Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : SzypulewskaPorczynskaAlina
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 prof. SGH dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska

 


Biogram 
Profesor uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Zainteresowania badawcze z zakresu ekonomii i polityki międzynarodowej, w tym europejskiej integracji gospodarczej (mi.in. rynek wewnętrzny usług, unia gospodarcza i walutowa, polityki gospodarcze) oraz międzynarodowego zarządzania gospodarczego; Kierownik studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej; Kierownik Zakładu Międzynarodowej Polityki Finansowej w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej KGŚ; Przedstawicielka SGH w EDAMBA oraz CESEENet; Wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz jako profesorka wizytująca w Universidad de Navarra; Badaczka wizytująca w University of Glasgow; Stopnie doktora habilitowanego i doktora nauk ekonomicznych uzyskane w SGH; Dyplomy magisterskie Wydziału Handlu Zagranicznego SGH oraz Wydziału Handlu Międzynarodowego Université Paris XII Val-de-Marne; Dyplom w zakresie Bankowości i Rynków Finansowych SGH i Université Paris Dauphine.

Zainteresowania badawcze
W obszarze zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia z ekonomii i polityki międzynarodowej i należą do nich m.in. europejska integracja gospodarcza (rynek wewnętrzny, unia walutowa, polityki gospodarcze) oraz zarządzanie gospodarcze w warunkach współczesnych wyzwań (m.in. kryzysu klimatycznego, pandemii)

Wybrane publikacje:

Publikacje z 2020 r.:

rozdziały w pracach zbiorowych:
  1. A. Szypulewska-Porczyńska, Changes in the EU Legal Framework on the Provision of Services in the Internal Market in the Past Decade [w] A. Kowalski, M. Weresa (red.), Poland Competitiveness Report 2020: Focus on Service Sector, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020.
  2. A. Szypulewska-Porczyńska, Removal of barriers on trade in services in the last two decades: A case of the EU [w] A. Ambroziak (red.), New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalization, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020.
  3. A. Szypulewska-Porczyńska, Zmiany w zakresie unijnych ram prawnych dotyczących świadczenia usług na rynku wewnętrznym w ostatnim dziesięcioleciu [w] A. Kowalski, M. Weresa (red.), Polska Raport o Konkurencyjności 2020: Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/en/KGS/structure/IGS-KGS/publications/Documents/Polska_Raport_o_konkurencyjnosci_2020.pdf. 
  4. O stanie integracji europejskiej na podstawie barier dla unijnych usługodawców na polskim rynku, [w] A. Ambroziak, A. Szypulewska-Porczyńska (red.), Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa: monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020.

artykuły naukowe:
  1. A. Szypulewska-Porczyńska, M. Suska, Fifteen years of Poland's membership of the European Union: Poland's participation in the internal market for services, “International Journal of Management and Economics”, Vol. 56 Issue 1, 2020, https://doi.org/10.2478/ijme-2020-0005. 
  2. A. Szypulewska-Porczyńska, The Belt and Road Initiative as a tool for promoting EU–China trade. Poland’s case, “Research Papers in Economics and Finance”, 2020, s. 29-40, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18559_ref_2020_2_3. 

Prowadzone przedmioty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

w 2020/2021 https://dziekanat.sgh.waw.pl/wi_wyszukiwarka.php  

Poziom licencjacki
110451-0570 European Integration
110450-0570 Integracja europejska
110459-0570 Integracja europejska (e-learning)
131957-1181 Public Speaking in Business (blended learning)
131955-1181 Wystąpienia publiczne w biznesie (blended learning)

Poziom magisterski
231471-0570 Economic Governance: Global and European Dimension
231470-0570 Zarządzanie gospodarcze: wymiar globalny oraz europejski
236069-5860 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning)
235161-0149 Services in the Global Economy
235160-0149 Usługi w gospodarce światowej

 

 


 
 
 

 Zakład międzynarodowej polityki finansowej

 
 

 KONTAKT

 
 

 bazy danych