Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania Naukowe

 
 
​KIERUNKI BADAŃ KATEDRY INTEGRACJI I PRAWA EUROPEJSKIEGO
  1. Uwarunkowania, kierunki i możliwe efekty rozwoju integracji europejskiej (ekonomiczne, prawne, polityczne, instytucjonalne; perspektywy pogłębienia integracji w ramach rynku wewnętrznego UE; perspektywy zmian w systemie finansowania UE; kierunki zmian wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej i polityki spójności; polityki energetyczno-klimatycznej, polityki budżetowej i podatkowej, polityki przemysłowej, polityki konkurencji i pomocy publicznej; możliwości dalszego rozszerzania UE; zapewnienie odporności gospodarki UE oraz relacje UE z krajami trzecimi;
  2. Kierunki zmian w międzynarodowym systemie regulacji współpracy międzynarodowej (w ramach WTO i innych organizacji międzynarodowych): zapotrzebowanie na nowe funkcje WTO w warunkach globalnego kryzysu, skuteczność obecnych instrumentów działania WTO i propozycje nowych środków; funkcjonowanie regionalnych ugrupowań integracyjnych na świecie, w tym handlowych;
  3. Badania porównawcze gospodarek państw członkowskich UE i państw trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji;
  4. Studia nad systemem uniwersalnym prawa międzynarodowego oraz podsystemami prawa międzynarodowego. Badanie zmian w katalogu podmiotów prawa i norm współtworzących system prawa międzynarodowego. Badania uwarunkowań, kierunków i skutków  konstytucjonalizacji systemu prawa międzynarodowego, oraz fragmentacji i fragmentaryzacji prawa międzynarodowego.

BADANIA FINANSOWANE Z SUBWENCJI DLA KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SGH – od 2020 R. 

2022 – Polska w Unii Europejskiej. Raport 2023, Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH 

BADANIA NAUKOWE PROWADZONE W KATEDRZE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ IM. J. MONNETA 1997-2019 R.
 

GRANT NCN

Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 1995-2013 (grant NCN realizowany w latach 2014-2017); kierownik badania: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska​


PROJEKTY BADAWCZE I EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

​Projekt badawczy: European Research Study Group on the Political Economy of the EMU
Nazwa programu: Jean Monnet Multilateral Research Groups
Prof.dr hab. E. Kawecka-Wyrzykowska
Koordynator projektu: UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTRE
Okres realizacji: 2012-2014
 
Projekt badawczy: Developing trade and trade policy relations with the European Union - Experience of V4 countries and implications/lessons for EaPs (finansowany przez Visegrad Fund)
Prof.dr hab. E. Kawecka-Wyrzykowska
Koordynator projektu: Institute of World Economics, Hungarian Academy of Sciences
Okres realizacji: 2013
Projekt badawczy: Comparative Regional Integration; The European Integration Process and Its Implication to East Asia
Nazwa programu: Lifelong Learning, Erasmus, Jean Monnet Project (European Commission)
Koordynator projektu: Renmin University (China)
Kierownik projektu w SGH: prof. dr  Gunter Heiduk, prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Jednostka realizująca projekt w SGH: Instytut Gospodarki Światowej; Katedra Integracji Europejskiej
Partnerzy zagraniczni: University of Essex (Wielka Brytania), University of Hildesheim (Niemcy), Unievrsity of Trento (Włochy)
Okres realizacji: 2008-2010
 
Projekt badawczy: Five years of the EU eastward enlargement - Effects on Visegrad Countries; Lessons for the Future
Nazwa programu: International Visergrad Fund
Kierownik projektu w SGH: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Jednostka realizująca projekt: Katedra Integracji Europejskiej
Partnerzy: University of Economics (Czechy), Corvinus University (Węgry)
Okres realizacji - 2009
 
Projekt dydaktyczny: European Integration
Nazwa programu: Jean Monnet - European Module 2007
Koordynator projektu: Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Kierownik projektu w SGH: dr Adam A. Ambroziak
Jednostka realizująca projekt w SGH: Katedra Integracji Europejskiej
Okres realizacji: 2007-2012
 
Projekt dydaktyczny: European Union as a player in the international relations
Nazwa programu: Jean Monnet - European Module 2006
Koordynator projektu: Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Kierownik projektu w SGH: dr Adam A. Ambroziak
Jednostka realizująca projekt w SGH: Katedra Integracji Europejskiej
Okres realizacji: 2006-2011
 
Projekt dydaktyczny: Internal Market of the EU - economic dimention
Nazwa programu: Jean Monnet - European Module 2005
Koordynator projektu: Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Kierownik projektu w SGH: dr Adam A. Ambroziak
Jednostka realizująca projekt w SGH: Katedra Integracji Europejskiej
Okres realizacji: 2005-2010
 

BADANIA STATUTOWE
 
2020 – Aktualne wyzwania gospodarki europejskiej i prawa międzynarodowego
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Menkes
 
2019 – Jednolity rynek europejski wobec wyzwań globalnych i wewnątrzunijnych
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
 
2018 – Czynniki i perspektywy rozwoju handlu i inwestycji pomiędzy Polską a Chinami. Wybrane aspekty
Kierownik: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH
 
2017 - Przyszłość i wyzwania dla Unii Europejskiej –konsekwencje dla integracji gospodarczej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
 
2016 - Analiza wybranych czynników poprawy konkurencyjności gospodarki unijnej w kontekście realizacji strategii Europa 2020; wymiar Polski
Kierownik: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska
 
2016 – Przyszłość rynku wewnętrznego UE w świetle doświadczeń ostatnich 20 lat
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
 
2015 - Nowa polityka przemysłowa Unii Europejskiej
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
 
2015 - Nowy ład gospodarczy w Unii Europejskiej - perspektywa Polski.
Kierownik: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska
 
2014 – Regionalny wymiar finansowego wsparcia dla przedsiębiorców w Polsce w ramach polityki gospodarczej Unii Europejskiej w latach 2007-2013
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
 
2013 - Koordynacja polityki gospodarczej w UE: efekty i trudności (polski punkt widzenia)
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 
2013 - Wpływ zmian w polityce gospodarczej UE w latach 2014-2020 na atrakcyjność inwestycyjną regionów w Polsce
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
 
2012 - Wybrane instrumenty poprawy konkurencyjności Unii Europejskiej w świetle jej nowej strategii gospodarczej Europa 2020
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 
2011 - Wybrane instrumenty poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki w świetle rokowań nad perspektywą finansową UE po 2013 roku
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 

BADANIA WŁASNE

2010 - Kierunki zmian polityki spójności UE: wnioski dla Polski
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 
2010 – Strategia rynku wewnętrznego UE po kryzysie 2008-2010
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
 
2010 - Rynek wewnętrzny usług. Bilans budowy
Kierownik: dr Alina Szypulewska-Porczyńska
 
2010 - Czynniki rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego w nowych państwach członkowskich UE
Kierownik: mgr Łukasz Ambroziak
 
2009 - Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: czy wykorzystaliśmy  szanse?
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 
2009 - Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w Unii Europejskiej
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
 
2009 - Polityka handlowa UE w odniesieniu do usług. Znaczenie współpracy wielostronnej w ramach WTO –
Kierownik: dr Alina Szypulewska-Porczyńska
 
2008 - Możliwości i instrumenty realizacji interesów narodowych Polski w Unii Europejskiej
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 
2007 – Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Kierownik: dr Adam A. Ambroziak
 
2006 – Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian warunków udzielania pomocy regionalnej
Kierownik: dr Adam A. Ambroziak
 
2005 – Wpływ nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Kierownik: dr Adam A. Ambroziak
 

BADANIA SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW

2011 - Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego - mgr Łukasz Ambroziak
 
 
 

 english version

 
Flaga.Ang.png