Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : ZawistowskaHanna
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH

 
Biogram 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doktor i doktor habilitowany nauk ekonomicznych; do 30.09.2018 r. zatrudniona na stanowisku profesor nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki – obecnie w Zakładzie Badań nad Gospodarką Turystyczną; specjalista w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa; w latach 1997 - 2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE,OECD, UNWTO; WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących turystyki; kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa; autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce prawnych i organizacyjnych aspektów turystyki; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia praw​a w turystyce, ochrony konsumentów; polityki turystycznej państw; kierownik realizowanego w latach 2014-2015 projektu opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki; od listopada 2016 r. pełni funkcję przewodniczącej  Sektorowej Rady ds. Kompetencji- Turystyka; w 2019 r. kierowała projektem pilotażowego  wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w hotelach i biurach podróży; w styczniu 2021 powołana w skład  do Rady Ekspertów Turystyki przy ministrze właściwym ds. turystyki 

Zainteresowania badawcze
Prawne zagadnienia turystyki, polityka turystyczna, ochrona konsumentów; rynek pracy w turystyce. 

Wybrane publikacje:
  • D. Borek, H, Zawistowska –red. naukowa i współautorstwo „ Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych” ODDK, Gdańsk 2020, 
  • D. Borek, H, Zawistowska –red. naukowa i współautorstwo podręcznika „Prawo turystyki” 2021 ( w druku)
rozdziały w pracach zbiorowych:
  • H. Zawistowska, Regulacje prawne wymogów kwalifikacyjnych kadry zatrudnionej do obsługi dzieci i młodzieży jako narzędzie realizacji funkcji wychowawczych i edukacyjnych turystyki. w:Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży. Red. P. Cybula, Kraków 2017. s. 77.
  • H. Zawistowska, Prawne aspekty wykorzystywania obiektów zabytkowych na cele ś​wiadczenia usług turystycznych. w:Trendy w turystyce. Red E. Biernat, E. Dziedzic, SGH. Warszawa 2017, s.347
  • H. Zawistowska, Prawne aspekty funkcjonowania turystyki medycznej. w:, Prawne aspekty podróży I turystyki – historia i współczesność, red. nauk. P. Cybula  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018 s.647  
Prowadzone przedmioty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Na studiach podyplomowych: Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa:
Blok: I Podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie– aspekty prawne 
Blok II Prawne aspekty tworzenia, promocji i sprzedaży produktów turystycznych i hotelarskich 
Blok III. Ochrona konsumenta, Ochrona pracownika- wybrane zagadnienia prawa pracy. Prawne ​zagadnienia bezpieczeństwa w turystyce i hotelarstwie

 

 
 
 

 ZAKŁAD BADAŃ NAD GOSPODARKĄ TURYSTYCZNĄ

 
 

 KONTAKT

 
 

 BAZY DANYCH