Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego : Badania Naukowe
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego
 

 Badania Naukowe

 
Kierunki badań Katedry w najbliższych latach:
  1. Uwarunkowania, kierunki i możliwe efekty rozwoju integracji w ramach UE (ekonomiczne, polityczne, instytucjonalne; perspektywy pogłębienia integracji w ramach rynku wewnętrznego UE; perspektywy zmian w  systemie finansowania UE; kierunki zmian wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej i polityki spójności; polityka budżetowa UE; kierunki zmian polityki pomocy publicznej; możliwości dalszego rozszerzania UE);
  2. Kierunki zmian w międzynarodowym systemie regulacji współpracy międzynarodowej (w ramach WTO i innych organizacji międzynarodowych): zapotrzebowanie na nowe funkcje WTO w warunkach globalnego kryzysu, skuteczność obecnych instrumentów działania WTO i propozycje nowych środków;
GRANT NCN
Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 1995-2013 (grant NCN realizowany w latach 2014-2017);
 

 Projekty badawcze i edukacyjne realizowane we współpracy z zagranicą

 
Projekt badawczy: European Research Study Group on the Political Economy of the EMU
Nazwa programu: Jean Monnet Multilateral Research Groups
Prof.dr hab. E. Kawecka-Wyrzykowska
Koordynator projektu: UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTRE
Okres realizacji: 2012-2014
Więcej: http://www.jeanmonnet-emu.eu/

Projekt badawczy: Developing trade and trade policy relations with the European Union - Experience of V4 countries and implications/lessons for EaPs (finansowany przez Visegrad Fund)
Prof.dr hab. E. Kawecka-Wyrzykowska
Koordynator projektu: Institute of World Economics, Hungarian Academy of Sciences
Okres realizacji: 2013
Projekt badawczy: Comparative Regional Integration; The European Integration Process and Its Implication to East Asia
Nazwa programu: Lifelong Learning, Erasmus, Jean Monnet Project (European Commission)
Koordynator projektu: Renmin University (China)
Kierownik projektu w SGH: prof. dr  Gunter Heiduk, prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Jednostka realizująca projekt w SGH: Instytut Gospodarki Światowej; Katedra Integracji Europejskiej
Partnerzy zagraniczni: University of Essex (Wielka Brytania), University of Hildesheim (Niemcy), Unievrsity of Trento (Włochy)
Okres realizacji: 2008-2010

Projekt badawczy: Five years of the EU eastward enlargement - Effects on Visegrad Countries; Lessons for the Future
Nazwa programu: International Visergrad Fund
Kierownik projektu w SGH: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Jednostka realizująca projekt: Katedra Integracji Europejskiej
Partnerzy: University of Economics (Czechy), Corvinus University (Węgry)
Okres realizacji - 2009

Projekt dydaktyczny: European Integration
Nazwa programu: Jean Monnet - European Module 2007
Koordynator projektu: Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Kierownik projektu w SGH: dr Adam Ambroziak
Jednostka realizująca projekt w SGH: Katedra Integracji Europejskiej
Okres realizacji: 2007-2012

Projekt dydaktyczny: European Union as a player in the international relations
Nazwa programu: Jean Monnet - European Module 2006
Koordynator projektu: Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Kierownik projektu w SGH: dr Adam Ambroziak
Jednostka realizująca projekt w SGH: Katedra Integracji Europejskiej
Okres realizacji: 2006-2011

Projekt dydaktyczny: Internal Market of the EU - economic dimention
Nazwa programu: Jean Monnet - European Module 2005
Koordynator projektu: Education Audiovisual and Culture Executive Agency
Kierownik projektu w SGH: dr Adam Ambroziak
Jednostka realizująca projekt w SGH: Katedra Integracji Europejskiej
Okres realizacji: 2005-2010
 
 

 badania statutowe w Kolegium

 
2017 - Przyszłość i wyzwania dla Unii Europejskiej –konsekwencje dla integracji gospodarczej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2016 - Analiza wybranych czynników poprawy konkurencyjności gospodarki unijnej w kontekście realizacji strategii Europa 2020; wymiar Polski,
Kierownik: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska

2016 – Przyszłość rynku wewnętrznego UE w świetle doświadczeń ostatnich 20 lat
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2015 - Nowa polityka przemysłowa Unii Europejskiej
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2015 - Nowy ład gospodarczy w Unii Europejskiej - perspektywa Polski.
Kierownik: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska

2014 – Regionalny wymiar finansowego wsparcia dla przedsiębiorców w Polsce w ramach polityki gospodarczej Unii Europejskiej w latach 2007-2013
Kierownik: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

2013
- Koordynacja polityki gospodarczej w UE: efekty i trudności (polski punkt widzenia)
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2013 - Wpływ zmian w polityce gospodarczej UE w latach 2014-2020 na atrakcyjność inwestycyjną regionów w Polsce
Kierownik: dr hab. prof. SGH Adam Ambroziak

2012 - Wybrane instrumenty poprawy konkurencyjności Unii Europejskiej w świetle jej nowej strategii gospodarczej Europa 2020
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2011 - Wybrane instrumenty poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki w świetle rokowań nad perspektywą finansową UE po 2013 roku
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2010 - Kierunki zmian polityki spójności UE: wnioski dla Polski
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2009 - Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: czy wykorzystaliśmy  szanse?
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

2008 - Możliwości i instrumenty realizacji interesów narodowych Polski w Unii Europejskiej
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 

badania własne

badania własne Menu składnika Web Part
 
2010 - Rynek wewnętrzny usług. Bilans budowy
dr Alina Szypulewska-Porczyńska

2010 - Czynniki rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego w nowych państwach członkowskich UE
mgr Łukasz Ambroziak

2009 - Polityka handlowa UE w odniesieniu do usług. Znaczenie współpracy wielostronnej w ramach WTO
dr Alina Szypulewska-Porczyńska

 

Badania służące rozwojowi młodych naukowców

Badania służące rozwojowi młodych naukowców Menu składnika Web Part
 
2011 - Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego
mgr Łukasz Ambroziak​
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.