Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Konkurencyjności Międzynarodowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Zakład Międzynarodowych Obrotów Usługowych - Publikacje
 

 Publikacje

 
dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
 1. Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, SGH, Warszawa 2002,
 2. Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych, praca zbiorowa pod red. T. Dołęgowskiego, SGH, Warszawa 2011, 
 3. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe (A. Czerniak, T. Dołęgowski, J. Siewierski, SGH, Warszawa 2012, 
 4. Tomasz Dołęgowski, Poland in the European Union. Dilemmas and Visions of Competitiveness, w: Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union, pr. Zb. pod red. G. Wojtkowskiej-Łodej i H. Bąka, SGH, Warszawa 2015.
 5. Przewodnik po moralnym kapitalizmie, pr. zbiorowa pod red. T. Dołęgowskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015,
 6. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a solidarność, dobro wspólne i jakość życia, SGH, Warszawa 2016,
 7. T. Dołęgowski, Wokół rozwoju integralnego. Dialog  a dobro wspólne, w: John Paul II Memorial Lectures, pr. zb. pod red. M. Łuczewskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2018,
 8. Z dziejów Wydziału Handlu Zagranicznego i Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Siedemdziesięciolecie 1949-2019, (współautor), pr. Zb. pod red. M. Szostaka, SGH, Warszawa 2019,
 9. T. Dołęgowski, Konkurencyjność międzynarodowa a koncepcja rozwoju integralnego : dialog, debata i dobro wspólne, w: Wybrane zagadnienia polskiej i międzynarodowej polityki gospodarczej, pr. Zb. pod red. Z. Marciniaka, SGH, Warszawa 2019,
 10. T. Dołęgowski, Międzynarodowa konkurencyjność a instytucje i kapitał społeczny. Rola debaty i dialogu, w: Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność - współczesne dylematy, pr. Zb. pod red. A. Gryni, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (filia w Wilnie), Białystok 2020.​
dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH
 1. Horodecka A., Obraz człowieka we współczesnej ekonomii. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 454s., Warszawa 2018 ISBN 978-83-8030-253-2 
 2. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej: rola zmian otoczenia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008, 181 s. ISBN 978-83-01-15532-2
 3. Horodecka A., Management of construction and development projects, Warszawa 2015, 211 s. ISBN 978-83-65416-42-1
 4. Horodecka A. , Sociology of communication, Warszawa 2015, 173 s. ISBN 978-83-65416-43-8
 5. Horodecka A., Ekonomia heterodoksyjna a polityka gospodarcza, [W:] Współczesna polityka gospodarcza. Zakres problematyki, J. Stacewicz (red.), Warszawa 2018, s. 373-399; ISBN 978-83-8030-211-2
 6. Horodecka A., Is e-learning a panacea for the current challenges of business ethics teaching? Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2020; ISSN 1899-2226; 43-66; DOI:10.18778/1899-2226.23.1.03, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2020/2020_1_horodecka_43_68.pdf
 7. Horodecka A., Is e-learning a panacea for the current challenges of business ethics teaching? Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2020; ISSN 1899-2226; 43-66; DOI:10.18778/1899-2226.23.1.03, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2020/2020_1_horodecka_43_68.pdf
 8. Horodecka A., Vozna L., The theory of long waves and institutional сhanges : the memory of generations hypothesis, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2018, nr 509, s. 95-109; ISSN 1899-3192; DOI: 10.15611/pn.2018.509.08, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b8fecc0f-f8f8-4b73-b3c2-30d75ad190f4
 9. Horodecka A., The methodology of evolutionary and neoclassical economics as a consequence of the changes in the concept of human nature, „Argumenta Oeconomica”, 2017, nr 2, s. 129-165, ISSN 1233-5835 DOI: 10.15611/aoe.2017.2.06, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43073/edition/38727/content
 10. Horodecka A., Vozna L., A new paradigm of economic policy based on the synthesis of orthodox and heterodox economics, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2017, nr 489, s. 137-148; ISSN 1899-3192; DOI: 10.15611/pn.2017.489.12, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43834/edition/39356/content
 11. Horodecka A., Changing concept of human nature in economics as a consequence of social and economic trends, "Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, 2017, nr 311, s. 94-103; ISSN 2083-8611
 12. Horodecka A., Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa”, 2017, nr 99, s. 211-238; ISSN 0866-9503; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/292763/edition/276698/content
dr hab. Witold Wiliński, prof. SGH
 1. Wiliński, W., Changes in the fiscal policy of EU states after the 2008 crisis, “International Journal of Management and Economics”, 2019, Vol. 55. https://doi.org/10.2478/ijme-2019-0004
 2. Ksiezopolski K, Bartoszczuk P, Wilinski W, Ekologia (ekoinnowacje) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle globalnych wyzwań [w] Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes, Strony M. (ed),  Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2019, pp. 81-109. https://ssl-www.sgh.waw.pl/pl/Documents/raport_sgh_2019/Krynica_Raport_2019_pelna_wersja.pdf
 3. Wiliński, W., Outward Foreign Direct Investment Policy: A Study of the European Union and China, [in] Finding Solutions to the Challenges of Internationalisation, M. Marinov, O. Sorensen [eds], Aalborg University Press, Aalborg 2016, pp. 15-30. https://vbn.aau.dk/en/publications/finding-solutions-to-the-challenges-of-internationalisation
 4. Berent T., Dietl M., Wiliński W., Outward Foreign Direct Investment from Central and Eastern Europe: Internationalization Process, [in] Impact of FDI: Contemporary Issues and Research in United States and Central and Eastern Europe, G. Ogunmokun, L. Kornecki (eds), Global Publishing House International 2015, pp. 181-197.
 5. Sauvant K. P., Economou P., Gal K., Lim S., and W. Wiliński, Trends in FDI, home country measures and competitive neutrality, [in] Yearbook on International Investment Law and Policy, Oxford University Press, New York 2013, pp. 3-108. https://global.oup.com/academic/product/yearbook-on-international-investment-law-and-policy-2012-2013-9780199386321?lang=en&cc=pl
 6. Wiliński, W. Xiaoxin Li, Effects of Government Economic Policy on Outward Foreign Direct Investment: Experience from China and the EU [in]: Institutional Impacts on Firm Internationalization, ed. Svetla Marinova, Palgrave Macmillan, London 2014, pp. 65-85. https://link.springer.com/book/10.1057/9781137446350
 7. Wiliński W., What do we know about internationalization of the Central and Eastern European countries and firms? An integrated literature review, “Comparative Economic Research”, 2013, Vol. 16, No. 2.https://doi.org/10.2478/cer-2013-0010
 8. Wiliński W., Beginning of the end of cost competitiveness in CEE countries – analysis of dependence between labor costs and internationalization of the region, “Comparative Economic Research”, 2012, Vol. 15, No 1. https://www.researchgate.net/publication/271051594_Beginning_of_the_End_of_Cost_Competitiveness_in_CEE_Countries_-_Analysis_of_Dependence_between_Labor_Costs_and_Internationalization_of_the_Region
 9. Wiliński W., Internationalization of Central and Eastern European Countries and Their Firms in the Global Crisis, [in] Emerging Economies and Firms in the Global Crisis, M. Marinov and S. Marinova (eds.), Palgrave Macmillan, London 2012, pp. 82-102. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137277473_4
 10. Wiliński W., Internationalization through the Warsaw Stock Exchange – an empirical analysis, “Post-Communist Economies”, 2012, Vol. 24, No. 1.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14631377.2012.647634
 11. Wiliński W., Internationalization of companies from former communist countries - OFDI from Central, East and South Europe and CIS countries, [in] Internationalization of Emerging Economies and Firms, M. Marinov (ed.) Palgrave Macmillan, London 2011, pp. 40-63. https://link.springer.com/book/10.1057/9780230363663
 12. Rosati D., Wiliński W., Outward Foreign Direct Investments from Poland [in] Facilitating Transition by Internationalization: Outward Direct Investment from Central European Economies in Transition, Marian Svetlicic and Matija Rojec (eds.), Aldershot: Ashgate 2003, 175-204. https://www.routledge.com/Facilitating-Transition-by-Internationalization-Outward-Direct-Investment/Rojec-Svetlicic/p/book/9781138264175
dr Marcin Król
 1. D. Seidenglanz, J. Taczanowski, M. Król, M. Hornak, T. Nigrin, Quo vadis, interntional long-distance railway services? Evidence from Central Europe, “Journal of Transport Geography”, 2021, in press (IF=3,84; 140 pkt).
 2. R. Pittman, M. Jandová, M. Król, L. Nekrasenko, T. Paleta, The effectiveness of EC policies to move freight from road to rail: Evidence from CEE grain markets, “Research in Transportation Business & Management”, 2020, vol. 37, 100482 (IF=2,19; 100 pkt). https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2019.100150
 3. M. Król, J. Taczanowski, S. Jarecki, A. Kołoś, Publicly-owned operators can also challenge incumbents. New cases of open-access passenger rail competition in Poland, “Journal of Rail Transport Planning & Management”, 2019, vol. 12, 100150 (100 pkt). https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2019.100150
 4. M. Król, J. Taczanowski, A. Kołoś, The rise and fall of Interregio. Extensive open-access passenger rail competition in Poland, “Research in Transportation Economics”, 2018, vol. 72, s. 37-48 (IF=1,89; 70 pkt). https://doi.org/10.1016/j.retrec.2018.06.008​
 5. M. Król, J. Taczanowski, Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji, Warszawa 2016.​