Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Instytut Ekonomii Międzynarodowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Publikacje
 

 Najważniejsze publikacje pracowników Instytutu Ekonomii Międzynarodowej

 

Książki

 • A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017
 • A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003 i 2006
 • A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Globalizacja gospodarki a ochrona ś​rodowiska, SGH, Warszawa 2002
 • A. Budnikowski, Globalizacja a integracja, SGH, Warszawa 2000
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, Offshoring we współczesnej gospodarce światowej, SGH, Warszawa 2018
 • E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2013
 • E. Czarny, K. Śledziewska, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012
 • E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes (red.), The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation, Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2017
 • E. Czarny, M. Słok-Wódkowska (red.), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2016
 • E. Czarny, K. Śledziewska, Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009
 • E. Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006
 • E. Czarny, P. Folfas (red.), European Union. Three Anniversaries. Polish Perspective, SGH, Warszawa 2017
 • P. Folfas, Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza, SGH, Warszawa 2016
 • P. Folfas, Handel międzynarodowy w zadaniach, SGH, Warszawa 2017     errata.docxerrata.docx
 • P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa: zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011
 • P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa 2007
 • P. Kulpaka, Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej, SGH, Warszawa 2014
 • A. Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy, SGH, Warszawa 2017 - MONOGRAFIA WYBITNA, NAGRODA PTE.pdfNAGRODA PTE.pdf
 • A. Kuźnar, Usługi w handlu międzynarodowym, Marszałek, Toruń 2007
 • A. Kuźnar, Value Creation in the Service Economy, SGH, Warszawa 2016
 • D. Skopiec, Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej równowagi płatniczejSGH, Warszawa 2013
 • D. Skopiec, Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej, SGH, Warszawa 2017​
 • K. Starzyk, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki – przypadek Chin, PLACET, Warszawa 2009
 • M. Szwabe, E. Bukłaha, Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: planowanie i realizacja, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007
Artykuły w czasopismach znajdujących na tzw. liście filadelfijskiej
 • E. Czarny, J. Menkes, K. Śledziewska, The Gravity Model and the Classification of Countries, "Argumenta Oeconomica” 2010, Vol. 28, No.1, s. 28–51
 • A. Szyszka, Is the abnormal post-IPO underperformance really abnormal? : the evidence from CEE emerging markets, "Emerging Markets Finance and Trade" 2016, Vol. 52, No.12, s. 2721-2739
 • A. Szyszka, Economic and Behavioural Aspects of the Euro Crisis, "Argrumenta Oeconomica" 2013, Vol. 31, No. 2, s. 49-74
 • P. Folfas, A. Kuźnar, How Does Protection of Intellectual Property Rights Affect hi–tech Exports from the most Advanced Economies?, “Argumenta Oeconomica” 2018 Vol. 41, Nr 2, s. 277–296
Publikacje pokonferencyjne (dot. konferencji organizowanych przez Instytut Ekonomii Międzynarodowej)
 • A. Budnikowski, A. Kuźnar, Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, SGH, Warszawa 2014
 • M. Cygler, C. Colard-Fabregoule (red.), Companies on climate change, SGH, Warszawa 2011
 • J. Misala (red.), Polska w handlu międzynarodowym, SGH, Warszawa 2011
 • A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Ochrona środowiska a procesy globalizacji i integracji, SGH, Warszawa 2004

Wybrane publikacje elektroniczne


 

 

 

 
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.