Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Michał Koskowski

 
Biogram 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (2001), magisterium na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja: Gospodarka Turystyczna. Doktorat (PhD) w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym (Heritage Management) uzyskany w International Centre for Cultural and Heritage Studies, Newcastle University (UK, 2013). Obecnie Adiunkt w Zakładzie badań nad gospodarką turystyczną w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula oraz Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Członek grupy badawczej REMIT (Research Group on Economics, Management and Information Technologies) w Universidade Portucalense (Portugalia), współpracownik Instytutu Turystyki SGTiH, stały recenzent i redaktor tematyczny czasopisma naukowego Turystyka Kulturowa, wielokrotny Visiting Lecturer w ramach programu Erasmus+.


Zainteresowania badawcze
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym; turystyka kulturowa; nowe technologie i media społecznościowe w kulturze; zarządzanie obszarami recepcji turystycznej; gospodarka obiegu zamkniętego i post-wzrost; Austriacka Szkoła Ekonomii


Wybrane publikacje:
  1. I. Vaz de Freitas, M.R. Koskowski, Heritage and Sustainable Development: Capacity Building Through Tourism [w:] S. Srivastava (ed.), Capacity building through heritage tourism: an international perspective, Burlington 2021, s. 113-132 (w druku).
  2. M.R. Koskowski, Segmentacja rynku turystyki kulturowej wobec wybranych zjawisk współczesności [w:] T. Skalska (red.) Segmentacja rynku turystycznego: wybrane aspekty. Warszawa 2021, s. 37-49 (w druku).
  3. M.R. Koskowski, Key Challenges for Administrators of Built Heritage Tourism Destinations in Poland at the Beginning of the 21st Century, „Turystyka Kulturowa”, 2020, nr 1, s. 17-27, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1125/963 
  4. M.R. Koskowski, Where is Wally? The Role of Heritage in Cultural Tourism. The Case of Travel Selfies. [w:] Proceedings of the 2nd International Conference on Tourism Research, Porto 2019, s. 151-156.
  5. M.R. Koskowski, Eventisation of Culture: A Trend or a Trait in Tourism Destination Management? „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2019, nr 20 (2), s. 383-394, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_2_2.pdf 
  6. M.R. Koskowski, Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0, „Turystyka Kulturowa”, 2019, nr 2, s. 84-99. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1055/896 
  7. T. Skalska, M.R. Koskowski, Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym dla potrzeb turystyki, „Turystyka Kulturowa”, 2017, nr 1, s. 68-79, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/816/720 
  8. M.R. Koskowski, Dziedzictwo kulturowe w przestrzeni turystycznej na przykładzie zamków w Polsce, [w:] D. Ostrowski (red.), Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej, Warszawa 2017, s. 69-83.
  9. M.R. Koskowski, Future of the Past. Heritage and economy in Poland in the first half of the 21st century, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska. BIULETYN Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, 2015, nr 31 (1), s. 89-100, https://drive.google.com/file/d/0B8GPsX48RAaIeEVKQTg2ZFRTQUk/view 
  10. M.R. Koskowski, Zamki w Polsce - definicja, sytuacja własnościowa i funkcje. Przyczynek ekonomisty do waloryzacji zamków w Polsce, [w:] M. Lewicka (red.) Zamki, Grody, Ruiny. Waloryzacja i ochrona, Warszawa 2009, s. 467-475.
Prowadzone przedmioty:

w 2020/2021 ​

Intercultural Encounters in Tourism
Lifestyles and Leisure Services
Kontakty międzykulturowe w turystyce​
 
 
 

 Zakład Badań nad gospodarką turystyczną

 
 

 KONTAKT

 
 

 bazy danych