Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. dr hab. Aleksandra Duliniec

 

Funkcje pełnione w SGH:

 • Kierownik Katedry Rynków Kapitałowych, Kolegium Gospodarki Światowej
 • Członek Rady Programowej Kierunku Finanse i Rachunkowość
 • Członek Rady Programowej Kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie/Global Business, Finance and Governance
 • Członek Rady Programowej Kierunku Finance and Accounting (profil praktyczny)
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
 • Członek Rady Dziekańskiej w Kolegium Gospodarki Światowej


Oferta dydaktyczna:

Oferta dydaktyczna 2021/2022: studia licencjackie i magisterskie:

 • 120200-0112: Finanse przedsiębiorstwa
 • 131520-0112: Kapitały wysokiego ryzyka
 • 223500-0112: Zarządzanie finansami na rynku międzynarodowym 
 • 232210-0112: Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
 • 233910-0112: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie


Oferta prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktoranckich);

 • Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie
 • Kapitały wysokiego ryzyka (private equity/venture capital) w finansowaniu projektów start-up i MSP w Polsce oraz innych krajach europejskich
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 • Kredyt kupiecki w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
 • Finansowanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach finansowych
 • Inwestycje kapitałowe (tradycyjne i alternatywne), inwestycje społecznie odpowiedzialne


Studia podyplomowe (prowadzone zajęcia):

Wycena wartości marki (Podyplomowe Studia Zarządzania Marką, KGŚ)


Problematyka badań naukowych:

 • Struktura kapitału w przedsiębiorstwie – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw w krótkim i długim okresie
 • Znaczenie kredytu kupieckiego w działalności przedsiębiorstw – zarządzanie zobowiązaniami i należnościami handlowymi
 • Decyzje finansowe w polskich spółkach giełdowych (badania empiryczne)
 • Koszt kapitału w przedsiębiorstwie i metody jego szacowania
 • Kapitały wysokiego ryzyka (private equity/venture capital) w finansowaniu projektów start-up oraz MSP 
 • Finansowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym – inwestorzy, strategie finansowe, instrumenty kapitałowe, inwestowanie odpowiedzialne społecznie
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach finansowych


Publikacje:

Najważniejsze monografie:

 • Duliniec A., (2011) Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 
 • Duliniec A., (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 


Najważniejsze artykuły z ostatnich lat:

 • Duliniec A., Świda N. (2021), Factors Influencing the Use of Trade Credit in Financing Polish Listed Companies, “Economic and Business Review”, nr 1, s. 113-134.
 • Duliniec A., (2018), Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych. Wyniki badania ankietowego, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 91, s. 245-255.
 • Duliniec A., (2017), Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 85, s. 237-24., 
 • Duliniec A., Tomaszewski J., (2016) Inwestycje etyczne – zasady i efektywność, „ANNALES UMCS - Sectio H: Oeconomia” nr 4, s. 101-111. 
 • Duliniec A., (2015), Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74/2, s. 73-82. 
 • Duliniec A., (2012), Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, nr 3,  s. 1-18.
 • Duliniec A., (2011) The Cost of Capital from the Polish Companies’ Perspective, “Transformations in Business & Economics” (czasopismo z bazy JCR), nr 23/A, s. 412-420.
 • Duliniec A., (2011), Kapitał obcy w finansowaniu przedsiębiorstw – wyniki badań polskich spółek handlowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172, s. 48-58. 
 
​​

email: almad@sgh.waw.pl​ 


Katedra Rynków Kapitałowych, 
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M


SEKRETARIAT
kontakt: 22 564 7333