Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH

 

Oferta dydaktyczna:

 • 120201-0061 Corprate Finance
 • 238141-0061 Finance for Executived (CEMS,CIMA)

Oferta prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktoranckich);

 • ​Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Rynek Kapitałowy
 • Teoria wyceny papierów wartościowych
 • Empiryczna weryfikacja teorii papierów wartościowych
 • Ocena wyników funduszy inwestycyjnych
 • Struktura kapitału
 • Dźwignia finansowa

Funkcje pełnione w SGH:  

 • Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
 • Członek Rady Programowej MBA SGH
 • Członek Rady Programowej kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
 • Członek Rady Programowej kierunku International Business​

Doświadczenie:  

 • Bogate doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy na rynku kapitałowym. Dyrektor Departamentu Analiz oraz Strateg ds. Rynków Wschodzących w zagranicznych bankach inwestycyjnych w Warszawie oraz w Londynie. Wyróżniany w krajowych i międzynarodowych rankingach analityków, autor ponad 100 raportów analitycznych, dotyczących rynku akcji; odpowiedzialny za kontakt z zarządzającymi największymi funduszami inwestycyjnymi na świecie w USA, Wielkiej Brytanii i Europie; regularne spotkania z zarządami przedsiębiorstw giełdowych rynków wschodzących​.
 • Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych, w tym w prestiżowych programach MBA, we współpracy z renomowanymi partnerami z zagranicy: m.in. Master in International Management w ramach Community of European Management Schools and International Companies (CEMS); Warsaw Executive MBA, we współpracy z University of Minnesota, USA; Executive Studies in Finance, we współpracy z Ernst & Young Academy of Business.
 • Wykłady za granicą na programie MBA Shanghai University w Chinach, University of Barcelona w Hiszpanii oraz Sussex University, Bangor University i University of Wales w Wielkiej Brytanii.
 • Członek Zespołu do spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów; autor raportów oraz ekspertyz w postepowaniach sądowych i przed Komisją Nadzoru Finansowego; prowadzi szkolenia dla międzynarodowych korporacji, a także Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych; członek Rady Nadzorczej PFR TFI.

Problematyka badawcza:

 • Analiza finansowa; Finanse przedsiębiorstwa; Wycena przedsiębiorstw/aktywów kapitałowych (praktyka i teoria); Struktura kapitału w przedsiębiorstwie; Dźwignia finansowa; Bankructwo; Płynność, Polityka dywidendowa 
 • Rynek kapitałowy; Fundusze inwestycyjne; Państwowe fundusze majątkowe; Teoria i empiryczna weryfikacja efektywności rynku
 • Nowoczesne teorie finansów i inwestycji; Metodologia badań empirycznych w obszarze finansów
Najważniejsze stypendia i wyróżnienia:
 • Nagrody naukowe: Nagroda Banku Handlowego i Fundacji Kronenberga „za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów” (2014) – jedna z najbardziej prestiżowych nagród dla ekonomistów w Polsce, przyznawana jednej osobie rocznie; oficjalna nominacja do Nagrody Beta „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami”; wielokrotny laureat nagród indywidualnych Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH za działalność naukową.
 • Nagrody dydaktyczne: laureat plebiscytu TOP 10 dla najlepszych wykładowców SGH każdego roku, gdy ranking był prowadzony i upubliczniony; wielokrotnie nagradzany w programach MBA-SGH, w tym tytułem Wykładowca Roku, czy Najlepsza zawartość merytoryczna kursu; pięciokrotnie (na 6 edycji) laureat nagrody Outstanding WEMBA Faculty Award dla najlepszego wykładowcy programu WEMBA; dwukrotnie laureat nagrody Inspiracja Roku (oraz wielokrotnie nominowany) dla najlepszego wykładowcy akademickiego SGH w kategorii studium licencjackiego.
 • Stypendia międzynarodowe:trzykrotnie stypensysta LPP-Erasmus ProgrammeUniversity of BarcelonaSussex University w Brighton oraz Bangor University; wykładowca w programie MBA Shanghai University (SHUMBA); trzykrotny stypendysta Overseas Research Students Award (Wielka Brytania); trzykrotny stypendysta Fellowship of European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) (Belgia); stypendysta Cooper Group Scholarship (Wielka Brytania)
 • Granty naukowe: kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 9 „Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa”; kierownik naukowy grantu Santander Universidades, „Identyfikacja kluczowych zmian w polskiej gospodarce w celu zwiększenia jej konkurencyjności i eksportu netto”​.
Wybrane publikacje:
 • Berent, T. (2020). The financial leverage paradox. The confusion surrounding the leverage concept. Argumenta Oeconomica, (1 (44)), 301-319.
 • Aluchna M., M., Berent, T., & Kamiński, B. (2019). Dividend payouts and shareholder structure: evidence from the Warsaw Stock Exchange. Eastern European Economics, 57(3), 227-250.
 • Berent T., Śniechowski M. (2019), Cash Hoarding at the Warsaw Stock Exchange.Empirical for 2008–2016, [in:] Zarządzanie finansami. Rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, [ed.] D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 23-35.
 • Berent, T., Bławat, B., Dietl, M., Krzyk, P., & Rejman, R. (2017). Firm's default—new methodological approach and preliminary evidence from Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12(4), 753-773.
 • Berent T., Dietl M., Lachowicz M, Skrok L. (2016), Polish Competitiveness, Innovativeness and Exports. Instytut Badań Rynku, Konkurencji i Koniunktur.
 • Berent T., Dietl. M, Wiliński W. (2015). Outward Foreign Direct investment from Central and Eastern Europe: Internationalization Process, [in:] Impact of Foreign Direct Investments: Contemporary Issues and Research in the United States and Eastern Europe, [ed.] G. Ogunmokun and L. Kornecki and , Global Publishing House International and Academy of World Business Marketing and Management Development, Perth, 265-285.
 • Berent, T. (2014). Four Reasons why a New General Theory of Financial Leverage is Urgently Needed. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 255-269. 
 • Berent, T. (2013). Financial Leverage: The Case Against DFL. Ekonomista, 1, 99-126.
 • Berent, T. (2013). Ogólna teoria dźwigni finansowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza.
 • Berent, T. (2012). DFL as a Biased Estimator of Financial Risk. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51, 11-24.
 • Berent T., (2011), Financial Leverage Risk – New Definition and Empirical Illustration, [in:] The Risk of Investment Products, From Product Innovation to Risk Compliance, chapter 8, [ed.] Michael Wong, World Scientific Publishing, Hong Kong, 179-204
 • Berent, T. (2011). Ryzyko dźwigni finansowej - nowe podejście metodologiczne. Ekonomista, (3), 345-370.
 • Berent T, (2011), Ten Major Questions on Leverage, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (38), 329–339.
 • Berent, T. (2010). Duality in Financial Leverage – Controversy Surrounding Merton Miller’s Argument. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 26, 27–38​. 

 • Berent T. (2019), Opinia ekspercka w przedmiocie oceny poprawności wyceny spółki Elektrim S.A., sporządzonej przez DGA Audyt sp. z o.o., przedstawionej w „Raporcie z wyceny wartości Spółki z uwzględnieniem podmiotów podporządkowanych” w dniu 22 czerwca 2018 roku.
 • Berent T. (2009), Analiza raportu zatytułowanego: „’Going concern’ concerns – TP to ‘zero’” z dnia 21 listopada 2008 r., sporządzonego w wersji angielskiej przez UniCredit, dotyczącego spółki publicznej GRUPA LOTOS SA, Komisja Nadzowu Finansowego.
Wykształcenie:
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej (2014); habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: finanse. Jednotematyczny cykl publikacji pt. „Dźwignia finansowa: teoria, definicje i pomiar – nowe podejście metodologiczne”.
 • University of Wales, Bangor, Wielka Brytania (1996); doktorat z finansów, rozprawa doktorska pt. The Evaluation of U.K. Unit Trust Performance Using the Positive Period Weighting Measure”.
 • University of Wales, Bangor, Wielka Brytania (1993); magisterium z bankowości i finansów, praca magisterska pt. U.K. Ethical Unit Trusts, Performance Evaluation and the Case of a Negative Security Market Line”.
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (wcześniej Szkoła Główna Planowania i Statystyki) (1991); magisterium z ekonomii. Studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego w zakresie Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego,  Dyplom ukończenia studiów z Wyróżnieniem. Praca magisterska pt.: „Międzynarodowe pośrednictwo finansowe po drugiej wojnie światowej”. 
 
email: tomasz.berent@sgh.waw.pl ​

BIOGRAM SGH

Katedra Rynków Kapitałowych, pok. 25, bud. M (sekretariat Katedry: pok. 14)                       
tel.:22 564 86 92

SEKRETARIAT

kontakt: 22 564 7333