Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Unii Europejskiej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Zakład Unii Europejskiej - Publikacje
 

 WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU UNII EUROPEJSKIEJ

 

dr hab. prof. SGH GRAŻYNA WOJTKOWSKA-ŁODEJ

     „Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski. Analiza przypadku: Austria", Warszawa 2013 ( w druku)  Praca zbiorowa pod red. M.Weresy.
     „Bezpieczeństwo energetyczne Polski na tle globalnych trendów na światowym rynku energii", (w:) red. P. Bożyk, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013, s.41-58.
     E.Szczech-Pietkiewicz, G.Wojtkowska-Łodej, "Consequences of the economic  crisis for the European Union and Eastern Partnership development. Chosen aspects", (w:) R.Frunza, G.Pascariu, T.Moga (editors) The EU as model of soft power in the Eastern Neighbourhood – EURINT conference Proceedings,, 15-17 Maj, Iasi,  editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”,  Iasi, 2013, p.502-519.
     G.Wojtkowska-Łodej, D. Michalski, P.Hawranek, Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, SGH,  Warszawa 2012 s. 15-36. 
     "Polens Beziehungen zur Europäischen Union" (in:) Kunze, Cornelie u. Olszyński, Józef (Hrsg.) (2012), Polens Wirtschaft. Transformation, EU-Integration, Aufholprozess, Krisenbewältigung, Transformation. Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft Bd. 29, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, S. 43-56. 
     "Energia w gospodarce globalnej", (w:) Wyzwania gospodarki globalnej,   H.Treder, K.Żoładkiewicz (red.naukowa), Uniwersytet Gdański, Sopot, 2010, s.790-803.
     "Wpływ pakietu klimatyczno-energetycznego na polską gospodarkę" (w):, Zmiany klimatu a społeczeństwo L.Karski, I.Grochowska /red. naukowa/, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa  2010, s.321-332.
     G.Wojtkowska-Łodej, W. Manteuffel, Analysis of the Determining Factors and Opportunities of Energy Efficiency Improvement in Poland, (in:)   G.Wojtkowska-Łodej, (Scientific Editor),  Changes in the European climate and energy policy: implications for the Polish economy, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009, p.85 -107.

 dr EWELINA SZCZECH-PIETKIEWICZ

     G. Wojtkowska-Łodej, E. Szczech-Pietkiewicz „Consequences of the economic crisis for the European Union and Eastern Partnership development. Chosen aspects.” in: R. Frunza, G.C. Pascariu, T. Moga (ed.), „The EU as a model of soft power in the Eastern neigbourhood”, Centre for European Studies, Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Rumunia, 2013. 
     “Czynniki determinujące konkurencyjność miasta” w: "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa - wybrane problemy", Red. naukowy prof. T. Sporek, Studia Ekonomiczne Nr 116, numer ISBN978-83-7875-029-1, ISSN 2083-8611, Katowice 2012. Numery stron artykułu: 219-228.
     „Poland’s urban competitiveness in the European context”, The Polish Review, University of Illinois Press, vol. 58.2, w przygotowaniu
     „Konkurencyjność wybranych miast polskich na tle miast z innych państw członkowskich UE”, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 34/2012. 
     „Competitive advantages of a modern city” w: “Relatia Rural-Urban: Ipostaze ale traditiei si modernizarii”, Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, Ioan Lumperdean (red.), Wydawnictwo Presa Universitara Clujeana, 2010. 
     „Wyzwania dla Polski wynikające ze Strategii Lizbońskiej” w: „Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004 – 2006. Wybrane zagadnienia”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007. 
     „Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, Rynek Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, grudzień 2005. 
     “National Employment Strategy 2007-2013 as a response to the challenges of the Polish labour market” w: “European Employment Strategy – Ways of Adaptability in the New Member States”, Kopint-Datorg Foundation for Economic Research, Budapeszt 2005. 
     „Problem bezrobocia i możliwości jego rozwiązania w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” w: „Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po roku 2004”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wydanie II, poprawione i rozszerzone. 
     „Nurty dezintegracyjne w procesie rozszerzania Unii Europejskiej” w: „Narody wobec Europy – negocjowanie tożsamości”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.  
     „Nurty dezintegracyjne w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski” w miesięczniku „Wspólnoty Europejskie” nr 6 (129) 2002.

 PUBLIKACJE BADAŃ PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

     H. Bąk, G.Wojtkowska-Łodej (red. naukowa), Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego, SGH, Warszawa, 2009.
     Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia,  H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej,  /red. naukowa/,  SGH , Warszawa, 2007.
     Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, G.Wojtkowska-Łodej , (red.), SGH, Warszawa 2004.  – drugie wydanie poprawione i rozszerzone. 
     Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania i możliwości po 2004 roku, (red. naukowa) SGH, Warszawa 2003 (Nagroda Ministra)