Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : HorodeckaAnna
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH

 
Biogram 
Dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH, pracuje w Kolegium Gospodarki Światowej w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, w Zakładzie Konkurencyjności Międzynarodowej. Posiada też doktorat w zakresie nauk teologicznych.  Jest stypendystką DAAD-u oraz Bawarskiego Ministerstwa ds. Kultury i Sztuki. Specjalizuje się w ekonomii heterodoksyjnej, metodologii nauk ekonomicznych, polityce i etyce gospodarczej. Projekty badawcze, na które zdobyła granty (rektorski, NCN) dotyczą zagadnienia koncepcji człowieka w ekonomii. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach międzynarodowych.
Jako wykładowca i szkoleniowiec w kraju i zagranicą stosuje nowoczesne metody kształcenia wykorzystując zarówno kwalifikacje zdobyte zagranicą jak i znajomość języków (angielskiego, niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego). Przebywała na stażach naukowych i dydaktycznych w Niemczech (TUM, HM), St. Zjednoczonych (NEIU), Nowej Zelandii (Victoria University in Wellington) i Włoszech (Università di Macerata). Obecnie prowadzi zajęcia po polsku, angielsku i niemiecku z takich przedmiotów jak ekonomia rozwoju, etyka w biznesie obraz człowieka w ekonomii, i socjologia komunikacji.
Jest autorką kilku monografii, 10 rozdziałów w monografiach i ok 40 artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, jak też jest tłumaczem z hebrajskiego wybranych ksiąg Starego Testamentu.

Zainteresowania badawcze
Dobro wspólne w ekonomii i ekonomia obywatelska; konsumpcja zrównoważona i rozwój zrównoważony; rola tożsamości społecznej w ekonomii; obraz człowieka we współczesnej ekonomii; ekonomia heterodoksyjna (humanistyczna, ekologiczna); filozofia ekonomii; metodologia ekonomii; etyka w biznesie – różnorodność współczesnych podejść


Wybrane publikacje:

monografie:

 1. Horodecka, Obraz człowieka we współczesnej ekonomii. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 454s., Warszawa 2018 ISBN 978-83-8030-253-2 
 2. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej: rola zmian otoczenia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008, 181 s. ISBN 978-83-01-15532-2
 3. Horodecka, Management of construction and development projects, Warszawa 2015, 211 s. ISBN 978-83-65416-42-1
 4. Horodecka, Sociology of communication, Warszawa 2015, 173 s. ISBN 978-83-65416-43-8

rozdziały w pracach zbiorowych:

2018
 1. Horodecka A., Ekonomia heterodoksyjna a polityka gospodarcza, [W:] Współczesna polityka gospodarcza. Zakres problematyki, J. Stacewicz (red.), Warszawa 2018, s. 373-399; ISBN 978-83-8030-211-2

2016
 1. Horodecka A., The impact of the concepts of human nature on the methodology of humanistic economics and religious motivated streams of economics: (Buddhist, Islam and Christian), [W:] Entrepreneurship, business and economics: [15th Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES) Conference]. Vol. 2., Bilgin M. H., Danis H. (red.), (Eurasian Studies in Business and Economics; ISSN 2364-5067, vol. 3-2), Cham 2016, s. 515-545. ISBN 978-3-319-27573-4, 978-3-319-27572-7; DOI: 10.1007/978-3-319-27573-4_34
2014
 1. Mazur-Wierzbicka, E. Horodecka A., Ethical aspects of corporate social responsibility, [W:] CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, E. Mazur-Wierzbicka (red.), (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim; ISSN 2353-5660 ; nr 6), Szczecin 2014, s. 7-22. ISBN 978-83-7867-266-1
 2. Horodecka A., Mazur-Wierzbicka E., The meaning of the concept of human nature in the organization and ethical concepts supporting CSR, [W:] CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, E. Mazur-Wierzbicka (red.), (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim; ISSN 2353-5660; nr 6), Szczecin 2014, s. 23-42. ISBN 978-83-7867-266-1
2012
 1. Horodecka A., Znaczenie modelu człowieka dla polityki zrównoważonego rozwoju, [W:] Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. T. 2, Kryk B. (red.), (Handel Wewnętrzny, numer specjalny, lip./sierp.), Warszawa 2012, s. 189-199, ISSN 0438-5403
 2. Horodecka A., Człowiek jako podmiot gospodarujący, [W:] Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: raporty z badań 2011, E. Marciszewska, P. Jeżowski (red.), Warszawa 2012, s. 49-80, ISBN 978-83-7378-720-9
2011
 1. Horodecka A., Koncepcja homo sustinens i jej rola w polityce gospodarczej wobec wyzwań globalnego kryzysu, w: Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, K. Pająk, J. Tomidajewicz (red.), Toruń 2011, s. 31-55, ISBN 978-83-7780-032-4
2009
 1. ​Horodecka A., Wpływ zmian w systemie społecznym (destabilizacji rodziny) na aktywność zawodową kobiet, [W:] Koniunktura gospodarcza: od bańki internetowej do kryzysu subprime, J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Warszawa 2009, s. 236-245, ISBN 978-83-255-0759-6
2008
 1. Horodecka A., Polityka zatrudnienia w kontekście przemian otoczenia: wybrane cechy rynku pracy i jego konsekwencje dla polityk zatrudnienia w gospodarkach Unii Europejskiej, [W:] Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, M. Noga, M. K. Stawicka (red.) Warszawa 2008, s. 329-352, ISBN 978-83-7556-096-1
2007
 1. ​Horodecka A., Transformation of employment and social security policy as the result of the evolving environment in Great Britain, [W:] The policy of the EU member states in relation to labour market competitiveness, Kopycińska D. (red.), (Economics & Competition Policy; no. 9), Szczecin 2007, s. 27- 37, ISBN 978-83-60903-40-7
artykuły naukowe:

2020
 1. Horodecka A., Is e-learning a panacea for the current challenges of business ethics teaching? Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2020; ISSN 1899-2226; 43-66; DOI:10.18778/1899-2226.23.1.03, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2020/2020_1_horodecka_43_68.pdf

2018
 1. Horodecka A., Vozna L., The theory of long waves and institutional сhanges : the memory of generations hypothesis, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2018, nr 509, s. 95-109; ISSN 1899-3192; DOI: 10.15611/pn.2018.509.08, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b8fecc0f-f8f8-4b73-b3c2-30d75ad190f4
2017
 1. Horodecka A., The methodology of evolutionary and neoclassical economics as a consequence of the changes in the concept of human nature, „Argumenta Oeconomica”, 2017, nr 2, s. 129-165, ISSN 1233-5835 DOI: 10.15611/aoe.2017.2.06, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43073/edition/38727/content
 2. Horodecka A., Vozna L., A new paradigm of economic policy based on the synthesis of orthodox and heterodox economics, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2017, nr 489, s. 137-148; ISSN 1899-3192; DOI: 10.15611/pn.2017.489.12, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43834/edition/39356/content
 3. Horodecka A., Changing concept of human nature in economics as a consequence of social and economic trends, "Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, 2017, nr 311, s. 94-103; ISSN 2083-8611
 4. Horodecka A., Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa”, 2017, nr 99, s. 211-238; ISSN 0866-9503; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/292763/edition/276698/content
2016

 1. Horodecka A., Koncepcja człowieka a polityka zrównoważonego rozwoju, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa”, 2016, nr 98, s. 171-204. ISSN 0866-9503, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171445138
 2. Horodecka A., Vozna L., The vulnerability of the labor market as the effect of the human motivation to work, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016, nr 449, s. 207-215, ISSN 1899-3192; DOI: 10.15611/pn.2016.449.17, https://www.dbc.wroc.pl/Content/35807/PDF/Horodecka_The_Vulnerability_Of_The_Loan_Market_As_The_Effect_2016.pdf.

2015

 1. Horodecka A., Globalne wyzwania rozwojowe a religie światowe, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa”, 2015, nr 95, s. 187-223, ISSN 0866-9503, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim95.pdf
 2. Horodecka A., The changing concept of human nature as the answer to the actual problems of the economics: the neoclassical vs. feminist economics, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2015, nr 41, T.2, s. 21-32, ISSN 2080-4881
 3. Horodecka A., The concept of human nature as a driving force for changes in economics exemplified by feminist and neoclassical economics, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2015, nr 401, s. 155-165, ISSN 1899-3192, DOI: 10.15611/pn.2015.401.14, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=301630
 4. Horodecka A., Concepts of human nature in selected world religions as institutional determinants of the sustainable development policy, "Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, 2015, nr 213, s. 33-44, ISSN 2083-8611. https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/03_14.pdf
 5. Horodecka A., The goal of evolutionary and neoclassical economics as a consequence of the changes in concepts of human nature, "Eurasian Journal of Social Sciences”, 2015, vol. 3, nr 4, s. 53-71, ISSN 2148-0192, DOI:10.15604/ejss.2015.03.04.006
 6. Horodecka, A., The impact of the human nature concepts on the goal of humanistic economics and religious motivated streams of economics: (Buddhist, Islam and Christian), "Rivista Internazionale di Scienze Sociali”, 2015, vol. 123, nr 4, s. 413-445, ISSN 0035-676X,1827-7918.

2014
 1. Horodecka A., "Homo oeconomicus" jako podstawa ekonomii: krytyka i alternatywy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2014, nr 347, s. 166-183, ISSN 1899-3192, DOI: 10.15611/pn.2014.347.16, https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30605/edition/27588/content?&action=ChangeMetaLangAction&lang=pl
 2. Horodecka A., Komponenty obrazu człowieka w ekonomii, "Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie”, 2014, nr 1, s. 117-138, ISSN 1734-1159
 3. Horodecka A., Przemiany obrazu człowieka we współczesnej ekonomii, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa”, 2014, nr 94, s. 75-99, ISSN 0866-9503, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-00992bf2-543c-4ae9-bb12-6d6069fc9fb5
 4. Turek D., Wojtczuk-Turek A., Horodecka A., Wybrane determinanty wpływu poczucia sprawiedliwości na postawy i zachowania pracowników w organizacji: badania porównawcze - Polska i Nowa Zelandia, "Organizacja i Kierowanie”, 2014, nr 3, s. 113-140, ISSN 0137-5466
 5. Horodecka A., Martowska K., Wrocławska-Warchała E., Concepts of human nature, social effectiveness and communication in the workplace, "Journal of Business Leadership", 2014, nr 1, s. 133-153, ISSN 2164-4454, 2164-4462, https://www.academia.edu/35521041/CONCEPTS_OF_HUMAN_NATURE_SOCIAL_EFFECTIVENESS_AND_COMMUNICATION_IN_THE_WORKPLACE
 6. Horodecka A., Ekonomia na rozdrożu: pomiędzy monizmem i pluralizmem metodologicznym, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa”, 2013, nr 92, s. 271-303, ISSN 0866-9503. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-aabdc0cd-4078-4141-aeae-541ac1815930
 7. Horodecka A., Martowska K., Humanistic vision of man: hope for success, emotional intelligence and pro-social engagement, "International Journal of Arts and Sciences", 2013, vol. 6, nr 2, s. 151-166, ISSN 1944-6934, https://www.researchgate.net/profile/Anna-Horodecka/publication/266392821_Humanistic_vision_of_man_hope_for_success_emotional_intelligence_and_pro-social_engagement/links/55d6098708aed6a199a46725/Humanistic-vision-of-man-hope-for-success-emotional-intelligence-and-pro-social-engagement.pdf
2012

 1. Horodecka A., Funkcje obrazu człowieka w ekonomii, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa”, 2012, nr 88, s. 9-39, ISSN 0866-9503, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3a33e5ce-7992-4501-bece-7cf9aa595189
 2. Horodecka A., Rola prądów filozoficznych w kształtowaniu metodologii nauk ekonomicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2012, nr 245, s. 110-119, ISSN 1899-3192. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34204/edition/31009/content

2011

 1. Horodecka A., Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach metodologicznych ekonomii, "Gospodarka Narodowa”, 2011, nr 7-8, s. 113-138, ISSN 0867-0005
 2. Horodecka A., Ewolucja budżetu i polityki budżetowej w Wielkiej Brytanii jako wynik oddziaływania otoczenia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2011, nr 168, s. 154-169, ISSN 1899-3192
 3. Horodecka A., Problem definiowania dobrobytu i wartości w ekonomii i jego znaczenie dla polityki gospodarczej, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa”, 2011, nr 85, s. 9-47, ISSN 0866-9503, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim85_1.pdf
 4. Horodecka A., Wpływ filozofii życia na ekonomię, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2011, nr 2, s. 41-47, ISSN 1896-656X, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2103/1897
 5. Horodecka A., Wpływ filozofii, w tym filozofii nauk, na zmiany w metodologii ekonomicznej i teorii ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, nr 190, s. 68-90, ISSN 1689-7374, https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/171202457 

2010
 1. ​Horodecka A., Polityka oddziaływania na wzrost czynników ilościowych w procesie ewolucji: najważniejsze zmiany, "Polityka Gospodarcza”, 2010, nr 19-20, s. 117-143, ISSN 1508-6453
2007

 1. Horodecka A., Ewolucja celów oddziałujących na wzrost popytu zewnętrznego w Wielkiej Brytanii, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa”, 2007, z. 82, s. 177-196, ISSN 1234-8872
 2. Horodecka A., Polityka oddziaływania państwa na postęp techniczny w Wielkiej Brytanii, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa”, 2007, z. 81, s. 183-199., ISSN 1234-8872​

Prowadzone przedmioty:          

Business Ethics (e-learning)
Sociology of Communication (e-learning)
Obraz człowieka w ekonomii (e-learning) 
Ekonomia Rozwoju (e-learning)

 
 
 

 ZAKŁAD KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

 
 

 KONTAKT

 
 

 bazy danych