Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Instytucie : O Instytucie – Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - O Instytucie
 

 Organizacja i zadania Instytutu

 
​Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej (wcześniej: Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich) składa się z trzech Zakładów i Centrum Dokumentacji Europejskiej SGH. Do zadań Instytutu należy przede wszystkim pogłębianie wiedzy z zakresu międzynarodowej polityki gospodarczej, handlu zagranicznego i integracji europejskiej. Naszą misją jest popularyzacja idei współpracy handlowej w ramach jednoczącej się Europy jako warunku rozwoju gospodarczego Polski.
 
W Instytucie pracuje: dwóch profesorów zwyczajnych, pięciu profesorów nadzwyczajnych, pięciu adiunktów i jeden starszy wykładowca. Pracownicy Instytutu reprezentują bardzo szerokie spektrum zainteresowań naukowych – począwszy od makro- i mikroekonomii czy integracji europejskiej, a skończywszy na dyscyplinach specjalistycznych, takich jak instrumenty pochodne, zarządzanie ryzykiem, ocena projektów inwestycyjnych, spedycja międzynarodowa. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez naszych wykładowców oferowane są w kilku językach: oprócz języka polskiego także po angielsku, francusku i niemiecku.

Do najbardziej znanych osobistości Instytutu należą: prof. zw. dr hab. Dariusz Rosati (poseł do Parlamentu Europejskiego od 2014 r. oraz w latach 2004-2009, poseł na Sejm RP w latach 2011-2014, minister spraw zagranicznych RP w latach 1995-1997), prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (Dyrektor Instytutu do roku 2005, doradca ministra transportu i gospodarki morskiej RP w latach 1994-1997, od 2016 r. emerytowany), prof. SGH dr hab. Zenon Marciniak (obecny Dyrektor Instytutu, doradca w Narodowym Banku Polskim).