Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : WojtkowskaLodejGrazyna
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 prof. sgh dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej

 
Biogram:
Dyrektor  Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej Kolegium Gospodarki Światowej  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Zainteresowania badawcze obejmują: zagadnienia międzynarodowych  stosunków gospodarczych,  integracji europejskiej, teorii i praktyki   zrównoważonego rozwoju, ekonomię środowiska, politykę gospodarczą Unii Europejskiej oraz   politykę przemysłową, energetyczną i klimatyczną. Jest uczestnikiem międzynarodowych i krajowych  programów badawczych. Autorka lub współautorka  wielu publikacji książkowych i artykułów poświęconych problematyce zagranicznej polityki gospodarczej, polityki  energetycznej i środowiskowej, ekspertyz dla organów administracji publicznej oraz biznesu.

Zainteresowania badawcze:
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne oraz zagadnienia integracji europejskiej, w tym problematykę handlu, energii i środowiska naturalnego. 

Wybrane publikacje:

 1. G. Wojtkowska-Łodej, T. Motowidlak, A. T. Szablewski,   "Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki", Elipsa, Warszawa, 2018; https://wysokienapiecie.pl/18963-pakiet-gazowy-ue-2020-nowy/
 2. G. Wojtkowska-Łodej, H. Nyga Łukaszewska, Convergence or divergence of the European Union's energy strategy in the Central European countries? CES Working Papers, 2019,  Edited by Centre for European Studies Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, - Volume XI, Issue 2. http://ceswp.uaic.ro/CESWPcurrent.htm
 3. G. Wojtkowska-Łodej, Die Europäische Union nach der Entscheidung zum Brexit. Auf dem Weg zu einer neuen Wirtschaftsordnung in Europa, (w:) Perspektywy socjalnej gospodarki rynkowej w polsce i Niemczech. Aktualne wyzwania dla polityki gospodarczej, A. Bielig (redakcja naukowa),  Oficyna Wydawnicza SGH  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016,ISBN 978-83-8030-130-6,  s.53-62.
 4.  G. Wojtkowska-Łodej G, Energy and Climate Policy and the EU’s Industrial Policy,( in:) A.A. Ambroziak (ed.), The New Industrial Policy of the European Union, Springer, 2017,  ISBN 978-3-319-39069-7, p.227-239.
 5.  Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union. The Balance of ten years  of Memebership, edited by G. Wojtkowska-Łodej H. Bąk, Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2015, ISBN 978-83-7378-967-5.
 6. G.Wojtkowska-Łodej, International Competitiveness of Countries with Performing Innovation Systems. Case Study: Austria  (in:) Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and
 7. Why Do They Matter?,  (ed.) M.A. Weresa,  Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London  2014
 8. G. Wojtkowska-Łodej G, Climate and Energy Policy and Investment Attractiveness of Poland’s Regions ,( in:) A.A. Ambroziak (ed.), New Cohesion Policy of the European Union in Poland, How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Springer, 2014.
 9. G.Wojtkowska-Łodej, (Scientific Editor), Changes in the European climate and energy policy: implications for the Polish economy,, Warsaw School of Economics, Warsaw , 2009.

Prowadzone przedmioty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Analiza koniunktury i rynków zagranicznych, 121520-0636 
Polska w Unii Europejskiej, 131410-0636
Polen in der Europäischen Union, 131414-0636
Regulierung der europäischen Energiemärkte am Beispiel von Deutschland und Polen (FORUM), 132454-063
Zrównoważone gospodarowanie energią na poziomie globalnym i lokalnym, 230520-0636
Konkurencja na rynku energii w Unii Europejskiej, 239090-0636
Competition on the Energy Market in the European Union, 239091-0636
Międzynarodowe rynki energii, 239100-0636
International Energy Markets, 239101-0636
Tutoring akademicki - SGH kształtuje liderów, 270000-0636

Pozostałe informacje:

 • Kierownik specjalności międzykierunkowej na SM „ Integracja Europejska”
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Funkcjonowanie Rynku Energii
 • Opiekun Naukowy SKN Energetyki

Nagrody Rektora:
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty  i wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej 25 lipca 2017 (leg. Nr:159961)
 • Nagroda indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  za osiągnięcia dydaktyczne w 2018 roku drugiego stopnia  za zaangażowanie w poprawę jakości kształcenia  22.10 2019.
 • Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia drugiego  w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt: „Regional Dimension of the EU Economic Policies in Poland”, 21 .10.2016.
 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo książki pt.:” Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku”, 1.10. 2004.


Granty:
 • ​Kierownik  grantu MNiSzW : Cykl seminariów "Szkoła Energii" dla modułu "Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu" w systemie ZSUN/OSF, ID wniosku: 469426  czas realizacji 2020-2022, decyzja pozytywna o zakwalifikowaniu do finansowania 20 marzec 2020,  SON-DN nr SONP/SP/469426/2020 , 1.10.2020-31.09.2022


 ​
 
 
 

 Dyrektor Instytutu

 
 

 Kontakt

 
 

 bazy danych