Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. SGH dr hab. Ewa Dziedzic

 

Biogram 
Absolwentka SGH, w której w 1982 r. uzyskała stopień zawodowy magistra, w 1989 r. stopień doktora, a w 1999 r. doktora habilitowanego w oparciu o rozprawy z zakresu ekonomii i zarządzania w turystyce. W pracach badawczych i dydaktyce koncentruje się na problemach oddziaływania turystyki na obszary recepcyjne, rozwoju rynku turystycznego w odniesieniu do różnych nurtów turystyki, konkurencyjności gospodarki turystycznej i badaniach marketingowych w turystyce. 
Uczestniczyła w pracach metodologicznych nad wdrożeniem rachunku satelitarnego turystyki w Polsce, najpierw jako członek zespołu przy GUS, a następnie jako kierownik zespołów przygotowujących i rozwijających metodologię rachunku w Polsce oraz jego kolejne edycje. Brała udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu turystyki, współpracowała z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki na szczeblu krajowym i regionalnym.


Zainteresowania badawcze
Rozwój rynku turystycznego, marketing usług turystycznych, efekty rozwoju turystyki, turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, rola sektora publicznego w rozwoju turystyki​

Wybrane publikacje:

monografie:
 1. E. Biernat, J. Ćwiklińska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, Turystyka medyczna. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, s. 160. 
 2. E. Dziedzic, M. Kachniewska, T. Skalska, Regionalny rachunek satelitarny turystyki: metodologia, uwarunkowania implementacji, Warszawa 2016, s. 153, https://www.academia.edu/34918370/Regionalny_rachunek_satelitarny_turystyki_metodologia_uwarunkowania_implementacji_Warszawa_2016
 3. E. Dziedzic, M. Kachniewska, T. Skalska, Rachunek satelitarny turystyki metodologia wyniki interpretacja, Warszawa 2015, s. 159, https://www.academia.edu/26512974/Rachunek_Satelitarny_Turystyki_metodologia_wyniki_interpretacja
 4. E. Dziedzic, T. Skalska, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce, Warszawa 2013, s. 197. 
 5. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Warszawa 1998, s. 165.

rozdziały w pracach zbiorowych:
 1. E. Dziedzic, Wizerunek Warszawy jako ośrodka turystycznego [w:] A. Panasiuk (red.), Turystyka w naukach społecznych. T. 1, Nauki o zarządzaniu i jakości. Cz. 1, Kraków 2020, s. 115-127.
 2. E. Dziedzic, Łańcuch dostaw i determinanty innowacyjności w turystyce zdrowotnej, [w:] E. Dziedzic, A. Rutkowski, E. Panfiluk, A. Panasiuk, E. Szymańska, Innowacje w turystyce zdrowotnej, Warszawa 2017, s. 165-190.
 3. E. Dziedzic, Turystyka kreatywna a rozwój lokalny, [w:] E. Biernat, E. Dziedzic (red.),  Trendy w turystyce, Warszawa 2016, s. 347-363.
 4. E. Dziedzic, Segmentacja rynku turystycznego, [w:] E. Dziedzic (red.) Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Warszawa 2015, s. 139-152.
 5. E. Dziedzic, Branże kreatywne jako czynnik kształtowania turystycznych przestrzeni publicznych, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce : znaczenie i wykorzystanie, Warszawa 2015, s. 87-102.
 6. E. Dziedzic, The creative industries as a factor in the development of tourism in the Polish cities, [w:]  F. Diaz, J. Kosmaczewska, A.Magliulio, E. Dziedzic (red.), Tourism Research in a Changing World, Leiria 2014, s. 175-83, https://www.academia.edu/11680775/Tourism_Research_in_a_Changing_World

artykuły naukowe: 
 1. E. Dziedzic, Storytelling as a Tool of the Place Identity Formation, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, nr 2, cz. 1, 
 2. E. Dziedzic, Konkurencyjność oferty turystyki medycznej a polityka rządu, „Folia Turistica” 2018, nr 48, s. 61-85.
 3. E. Dziedzic, T. Skalska, Data envelopment analysis jako narzędzie wspomagające zarządzanie regionami turystycznymi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 473, s. 171-179. 
 4. D. Puciato, E. Attractiveness of South-West Poland municipalities for independent hotel investors, “Tourism Economics” 2017,  nr 3, s. 702-711.
 5. E. Dziedzic, J. Kaczmarek, Turystyka w gospodarce kreatywnej, „Folia Turistica” 2016, nr 41, s. 137-163.
 6. E. Dziedzic, Usługi kulturalne jako czynnik konkurencyjności oferty turystycznej miasta : konceptualizacja i możliwości mierzenia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2015, nr 379, s. 210-217.

Prowadzone przedmioty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

w 2020/2021 

Marketing usług turystycznych I rekreacyjnych
Marketing of tourism and recreational services
Regiony turystyczne
Tourist regions


 
 
 

 ZAKŁAD BADAŃ NAD GOSPODARKĄ TURYSTYCZNĄ

 
 

 KONTAKT

 
 

 BAZY DANYCH