Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Publikacje
 

 Podgląd obrazu

 
 

 Wybrane publikacje pracowników Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich

 


Publikacje pracowników Zakładu Badań nad Gospodarką Turystyczną

Publikacje pracowników Zakładu Konkurencyjności Międzynarodowej

Publikacje pracowników Zakładu Międzynarodowej Polityki Finansowej

Publikacje pracowników Zakładu Unii Europejskiej


Inne wybrane publikacje:


wyzwania_gospodarki_kreatywnej.jpgWyzwania kreatywnej gospodarki, J. Markiewicz, S. Kotylak, E. Szczech-Pietkiewicz, Wydawnictwo Texter 2016

bezpłatny e-book dostępny pod adresem: http://www.texterbooks.com/pl/p/Wyzwania-kreatywnej-gospodarki/135 


 New_Models_of_Urban_Entrepreneur.jpgNew Models of Urban Entrepreneurship, M. Wojtysiak-Kotlarski, E. Szczech-Pietkiewicz, K. Negacz, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015,

e-book dostępny bezpłatnie na stronie: http://cedewu.pl/New-Models-of-Urban-Entrepreneurship-Context-for-Development,p,1246

Rola energii we współczesnej gospodarce, pr. zb. pod red. Grażyny Wojtkowskiej-Łodej,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Na 212 stronach przeanalizowano problematykę liberalizacji rynków energii, bezpieczeństwa energetycznego i skutki tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego.

 

 

 

 

 

  

Grażyna Wojtkowska-Łodej, Dariusz Michalski, Paweł Hawranek, Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Publikacja o objętości 240 stron poświęcona jest przygotowaniu polskiej elektroenergetyki do nowych warunków funkcjonowania europejskiego rynku energii.

 
 
 
 
 
 
 


 
 
Jakub Borowski, Dobiesław Tymoczko, Wiktor Wojciechowski, Alienacja rynków finansowych a globalny kryzys finansowy,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 
Książka o objętości 120 stron poświęcona jest analizie przyczyn alienacji rynków finanso­wych (ich zróżnicowanej w czasie wrażliwości na zmiany bieżącej i prognozowanej sytuacji gospodarczej) w okresie poprzedzającym globalny kryzys finansowy oraz w jego trakcie. Autorzy wskazują zmiany w zakresie regulacji systemu finansowego i polityki makroekonomicznej, które mogłyby w zapobiegać powtarzaniu się takich alienacji w przyszłości.
 
 
 
 
 
Włodzimierz Januszkiewicz, Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej a polska gospodarka morska w perspektywie 2020 roku, "Zeszyty Naukowe" KGŚ SGH, nr 33/2012
 
W opracowaniu przedstawiono problematykę gospodarki morskiej w III RP. Ponieważ niektóre jej dziedziny, np. przemysł stoczniowy i żegluga morska, doznały znaczącego załamania, łącznie z bankructwami firm i dużymi spadkami produkcji, autor szuka odpowiedzi na pytanie, jak będzie rozwijała się polska gospodarka morska w najbliższych latach w świetle realizowanej przez Unię Europejską zintegrowanej polityki morskiej i które założenia tej polityki mogą mieć pozytywny wpływ na jej przyspieszony rozwój. 
 
 
 
 


 
Adam Czerniak, Tomasz Dołęgowski, Jacenty Siewierski, Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011


Książka o objętości 234 stron jest wynikiem badań zrealizowanych na zamówienie Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nt. „Symptomy kryzysu globalnego a etyka gospodarcza religii światowych". Autorzy, zdając sobie sprawę ze złożoności problematyki, poruszyli tylko wybrane zagadnienia, np. to, czy i na ile religie (zwłaszcza wielkie religie) mogą przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu gospodarczego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. Henryka Bąka i Grażyny Wojtkowskiej-Łodej,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości rozwoju po 2004 roku, pr. zb. pod red. Grażyny Wojtkowskiej-Łodej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 
Lektura polecana zainteresowanym skutkami gospodarczymi członkostwa Polski w UE. Ta wyjątkowa książka stanowi aktualną i pogłębioną analizę (ponad 400 stron!) wpływu integracji europejskiej na najważniejsze dziedziny polskiej gospodarki.
 
W latach 2006-2011 publikowane były w formie książkowej zbiory referatów wygłaszanych na comiesięcznych seminariach naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich "Seminaria Naukowe". Do tekstów referatów jest dołączany szczegółowy zapis dyskusji (pytania-odpowiedzi) nad poszczególnymi problemami badawczymi. Publikacja umożliwia poznanie charakteru badań naukowych pracowników Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich. Pierwsze wydanie zawiera pięć referatów i liczy 147 stron.
 
 
 
 
Ponadto w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich powstała wyjątkowa seria publikacji Biblioteka Wiedzy Europejskiej, wydana przez Oficynę Wydawniczą SGH. Publikacje te pomagają osobom studiującym według programu ścieżki europejskiej, dostarczając w skrótowej formie najważniejsze treści nauczania zawarte w standardowych dla ścieżki 30-godzinnych wykładach. Dotychczas w cyklu tym ukazały się m.in.:
 • M. Neyman, Europe of Today, Its Ways, Culture and Language (Zeszyt 1)
 • Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i polityce dostosowań do Unii Europejskiej (praca wspólna pod red. prof. dr. hab. L. Ciamagi)
 • L. Ciamaga, Współpraca i integracja Polski z Unią Europejską (Zeszyt 2)
 • L. Oręziak, System walutowo-finansowy Unii Europejskiej (Zeszyt 3)
 • W. Januszkiewicz, Usługi w Unii Europejskiej (Zeszyt 4)
 • A. Całus, Stan prawny Unii Europejskiej (Zeszyt 5)
 • W. Morawiecki, Problemy reformy systemu UE
 • P. Bożyk, Współpraca i integracja krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską (Zeszyt 6)
 • J. Gołębiowski, Współpraca polityczna krajów UE (Zeszyt 7)
 • Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i polityce dostosowań do Unii Europejskiej (pr. zb. pod red. prof. dr. hab. L. Ciamagi)
 • A. Ryszkiewicz, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (Zeszyt 11)