Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : ZdunskaLeseuxEdyta
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 dr edyta zduńska-Leseux

 
Biogram 
Nauczyciel akademicki i pracownik badawczy w Szkole Głównej Handlowej od maja 2020 roku. Doktor nauk ekonomia i finanse. Autorka publikacji (artykułów, rozdziałów, monografii) dotyczących innowacji, przedsiębiorstw i Unii Europejskiej. 

Zainteresowania badawcze
Szeroko rozumiana problematyka innowacji i innowacyjności dotycząca podmiotów funkcjonujących na różnych poziomach bytu gospodarczego (przedsiębiorstwo, region, kraj), różne aspekty integracji europejskiej i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Wybrane publikacje:
  1. E. Zduńska-Leseux, Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2020/2021. 
  2. E. Zduńska-Leseux, Luka innowacyjna pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] K. Poznańska, K. Kraj, (red.), Ekonomia, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015.
  3. E. Zduńska-Leseux, Polityka innowacyjna a małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:]  R. Sobiecki (red.), Gospodarka w sieciach relacji, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2014,
  4. E. Zduńska-Leseux, Rola funduszy strukturalnych UE we wspieraniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] S. Partycki (red.), Strategie działań w warunkach kryzysu, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2013, s. 275-285.
  5. E. Zduńska-Leseux, Wybrane działania Unii Europejskiej w przezwyciężaniu  kryzysu gospodarczego, [w`:] P. Misztal, W. Rakowski (red.), `Przyszłość integracji europejskiej, Wyd. CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 247-262.
  6. E. Zduńska-Leseux, Polityka spójności Unii Europejskiej jako środek przeciwdziałania kryzysowi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] S. Partycki, Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
  7. E. Zduńska-Leseux, Europejska polityka energetyczna i liberalizacja rynku energii, [w:] G. Wojtkowska-Łodej (red.), Rola energii we współczesnej gospodarce, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012.
Prowadzone przedmioty:   
       
                                                                                                                                                                                                          Business cycle analysis and foreign market research
Globalny wymiar innowacji
Innowacje a mała firma
Integracja europejska 
                                                                                             

 
 
 

 zakład unii europejskiej

 
 

 kontakt

 
 

 bazy danych