Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : BiernatElzbieta
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 prof. dr hab. Elżbieta Biernat

 
Biogram 
Zajmuje się problematyką promocji zdrowia publicznego, pomiaru pozytywnych wskaźników zdrowia i ekonomicznych skutków ich braku. Autorka ponad 150 publikacji dotyczących relacji między aktywnością fizyczną (sportową, turystyczną i rekreacyjną) a poziomem zdrowotności Polaków oraz osobniczych i pozaosobniczych uwarunkowań uczestnictwa w turystyce (w tym, zdrowotnej) i w innych formach aktywności fizycznej. Autorka raportów dla organów władzy publicznej (MSiT, GUS, Urzędu m. st. Warszawy Biura Sportu i Rekreacji) i Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Ekspert MSiT w dziedzinie aktywności fizycznej Polaków; konsultant MSiT w działaniach Grupy Eksperckiej UE ds. Sportu, Zdrowia i Uczestnictwa projektu badań Eurobarometr; ekspert kampanii Dni Spirometrii 2016; lider polskiego zespołu GoPA! (Global Physical Activity Observatory); współpracownik przy opracowaniu Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie. Współautorka polskiej wersji International Physical Activity Questionnaire.​

Zainteresowania badawcze
Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zdrowia publi​cznego ze szczególnym uwzględnieniem jego promocji oraz pomiaru pozytywnych wskaźników zdrowia.​

Wybrane publikacje:

No.

Author(s)

Title

Journal (volume, pages)

Year of publication

Current impact factor

Total numer of citations excluding self-citations

2020

1.

Biernat E., Piątkowska M.

 

Sociodemographic determinants of physical inactivity of people aged 60 years and older – a cross-sectional study in Poland.

BioMed Research International. Volume 2020, Article ID 7469021, 10 pages

https://doi.org/10.1155/2020/74690217469021

2020

IF=2.276

 

2.

Nałęcz H., Skrok Ł., Majcherek D., Biernat E.

Through sport to innovations: sustainable socio-economic development in European countries.

Sustainability 2020;12(24):10489. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10489

2020

IF=2,576

 

3.

Biernat E., Nałęcz H., Skrok Ł., Majcherek D.

Do sports clubs contribute to accumulation of the regional social capital?

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020;17(14):5257; https://doi.org/10.3390/ijerph17145257  

2020

IF=2.849

 

4.

Biernat E., Krzepota J., Sadowska D.

Cycling to work: business people, encourage more physical activity in your employees! e-ISSN 1875-9270

Work. A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation 2020;65(2):391-399. ISSN 1051-9815;

2020

IF=1.009

 

5.

Biernat E., Piątkowska M.

Leisure-time physical activity participation trends 2014–2018: a cross-sectional cohort study in Poland.

International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(1):208. ISSN 1660-4601

2020

IF=2.468

 

2019

6.

Skrok Ł., Majcherek D., Nałęcz H., Biernat E.

Impact of sports activity on Polish adults: self-reported health, social capital & attitudes.

PLoS ONE 2019;14(12) e0226812. ISSN 1932-6203

2019

IF=2.776

 

7.

Biernat E., Skrok Ł. Krzepota J.

Short-Term and Medium-Term Impact of Retirement on Sport Activity, Self-Reported Health and Social Activity of Women and Men in Poland.

BioMed Research International 2019, Article ID 8383540, 12 pages. ISSN 2314-6141

2019

IF=2.197

 

8.

Dębska M., Mynarski W.,  Biernat E., Nawrocka A., Bergier B.

Compliance with physical activity health recommendations in members of non-governmental organizations promoting active lifestyle.

Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2019;26(1):109–113. ISSN 1232-1966; e-ISSN 1898-2263

2019

IF=1.030

 

2018

9.

Biernat E., Krzepota J., Sadowska D.

Martial arts as a form of undertaking physical activity in leisure-time - analysis of factors determining participation of Poles.

International Journal of Environmental Research and Public Health 2018;15:1989. ISSN 1660-4601

2018

IF=2.468

 

10.

Krzepota J., Sadowska D., Biernat E.

Relationship between physical activity and quality of life in pregnant woman in the second and third trimester.

International Journal of Environmental Research and Public Health 2018:15:2745. ISSN 1660-4601

2018

IF=2.468

 

11.

Biernat E., Buchholtz S., Krzepota J.

Eye on the ball: the popularity of leisure-time table tennis in Poland.

International Journal of Environmental Research and Public Health 2018;15(4):738. ISSN 1660-4601

2018

IF=2.468

 

12.

Biernat E., Piątkowska M.

Stay Active for Life – Physical Activity across Life Stages.

Clinical Interventions in Aging 2018;13:1341−1352. ISSN 1178-1998

2018

IF=2.585

 

13.

Biernat E., Buchholtz S., Bartkiewicz P.

Motivations and barriers to commuting by bicycle: lessons from Poland.

Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour 2018;55:492–502. ISSN 13698478

2018

IF=2,360

 

14.

Biernat E., Piątkowska M.

Leisure time physical activity as a compensation of sedentary behaviour of professionally active population.

Work. A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation 2018;60(2):329-338. ISSN 1051-9815; e-ISSN 1875-9270

2018

IF=1.009

 

2017

15.

Biernat E., Bartkiewicz P., Buchholtz S.

Are structural changes in  Polish rural areas fostering leisure-time physical activity?

International Journal of Environmental Research and Public Health 2017; 14:372.

2017

IF=2,540

 

16.

Biernat E., Piątkowska M., Mynarski W.

Prevalence and socioeconomics determinants of leisure time physical activity among Polish farmers

Annals of Agricultural

and Environmental

Medicine. 1-6; DOI:

https://doi.org/10.26444/

aaem/75927           

2017

IF=1,088

 

17.

Biernat E., Piątkowska M.

Leisure time physical activity among Polish employed and unemployed women.

Hong Kong Journal of Occupational Therapy 2017;29:47-54. ISSN 1569-1861

2017

IF=0,840

 

2016

18.

Biernat E., Buchholtz S.

The regularities in insufficient leisure time physical activity in Poland

International Journal of Environmental Research and Public Health 2016; 13(8):798

2016

IF=2,540

 

19.

Biernat E., Buchholtz S., Góra M.

Physical activity for longer working lives. An analysis of physical activity profiles of selected occupational groups in Poland

Medicina del Lavoro 2016; 107(6):444-461.

2016

IF= 0,692

 

20.

Can S., Gündüz N., Arslan E., Ersöz G., Biernat E., Kilit B.

Multi-instrument assessment of physical activity in working women

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2016;29(6):1-9.

2016

IF=1,119

 

2015

21.

Krzepota J., Biernat E., Florkiewicz B.

The relationship between levels of physical activity and quality of life among the students of the University of the Third Age

Central European Journal of Public Health 2015; 23(4):335-339.

2015

IF=0,525

 

22.

Biernat E., Boguszewski D.

The level of physical activity of the working inhabitants of Warsaw practising martial arts and combat sports

Archives of Budo 2015;11:69-77.

2015

IF=1,376

 

23.

Biernat E.

Factors increasing the risk of inactivity among administrative, technical, and manual workers in Warsaw public institutions

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2015;28(2.)

2015

IF=1,191

 

24.

Biernat E., Tomaszewski P.

Association of socioeconomic and demographic factors with physical activity of males and females aged 20-69 years

Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2015; 22(1):118-123.

2015

IF=1,088

 

   

​Rozdziały w pracach zbiorowch: 
2020
1. E. Biernat, M. Kachniewska, Pojęcie turystyki medycznej [w:] E. Biernat, J. Ćwiklińska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, H. Zawistowska (eds.), Turystyka medyczna: wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, s. 11. 
2. E. Biernat, M. Kachniewska, Czynniki i bariery rozwoju turystyki medycznej [w:] E. Biernat, J. Ćwiklińska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, H. Zawistowska (eds.), Turystyka medyczna: wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, s. 23.
3. E. Biernat, M. Kachniewska, Instrumenty i zakres promocji turystyki medycznej w Polsce [w:] E. Biernat, J. Ćwiklińska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, H. Zawistowska (eds.), Turystyka medyczna: wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, s. 11.
2019
4. E. Biernat, Aktywność fizyczna jako element oferty hoteli wellness & spa [w:] M. Dębski, U. Żuławska (eds.), Produkt turystyczny: Innowacje-Marketing-Zarządzanie, Łódź: Warszawa 2019, s. 305.
2016
5. E. Biernat, M. Piątkowska, Local governments’ actions for promoting physical activity – evidence from Poland [w:] M. Dębski, B. Mazurek-Kucharska (eds.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce. Innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia. Łódź: Warszawa 2016, s. 39. 
6. M. Piątkowska, E. Biernat, Estructura organizativa, financiación y participatión deportiva en Polonia [w:] R. Llopis-Goig (ed.) Participatión deportiva en Europa. Politicas, culturas y practices. Barcelona 2016, s. 233.

 
 
 

 ZAKŁAD BADAŃ NAD GOSPODARKĄ TURYSTYCZNĄ

 
 

 KONTAKT

 
 

 BAZY DANYCH