Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Katedra Turystyki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Katedra Transportu - Publikacje
 

 publikacje

 

Prof. dr hab. Elzbieta Biernat

1. E. Biernat , Piątkowska M. , Sociodemographic determinants of physical inactivity of people aged 60 years and older – a cross-sectional study in Poland, BioMed Research International. Volume 2020, Article ID 7469021, 10 pages https://doi.org/10.1155/2020/74690217469021

2. Nałęcz H., Skrok Ł., Majcherek D., E. Biernat , Through sport to innovations: sustainable socio-economic development in European countries, Sustainability 2020;12(24):10489. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10489

3. E. Biernat , Nałęcz H., Skrok Ł., Majcherek D. , Do sports clubs contribute to accumulation of the regional social capital? , Int. J. Environ. Res. Public Health 2020;17(14):5257; https://doi.org/10.3390/ijerph17145257

4. E. Biernat , Krzepota J., Sadowska D., Cycling to work: business people, encourage more physical activity in your employees! e-ISSN 1875-9270, Work. A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation 2020;65(2):391-399. ISSN 1051-9815;

5. E. Biernat , Piątkowska M., Leisure-time physical activity participation trends 2014–2018: a cross-sectional cohort study in Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(1):208. ISSN 1660-4601 

6. Skrok Ł., Majcherek D., Nałęcz H., E. Biernat , Impact of sports activity on Polish adults: self-reported health, social capital & attitudes., PLoS ONE 2019;14(12) e0226812. ISSN 1932-6203 

7. E. Biernat , Skrok Ł. Krzepota J., Short-Term and Medium-Term Impact of Retirement on Sport Activity, Self-Reported Health and Social Activity of Women and Men in Poland, BioMed Research International 2019, Article ID 8383540, 12 pages. ISSN 2314-6141

8. Dębska M., Mynarski W.,  E. Biernat , Nawrocka A., Bergier B., Compliance with physical activity health recommendations in members of non-governmental organizations promoting active lifestyle, Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2019;26(1):109–113. ISSN 1232-1966; e-ISSN 1898-2263

9. E. Biernat , Krzepota J., Sadowska D., Martial arts as a form of undertaking physical activity in leisure-time - analysis of factors determining participation of Poles., International Journal of Environmental Research and Public Health 2018;15:1989. ISSN 1660-4601

10. Krzepota J., Sadowska D., E. Biernat , Relationship between physical activity and quality of life in pregnant woman in the second and third trimester., International Journal of Environmental Research and Public Health 2018:15:2745. ISSN 1660-4601

11. E. Biernat , Buchholtz S., Krzepota J., Eye on the ball: the popularity of leisure-time table tennis in Poland., International Journal of Environmental Research and Public Health 2018;15(4):738. ISSN 1660-4601

12. E. Biernat , Piątkowska M., Stay Active for Life – Physical Activity across Life Stages, Clinical Interventions in Aging 2018;13:1341−1352. ISSN 1178-1998

13. E. Biernat , Buchholtz S., Bartkiewicz P., Motivations and barriers to commuting by bicycle: lessons from Poland., Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour 2018;55:492–502. ISSN 13698478

14. E. Biernat , Piątkowska M., Leisure time physical activity as a compensation of sedentary behaviour of professionally active population., Work. A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation 2018;60(2):329-338. ISSN 1051-9815; e-ISSN 1875-9270

15. E. Biernat, M. Kachniewska, Pojęcie turystyki medycznej [w:] E. Biernat, J. Ćwiklińska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, H. Zawistowska (eds.), Turystyka medyczna: wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, s. 11. 

16. E. Biernat, M. Kachniewska, Czynniki i bariery rozwoju turystyki medycznej [w:] E. Biernat, J. Ćwiklińska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, H. Zawistowska (eds.), Turystyka medyczna: wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, s. 23.

17. E. Biernat, M. Kachniewska, Instrumenty i zakres promocji turystyki medycznej w Polsce [w:] E. Biernat, J. Ćwiklińska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, H. Zawistowska (eds.), Turystyka medyczna: wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, s. 11.

18. E. Biernat, Aktywność fizyczna jako element oferty hoteli wellness & spa [w:] M. Dębski, U. Żuławska (eds.), Produkt turystyczny: Innowacje-Marketing-Zarządzanie, Łódź: Warszawa 2019, s. 305.

19. E. Biernat, M. Piątkowska, Local governments’ actions for promoting physical activity – evidence from Poland [w:] M. Dębski, B. Mazurek-Kucharska (eds.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce. Innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia. Łódź: Warszawa 2016, s. 39. 

20. M. Piątkowska, E. Biernat, Estructura organizativa, financiación y participatión deportiva en Polonia [w:] R. Llopis-Goig (ed.) Participatión deportiva en Europa. Politicas, culturas y practices. Barcelona 2016, s. 233.


Dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH

1. E. Biernat, J. Ćwiklińska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, Turystyka medyczna. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, s. 160. 

2. E. Dziedzic, M. Kachniewska, T. Skalska, Regionalny rachunek satelitarny turystyki: metodologia, uwarunkowania implementacji, Warszawa 2016, s. 153, https://www.academia.edu/34918370/Regionalny_rachunek_satelitarny_turystyki_metodologia_uwarunkowania_implementacji_Warszawa_2016

3. E. Dziedzic, M. Kachniewska, T. Skalska, Rachunek satelitarny turystyki metodologia wyniki interpretacja, Warszawa 2015, s. 159, https://www.academia.edu/26512974/Rachunek_Satelitarny_Turystyki_metodologia_wyniki_interpretacja

4. E. Dziedzic, T. Skalska, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce, Warszawa 2013, s. 197. 

5. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Warszawa 1998, s. 165.

6. E. Dziedzic, Wizerunek Warszawy jako ośrodka turystycznego [w:] A. Panasiuk (red.), Turystyka w naukach społecznych. T. 1, Nauki o zarządzaniu i jakości. Cz. 1, Kraków 2020, s. 115-127.

7. E. Dziedzic, Łańcuch dostaw i determinanty innowacyjności w turystyce zdrowotnej, [w:] E. Dziedzic, A. Rutkowski, E. Panfiluk, A. Panasiuk, E. Szymańska, Innowacje w turystyce zdrowotnej, Warszawa 2017, s. 165-190.

8. E. Dziedzic, Turystyka kreatywna a rozwój lokalny, [w:] E. Biernat, E. Dziedzic (red.),  Trendy w turystyce, Warszawa 2016, s. 347-363.

9. E. Dziedzic, Segmentacja rynku turystycznego, [w:] E. Dziedzic (red.) Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Warszawa 2015, s. 139-152.

10. E. Dziedzic, Branże kreatywne jako czynnik kształtowania turystycznych przestrzeni publicznych, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce : znaczenie i wykorzystanie, Warszawa 2015, s. 87-102.

11. E. Dziedzic, The creative industries as a factor in the development of tourism in the Polish cities, [w:]  F. Diaz, J. Kosmaczewska, A.Magliulio, E. Dziedzic (red.), Tourism Research in a Changing World, Leiria 2014, s. 175-83, https://www.academia.edu/11680775/Tourism_Research_in_a_Changing_World

12. E. Dziedzic, Storytelling as a Tool of the Place Identity Formation, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, nr 2, cz. 1, 

13. E. Dziedzic, Konkurencyjność oferty turystyki medycznej a polityka rządu, „Folia Turistica” 2018, nr 48, s. 61-85.

14. E. Dziedzic, T. Skalska, Data envelopment analysis jako narzędzie wspomagające zarządzanie regionami turystycznymi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 473, s. 171-179. 

15. D. Puciato, E. Attractiveness of South-West Poland municipalities for independent hotel investors, “Tourism Economics” 2017,  nr 3, s. 702-711.

16. E. Dziedzic, J. Kaczmarek, Turystyka w gospodarce kreatywnej, „Folia Turistica” 2016, nr 41, s. 137-163.

17. E. Dziedzic, Usługi kulturalne jako czynnik konkurencyjności oferty turystycznej miasta : konceptualizacja i możliwości mierzenia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2015, nr 379, s. 210-217.


Dr hab. Hanna Zawistowska

1. D. Borek, H, Zawistowska –red. naukowa i współautorstwo „ Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych” ODDK, Gdańsk 2020, 

2. D. Borek, H, Zawistowska –red. naukowa i współautorstwo podręcznika „Prawo turystyki” 2021 ( w druku)

3. H. Zawistowska, Regulacje prawne wymogów kwalifikacyjnych kadry zatrudnionej do obsługi dzieci i młodzieży jako narzędzie realizacji funkcji wychowawczych i edukacyjnych turystyki. w:Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży. Red. P. Cybula, Kraków 2017. s. 77.

4. H. Zawistowska, Prawne aspekty wykorzystywania obiektów zabytkowych na cele świadczenia usług turystycznych. w:Trendy w turystyce. Red E. Biernat, E. Dziedzic, SGH. Warszawa 2017, s.347

5. H. Zawistowska, Prawne aspekty funkcjonowania turystyki medycznej. w:, Prawne aspekty podróży I turystyki – historia i współczesność, red. nauk. P. Cybula  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018 s.647  


Dr Michał Koskowski

1. I. Vaz de Freitas, M.R. Koskowski, Heritage and Sustainable Development: Capacity Building Through Tourism [w:] S. Srivastava (ed.), Capacity building through heritage tourism: an international perspective, Burlington 2021, s. 113-132 (w druku).

2. M.R. Koskowski, Segmentacja rynku turystyki kulturowej wobec wybranych zjawisk współczesności [w:] T. Skalska (red.) Segmentacja rynku turystycznego: wybrane aspekty. Warszawa 2021, s. 37-49 (w druku).

3. M.R. Koskowski, Key Challenges for Administrators of Built Heritage Tourism Destinations in Poland at the Beginning of the 21st Century, „Turystyka Kulturowa”, 2020, nr 1, s. 17-27. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1125/963 

4. M.R. Koskowski, Where is Wally? The Role of Heritage in Cultural Tourism. The Case of Travel Selfies. [w:] Proceedings of the 2nd International Conference on Tourism Research, Porto 2019, s. 151-156.

5. M.R. Koskowski, Eventisation of Culture: A Trend or a Trait in Tourism Destination Management? „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2019, nr 20 (2), s. 383-394. http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_2_2.pdf 

6. M.R. Koskowski, Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0, „Turystyka Kulturowa”, 2019, nr 2, s. 84-99. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1055/896 

7. T. Skalska, M.R. Koskowski, Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym dla potrzeb turystyki, „Turystyka Kulturowa”, 2017, nr 1, s. 68-79. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/816/720 

8. M.R. Koskowski, Dziedzictwo kulturowe w przestrzeni turystycznej na przykładzie zamków w Polsce, [w:] D. Ostrowski (red.), Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej, Warszawa 2017, s. 69-83.

9. M.R. Koskowski, Future of the Past. Heritage and economy in Poland in the first half of the 21st century, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska. BIULETYN Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, 2015, nr 31 (1), s. 89-100. https://drive.google.com/file/d/0B8GPsX48RAaIeEVKQTg2ZFRTQUk/view ​

10. M.R. Koskowski, Zamki w Polsce - definicja, sytuacja własnościowa i funkcje. Przyczynek ekonomisty do waloryzacji zamków w Polsce, [w:] M. Lewicka (red.) Zamki, Grody, Ruiny. Waloryzacja i ochrona, Warszawa 2009, s. 467-475.