Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie : Strona główna
KGS - Katedra Transportu - O Instytucie
 

 o katedrze

 
Katedra Turystyki wywodzi się z zakładu naukowo–badawczego, który  jako pierwszy w Polsce ośrodek akademicki podjął po  II wojnie światowej badania nad ruchem turystycznym. Zakład został utworzony w 1956 r. w ramach Katedry Prawa Międzynarodowego na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Libery.
 
Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki  zainicjował powołanie czasopisma naukowego poświęconego problemom turystyki - „Ruch Turystyczny”, co umożliwiało publikowanie wyników prac badawczych i zwiększenie zainteresowania turyzmem wśród naukowców oraz stanowiło pomoc dydaktyczną dla studentów. Od 1957 do 1982 roku w serii ukazały się 52 zeszyty. Odmienny charakter miała druga seria wydawana od 1967 roku - „Ruch Turystyczny - Monografie”.  Zawierała ona głównie rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Seria wydawana była do 1990 roku.
 
W 1972 r. Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki został przekształcony w Zakład Społeczno-Gospodarczych Zagadnień Turystyki, jako zakład międzywydziałowy w ramach uczelnianego Instytutu Gospodarstwa Społecznego. W 1981 r. powołano Katedrę Turystyki, która działa obecnie przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
 
Pracownicy Katedry prowadzą badania i zajęcia dydaktyczne z  zakresu różnych aspektów ekonomii i zarządzania w turystyce. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są:
  • turystyka międzynarodowa,
  • turystyka w dzialaniach Unii Europejskiej,
  • hotelarstwo, biura podróży, atrakcje turystyczne,
  • marketing usług turystycznych,
  • związki między turystyką a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym,
  • rola turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym,
  • aspekty prawne rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w tym zakresie.

Katedra jest członkiem sieci „Rural tourism programs" w ramach programu CEEPUS zrzeszającego uczelnie z Europy Środkowej.