Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : LesiakPawel
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH

 
Biogram 
Profesor SGH. Absolwent SGH na kierunku MSGiP. W 2001 r. uzyskał stopień doktora, a w 2015 r. – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Członek Stow. Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stow. Dziennikarzy Polskich. Kierownik Podyplomowych Studiów Transportu i Spedycji. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego TSL. W latach 2008–2012 pracował na rzecz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w charakterze eksperta i koordynatora egzaminów zawodowych w zawodach: Technik spedytor, Technik eksploatacji portów i terminali, Technik logistyk. W latach 2012–2019 był współpracownikiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”. W latach 2004–2006 współtworzył Zespół Pieśni i Tańca SGH. W 2011 r. został wybrany do grona „100 twarzy polskiej logistyki” przez czasopismo „Logistyka a Jakość”. W 2006 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Zainteresowania badawcze
ekonomia transportu; polityka transportowa; spedycja i logistyka międzynarodowa; ekonomia służby zdrowia; analiza koniunktury

Wybrane publikacje

monografie
  • P. Lesiak, Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków, [w:]  „Monografie i Opracowania” nr 593, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
rozdziały w pracach zbiorowych:
  • P. Lesiak, Wpływ wdrożenia Nowego Jedwabnego Szlaku na rolę polskich firm TSL w obsłudze handlu między Europą a Azją, [w:] D. K. Rosati, M. Lubiński, Z. Marciniak, H. Bąk, A. Ryszkiewicz, G. Wojtkowska-Łodej, T. Dołęgowski, W. Wiliński, P. Lesiak, D. Tymoczko, M. Konopczak, E. Szczech-Pietkiewicz, Wybrane zagadnienia polskiej i międzynarodowej polityki gospodarczej, Wydanie I, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2019, ss. 217–243.
  • P. Lesiak, Wpływ wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na funkcjonowanie wewnętrznego rynku transportu ładunków Unii Europejskiej, [w:] D. Rosati, Z. Marciniak, D. Tymoczko, M. Konopczak, A. Ryszkiewicz, H. Bąk, T. Dołęgowski, P. Lesiak, Polityka gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, ss. 193–211.
artykuły naukowe:
  • P. Lesiak, Zachowanie korzyści płynących z mobilności przy mniejszym zaangażowaniu transportu ładunków, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 171/2019, Oficyna Wydawnicza SGH.
  • P. Lesiak, Aspekty ekonomiczne, prawne i organizacyjne patologii w służbie zdrowia, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 168/2018, Oficyna Wydawnicza SGH.
Prowadzone przedmioty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Analiza koniunktury i rynków zagranicznych [sygn. 121520-0636]
Business Cycle Analysis and Foreign Market Research [sygn. 121521-1108]
Europejski system transportowy [sygn. 230300–0312]
International Logistics [sygn. 221321–0312]
Internationale Logistik [sygn. 221324]
Logistyka międzynarodowa [sygn. 221320–0312]
Zrównoważone gospodarowanie energią na poziomie globalnym i lokalnym [sygn. 23052]

 

 
 
 

 zakład unii europejskiej

 
 

 kontakt

 
 

 bazy danych