Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jacek Tomaszewski

 

 

 Oferta dydaktyczna:

Studia licencjackie:

 • 121500-0701 – Rynek kapitałowy
 • 121501-0701 – Capital market
 • 132200-0701 – Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych

Studia magisterskie:

 • 220430-0701 – Portfel inwestycyjny
 • 235191-0701 – Portfolio Management
 • 234140-0701 – Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

Tematyka prac licencjackich i magisterskich: 

 • rynek kapitałowy (organizacja, regulacja itp.), 
 • rynek obligacji, 
 • inwestycje alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji towarowych, 
 • instrumenty pochodne, 
 • zarządzanie ryzykiem finansowym, 
 • inwestycje odpowiedzialne społecznie​

Tematyka badań własnych:

 • Rynek pieniężny i kapitałowy; 
 • Inwestycje alternatywne; 
 • Działalność banków inwestycyjnych i giełd kapitałowych;
 • Innowacje na rynku papierów wartościowych; 
 • Rynek transakcji terminowych; 
 • Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych.

Wybrane publikacje 

Książki: 

 • „Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestoró finansowych" - Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • „Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy” współautor z: Nowosad Cezary, Ostrowski Jarosław, Orzeł Elżbieta, Stępniewski Michał, – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2002
 • „Kontrakt Terminowy – Przewodnik po WIG 20 Futures”, współautor z: Łazor Ireneusz i . Tomaszewski Robert  – Wydawnictwo Parkiet sp z o.o. – Warszawa 1998

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • „Dobre praktyki giełd państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej stymulującej społeczną odpowiedzialność biznesu spółek publicznych”, współautorzy: Adamska, A., Dąbrowski, T.J., w: „Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społęczeństwo i biznes”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 • „Inwestowanie etyczne: zasady i efektywność”, współautor: Duliniec, A., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. L, 4, 2016.
 • „Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI wieku”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. XLXIX, 4, 2015.
 • Indeksy Towarowe III generacji a efektywność inwestycji finansowych na rynkach towarowych”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. XLVIII, 3, 2014.
 • „Globalny kryzys finansowy a efektywność inwestycji w indeksy rynku towarowego”, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, 2014, ISSN 1899-9867.
 • Obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect GPW S.A. w świetle rozwiązań europejskich giełdowych platform ASO”, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, vol. 27, 2013, ISSN 1899-9867.
 • „Zastosowanie swapów towarowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym na rynkach towarowych", Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Nr 96 (2012).
 • „Formy ekspozycji na ryzyko rynków surowcowych w portfelach inwestorów finansowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 689, 2012. (tekst artykułu)
 • „Commodity risk and commodity risk management" w: Włodarczyk A. (red.) "Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych", Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.
 • „Wpływ rozwoju alternatywnych systemów obrotu na strukturę rynku akcji w obszarze Unii Europejskiej", w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, 2011. (tekst artykułu)
 • „Inwestycje na rynkach towarowych jako instrument dywersyfikacji portfela
 • inwestycyjnego", w: A. Szplit (red. nauk): "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji", Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2009.
 • „Kontrakty futures na WIBOR” w: „Rynek pieniężny w Polsce: Stan i perspektywy”, praca zbiorowa pod redakcją prof. Andrzeja Sławińskiego - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000.
 • „Terminowe transakcje towarowe" w: "Giełdy towarowe: Wybrana problematyka rozwoju i funkcjonowania", praca zbiorowa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 • „Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego”, Gospodarka Narodowa, Nr 11 – 12 / 1997.
 • „Commercial Papers”, Handel Zagraniczny, Nr 2 / 1994.​​


 
 
e-mail: jtomas2@sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa (budynek M, pokój 25)​

SEKRETARIAT:
22 564 7333