Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : TymoczkoDobieslaw
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 dr dobiesław tymoczko

 
Biogram 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH), pracownik Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH oraz Narodowego Banku Polskiego. Autor publikacji z zakresu rynków finansowych, systemu finansowego, polityki pieniężnej. Redaktor kolejnych edycji opracowania Rozwój systemu finansowego w Polsce.

Zainteresowania badawcze
Polityka pieniężna, polityka makroostrożnościowa, rynki finansowe, system finansowy.

Wybrane publikacje:

1. Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym, Materiały i Studia, Zeszyt nr 102, Narodowy Bank Polski 2000
2. The Future of Central Banking in the Changing Financial Environment, Materiały i Studia, National Bank of Poland, Paper No. 33 (https://ideas.repec.org/p/nbp/nbpmis/33.html)
3. Reakcje wybranych banków centralnych (Fed i EBC) na kryzys, w: „Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego", KES, SGH 2010
4. Współautor podręcznika Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, C.H. Beck, Warszawa 2011
5. z J. Borowskim, W. Wojciechowskim, Alienacja rynków finansowych a globalny kryzys finansowy, Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
6. z A. Sławińskim, Polityka makroostrożnościowa jako instrument ograniczania wykorzystywania przez banki krótkoterminowego finansowania hurtowego, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, lipiec 2013
7. z D. Okseniuk, Passive management – the way of improving efficiency of pension funds, w: “Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny. Pension reforms – comparison and evaluation”, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2013
8. z P. Wiesiołkiem The evolution of banking sectors in Central and
Eastern Europe – the case of Poland, w: What do new forms of finance mean for EM central banks?, BIS Papers, No 83, November 2015, http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap83.htm, s. 313-323
9. z J. Borowskim, K. Jaworskim, Wpływ podatku bankowego w Polsce 
na kredyt dla sektora niefinansowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” Współczesne finanse 6, Nr 287, 2016 
10. z A. Sławińskim, The case for saving for retirement via index funds, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 2017, https://journals.umcs.pl/h/article/download/5044/4313
 

Prowadzone przedmioty:
      
Finanse
Polityka pieniężna
Rynki finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


 
 
 

 ZAKŁAD MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI FINANSOWEJ

 
 

 Kontakt

 
 

 bazy danych