesy regionalizmu ogarnęły cały świat. Porozumienia o dyskryminacyjnej liberalizacji współpracy przekraczają granice kontynentów. Następuje zmiana układu sił w gospodarce światowej. Państwa słabiej rozwinięte zyskują we współpracy międzynarodowej na znaczeniu kosztem uprzemysłowionych. Procesy produkcji ulegają umiędzynarodowieniu, co sprzyja intensyfikacji handlu towarami i usługami oraz migracjom i przepływowi kapitału. W obliczu takich zjawisk szczególnego znaczenia nabiera  zacieśnienie związków Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w ramach negocjowanej właśnie umowy Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Analiza skutków TTIP z punktu widzenia współpracy gospodarczej na świecie, stosunków gospodarczych UE z państwami trzecimi i między państwami członkowskimi oraz szans, zagrożeń, a także sposobów ochrony interesów gospodarczych i społecznych w UE jest celem organizowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie międzynarodowej konferencji naukowej Wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) na międzynarodową współpracę gospodarczą. Wnioski dla państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej zaplanowanej na 30.11-1.12.2015. Prace Konferencji będą skoncentrowane na problematyce ekonomicznej, lecz jej tematykę można uznać za wielodyscyplinarną obejmującą nauki społeczne i prawne.   

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów referatów w języku polskim lub angielskim. Najlepsze referaty anglojęzyczne, po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów, zostaną opublikowane w CESifo oraz w International Journal of Management and Economics (8 punktów MNiSW). Zaakceptowane przez recenzentów referaty w języku polskim oraz pozostałe referaty w języku angielskim zostaną opublikowane w monografii.   

Zachęcamy do nasyłania propozycji referatów mieszczących się w następujących obszarach  tematycznych: 
1. Skutki TTIP dla nowych państw członkowskich UE
2. Globalny układ sił politycznych i gospodarczych po TTIP 
3. TTIP a niedyskryminacyjna liberalizacja handlu w ramach WTO 
4. Kontrowersje wokół zakresu tematycznego TTIP 
5. TTIP a współpraca UE – NAFTA 

 

 Komitet Naukowy

 
​prof. dr. hab. Elżbieta Czarny (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Przewodnicząca
prof. dr hab. Gabriel Felbermayr (Uniwersytet w Monachium, Instytut IFO) - Współprzewodniczący


loga razem.jpg

prof. dr. hab. Adam Budnikowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr. hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Jan Jakub Michałek (Uniwersytet Warszawski)
prof. UE w Krakowie dr. hab. Edward Molendowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. UŁ dr hab. Michał Przybyliński (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Katarzyna Śledziewska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Janusz Świerkocki (Uniwerystet Łódzki)
 
 

 Komitet Organizacyjny

 
​​dr Paweł Folfas (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Sekretarz
dr Andzelika Kuźnar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Honorata Nyga-Łukaszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Magdalena Słok-Wódkowska (Uniwersytet Warszawski)
mgr Małgorzata Czyżkowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
mgr inż. Karolina Nivette (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
mgr Elżbieta Włodyka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 
 

 Kontakt

 
​​dr Paweł Folfas

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut MSG
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 17
02–513 Warszawa

e-mail: pawel.folfas@sgh.waw.pl 
 

 Miejsce konferencji

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
 

 Ważne terminy

 
​​Nadsyłanie propozycji tematów i streszczeń referatów do 20 października 2015 r. 

Akceptacja propozycji referatów do 30 października 2015 r.  
Wniesienie opłaty konferencyjnej (700 PLN za udział z referatem) do 20 listopada 2015 r. 

Numer rachunku bankowego:
95 1240 1040 1111 0010 5574 7272

Tytuł płatności:
Imię i nazwisko uczestnika, TTIP

Właściciel rachunku bankowego:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa