Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego : Jerzy Menkes
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego
 

 PROF. DR HAB. JERZY MENKES

 
Oferta dydaktyczna w roku akademickim 2020/2021:
Studia licencjackie
 • 120370-0389 –  Organizacje międzynarodowe
 • 132811-0389 – Multilateral Institutional Cooperation
 • 131730-0389 – Prawo międzynarodowe publiczne
 • 131731-0389 – Public International Law
 • 132810-0389 – Wielostronna współpraca instytucjonalna
Studia magisterskie
 • 221650-0389 – Instytucjonalne uwarunkowania biznesu międzynarodowego
 • 221651-0389 – Institutional Determinants of International Business
 • 221690-0389 –  Prawo międzynarodowe publiczne
Oferta prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich):
 • UE - funkcje, instytucje, etapy integracji.
 • Prawa człowieka.
 • Problemy globalne - środowisko.
 • Organizacje międzynarodowe (instytucje, funkcje).
 • Ochrona inwestycji zagranicznych.
 • Problemy prawne bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • Prawo międzynarodowe publiczne w obrocie międzynarodowym.
Publikacje:

2021
 • International Disaster Response Law (IDRL) in Poland (M. Suska – współaut.) (w:) J. Menkes, M. Suska (ed.), The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland. Routledge 2021, s. 7-19
 • Legal Aspect of the Introduction of the Lockdown in Poland, (w:) J. Menkes, M. Suska (ed.), The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland. Routledge 2021, s. 25-35.  
 • Ewolucja albo substytucja, czyli jaka przyszłość NATO. Studia Prawa Publicznego 2021, nr 1(33), s. 9-33
 • The UE-Vietnam Free Trade and Investment Protection Agreements: Legal and Economic Perspectives. (A. Kuźnar – współaut.). European Research Study Journal 2021, Vol. 23, Special Issue 1
 • Umowy gospodarcze UE-Wietnam - analiza ekonomicznych i prawnych stosunków pomiędzy stronami. (A. Kuźnar – współaut.). Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2020, Nr 17, s. 103-124.
 • 120. (R)evolution of the axiology of human rights, political freedom, and security as a determinant of UN pragmatism. Metaphorization in law. (A. Kociołek-Pęksa – współaut.). Politeja 2021, No. 2(71), s. 79-93

2020
 • Menkes J., Unia Europejska między Brexitem a nowym Traktatem Elizejskim. (Kuźnar A. – współaut.). Przegląd Zachodni 2020, nr 1, s. 41-54
 •  Menkes J., Recollection of Memories: Andrzej Wasilkowski 1932-2020. Polish Yearbook of International Law 2019, Vol. XXXIX, p. 11-20 
 • Menkes J., Umowy gospodarcze UE-Wietnam – analiza ekonomicznych i prawnych stosunków pomiędzy stronami. (Kuźnar A. – współaut.).  Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2020, z. 17, s. 103-124
2019
 • Menkes J., Analiza tworzenia prawa międzynarodowego przez Unię Europejską przez pryzmat demokracji i rządów praw. (w:) Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz., W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej. C.H.Beck Warszawa 2019, s. 25-51
 • Menkes J., Stosunki UE-Japonia. Umowy i ich tworzenie (perspektywa europejska). (w:) Kraśnicka I. (red.), Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka. C.H.Beck 2019,  s. 75-102.
 • Menkes J., Transfer of International Investment Bank from Moscow to Budapest: A Trojan Horse in the Making. (Menkes M. – co-aut.) WorldTradeLaw.net 2019
 •  Menkes J., EU-Japan Agreements: Content, Context and Implications. (Kuźnar A. – co-aut.). Review of European and Comparative Law 2019, Tom 39, No 4, p. 7-57.
 • Menkes J., Handel produktami rolno-spożywczymi w Umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. (Kuźnar A. – współaut.).  Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Problems of World Agriculture, Vol. 19 (XXXIV) 2019, No. 2, s. 89-102.
 •  Menkes J., The EU-Japan relations: Selected aspects. (Kuźnar A. – co-aut.).  International Entrepreneurship Review 2019, Vol. 5, No. 3, p. 63-78.
 • Menkes J., Heterogeneity, compliance and enforcement of public international law. Remarks on sanctions and countermeasures – legal theory and law approach. (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). Politeja 2019(6), nr 63, s. 7-25.
 •  Menkes J., The Effects of EU-Japan Economic Partnership Agreement for Poland’s Economy. (Górska R., Kuźnar A., Przeździecka E. – co-aut.). Ekonomista 2019, s. 701-733
2018
 • Menkes J., Indo-Azja-Pacyfik – instytucjonalizacja współpracy (Kuźnar A. – współaut.), (w:) Bartosik-Purgat M., Hadryś-Nowak A. (red)., Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku. CeDeWu, Warszawa, 2018, s. 63-74; ISBN 978-83-7556-819-6
 • Menkes J., Ochrona dóbr kultury w reżimie ochrony ludności-obrony cywilnej – prawo polskie i międzynarodowe (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). (w:) Sobczak J., Chałubińska-Jętkiewicz K., Kakarenko K. (red.), Prawo wobec kultury i sztuki. Wolters Kluwer Warszawa 2018, s. 191-208 ISBN: 978-83-8107-633-3
 • Menkes J., Polska przeciwko „wspólnym europejskim wartościom”. (w:) Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz., Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. C.H.Beck Warszawa 2018, s. 239-256
 •  Menkes J., Czy reżim prawa traktatów przetrwa rok 2016. Analiza funkcjonalna a dogmatyczna. (w:) Cała-Wacinkiewicz E., Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość. C.H.Beck Warszawa 2018, s. 249-270
 • Menkes J., Aksjologia praw człowieka jako wyznacznik pragmatyzmu ONZ. Nowy paradygmat bezpieczeństwa i praw człowieka – metaforyzacja w prawie. (Kociołek-Pęksa A. – współaut.) Przegląd Zachodni 2018, nr 1, s. 140-180
 •  Menkes J., Białoruś po niedokończonej transformacji. (Czarny E., Folfas P. – współaut.). Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodzensis 2018, 3(335), s. 153-170
 •  Menkes J., Aksjologia praw człowieka. O przesłankach i determinantach współczesnego dyskursu w filozofii prawa międzynarodowego. (Kociołek-Pęksa A. – współaut.) Zeszyty Naukowe SGSP 2018, nr 66 (t. 1/2), s. 119-134
 •  Menkes J., Atlantic Bridges. Two Perspectives – Polish and Mexican. (Kuźnar A., Michalska-Haduch A. – co-aut.). Studia Prawno Ekonomiczne 2018, t. CVI, s. 235-250
 •  Menkes J., „Wychowanie dla pokoju” versus wychowanie do wojny. Wartości uniwersalne wobec wyzwań globalnych. Horyzonty wychowania 2018, vol. 17, nr 41, s. 215-223.
 •  Menkes J., Custom in International Economic Law. Wrocław Review of Law, Administration & Economics 2018, Vol. 8, No 2, s. 188-203
 •  Menkes J., Instytucje polityki “post-pivot” w Azji – wybrane aspekty. (A. Kuźnar – współaut.). International Business and Global Economy 2018, Nr 37, s. 98-113.
 • Menkes J., Dyskryminacyjna liberalizacja współpracy transatlantyckiej – typowe czy unikalne RTA. (Czarny E., Słok-Wódkowska M. – współaut.). Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2018, Nr 1, s. 143-154.
 • Menkes J., Integracja transatlantycka z perspektywy państw średniej wielkości. Studium przypadku Polski i Meksyku. (Kuźnar A., Michalska-Haduch A. – współaut.).  Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2018, s. 171-183
2017
 • Menkes J., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne. (Wasilkowski A. – współautor). PWN Warszawa 2017, ss.  687
 • Menkes J., Introduction (Czarny E., Kuźnar A. – co-aut). (in:) Czarny E., Kuźnar A., Menkes J., The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation. Wyd. Peter Lang Frankfurt 2017, p. 7-14. ISBN 978-3-631-67855-8
 •  Menkes J., The Transatlantic Trade and Investment Partnership and the International Security System (E. Czarny – współaut.). (in:) Czarny E., Kuźnar A., Menkes J., The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation. Wyd. Peter Lang Frankfurt 2017, p. 15-32. ISBN 978-3-631-67855-8
 •  Menkes J., ISDS and the TTIP – A Polish Perspective (M. Słok-Wódkowska – współaut.). (in:) Czarny E., Kuźnar A., Menkes J., The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation. Wyd. Peter Lang Frankfurt 2017 ISBN 978-3-631-67855-8
 •  Menkes J., Instead of conclusions (E. Czarny, A. Kuźnar – współaut.). (in:) Czarny E., Kuźnar A., Menkes J., The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation. Wyd. Peter Lang Frankfurt 2017, p. 267-268. ISBN 978-3-631-67855-8
 •  Menkes J., Współpraca transatlantycka wyzwaniem dla europejskiego systemu prawnego, gospodarczego i politycznego. (Czarny E., Folfas P. – współaut.) (w:) Dudzik S., Iwańska B., Półtorak N. (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączaniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich. C.H.Beck Warszawa 2017, s. 15-25 ISBN 978-83-255-9616-3
 •  Menkes J., Polska: między uniwersalizmem, regionalizmem a narcyzmem - perspektywa aksjologiczna. (w:) Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz., System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy. C.H.Beck Warszawa 2017, s. 69-92 ISBN: 978-83-812-8226-0
 • Menkes J., Tworzenie prawa studium realizacji przez państwo obowiązku „ochrony ludności”: wybrane zagadnienia. (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). (w:) Boratyński Ł, Ramiączek P., Spryszak K. (w:) Współczesne wyzwania państwa i prawa: księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni. Wyd. A. Marszałek. Toruń 2017, s. 580-596.
 •  Menkes J., Wybrane problemy ewolucji reżimów rozstrzygania sporów „państwo-państwo” oraz „inwestor-państwo” z perspektywy źródeł prawa międzynarodowego. (Słok-Wódkowska M. – współaut.). (w:) Mielnik B. i inni (red.), Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego. Wyd. U. Wr. Wrocław 2017, s. 89-120.
 •  Menkes J., Problematyka sankcji i countermeasures w prawie międzynarodowym publicznym – wymiar filozoficznoprawny. (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). (w:) Jabłoński P., Kaczor J., Pichlak M., Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna. E-Wydawnictwo. Wrocław 2017, s. 87-103.
 • Menkes J., Philosophy of the development of the European Union (Czarny E. – co-aut.). s. 13-45. (w:) Czarny E., Folfas P. (ed.), European Union: three anniversaries: Polish perspective. SGH. Warszawa 2017, p. 13-45.
 • Menkes J., Soft law i ius cogens a prawo międzynarodowe. (w:) Kuźniak B., Inglevič-Citak M. (red.), Ius cogens – soft law: dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego. Wyd. UJ. Kraków 2017, s. 27-47.
 • Menkes J., Trójkąt Europa, Ameryka, Azja w dobie administracja Trumpa. (Kuźnar A. – współaut.). Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2018, Nr 1, s. 21-36.
 •  Menkes J., Immunity of international organizations against state immunity: selected legal problems. (Kociołek-Pęksa A. – co-aut.). Hungarian Journal of Legal Studies 2017, Vol. 58, No 2, p. 194-205.
 •  Menkes J., Azjatycki pivot od USA ku …? (A. Kuźnar – współaut.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017, Nr 486, s. 167-178
 • Menkes J., ISDS and TTIP – Polish Prospects. CESIFO 2017(1), Spring Vol. 18, s. 17-18
 •  Menkes J., The Transatlantic Trade and Investment Partnership and the International Security System. (Czarny E. – co-aut.) CESIFO 2017(1), Spring Vol. 18, p. 24-25
 •  Menkes J., Rozwój ekonomiczny i współpraca z zagranicą w obliczu różnych systemów polityczno-gospodarczych. Studium przypadku Polski, Białorusi i Serbii. (Czarny E., Folfas P.– współaut.). Horyzonty Polityki 2017, vol. 8, no 23, s. 11-36
 • Menkes J., Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP) a system bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. (Czarny E., Folfas P. – współaut.). Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 8, s. 114-126
 •  Menkes J., Axiology of Human Rights. On the Premises and Determinants of Contemporary Discourse in the Philosophy of International Law. (Kociołek-Pęksa A. – co-aut.). Bratislava Law Review 2017, no. 2 Vol. 1, p. 129-136
 •  Menkes J., Brexit from different perspectives. (Kuźnar A. – co-aut.). Unia Europejska 2017, nr 6, p. 31-41
 • Menkes J., Will Brexit cause the whole Britain to leave the European Union? (Kuźnar A. – co-aut.). Ekonomia i Prawo 2017, vol. 16, nr 4, p. 433-448.
 • Menkes J., Sankcje w prawie międzynarodowym – wybrane zagadnienia prawa i doktryny (Menkes M. – współaut.). Przegląd Prawa Publicznego 2017, nr 1, s. 37-77.
 • Menkes J., Changes in perception of European Integration after Brexit. (Kuźnar A. – współaut.). Institute of Economic Research. Working Paper 2017, No 57, p. 1-12
2016
 • Menkes J., Europa i Azja w polityce Stanów Zjednoczonych (Czarny E.,Folfas P. – współaut.). (w:) Marszałek-Kawa J., Gołda-Sobczak M., Polityczne i gospodarcze problem współczesnej Azji. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 36-61. ISBN 978-83-8019-355-0
 • Menkes J., Globalne znaczenie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Czarny E.  – współaut.). (w:) Czarny E., Słok-Wódkowska E.  (red.), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski. PWE, Warszawa 2016, s. 17-30. ISBN 978-83-2243-4
 • Menkes J., Udział Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w dyskryminacyjnej liberalizacji współpracy międzynarodowej (Czarny E., Słok-Wódkowska M. – współaut.). (w:) Czarny E., Słok-Wódkowska M. (red.), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski. PWE, Warszawa 2016, s. 47-62. ISBN 978-83-2243-4
 • Menkes J., Mechanizm rozstrzygania sporów inwestor-państwo i TTIP – polska perspektywa. (w:) Czarny E., Słok-Wódkowska M. (w:), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski. PWE, Warszawa 2016, s. 149-168. ISBN 978-83-2243-4
 • Menkes J., Challenges of “investor-state dispute settlement mechanism” in TTIP (Słok-Wódkowska M. – co-aut.). (w:) Vicente D. M. (ed), Towards a Universal Justice? Putting International Courts and Jurisdictions into Perspective. Brill Nijhoff 2016, s. 363-379 (Chapter 22). ISBN 978-90-0429-87-05
 • Menkes J., Initial considerations for fiscal and taxation structures in the deep sea mining under UNCLOS regulations. (Nowakowska-Małusecka J., Menkes M., Gardocki P. –co-aut.). (in:) Abramowski T. (ed.), Deep Sea Mining Value Chain: Organization, Technology and Development. Szczecin 2016, p.  ISBN 978-83-944323-1-7
 • Menkes J., O "niedojrzałości" społeczności międzynarodowej, czyli o suwerenie (w stosunkach międzynarodowych) i dojrzewaniu poprzez prawo (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). (w:) Adamowski J. W., Wallas T., Kakarenko K. (red.), Między Klio a Themis. Warszawa-Poznań 2016, s. 519-535 ISBN: 978-83-64447-80-8
 • Menkes J., On the constitutional and theoretical-practical aspects of the functioning of the rules of international law in the Polish legal system (Kociołek-Pęksa A. – co-aut.). (in:) Osina P. (ed.), Právo a hodnoty Sborník příspěvků z jednání sekce teorie práva a právních dějin na konferenci Olomoucké právnické dny konané ve dnech 21.–22. 5. 2016. Tribun EU. Brno 2016, p. 62-97 ISBN: 978-80-263-1141-6
 • Menkes J., Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej – ciągłość w zmienności. (w:) Menkes J. i inni (red.) Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa. C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 91-120 ISBN: 978-83-255-9002-4
 • Menkes J., Immunity of international organisations: legal aspects (Kociołek-Pęksa A.  – co-aut.). (in:) Cvrček F., Jermanová H. (ed.), Metamorfózy práva ve střední Evropĕ v. Překrsný nový svĕt nebo ostrov? Vyd. Aleš Čeněk, Plzeň 2016, p. 283-293 ISBN: 978-80-7380-636-1
 • Menkes J., Implementacja Konwencji Prawa Morza Narodów Zjednoczonych (UNCLOS) źródłem destrukcji jej aksjologicznej spójności. (w:) Krzan B. (red.), Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy. C.H.Beck Warszawa 2016, s. 369-384 ISBN: 978-83-255-9154-0
 • Menkes J., O ustrojowych i teoretycznoprawnych aspektach funkcjonowania norm prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). (w:) Paździor M., Szmulik B. (red.), Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce. Wyd. Innovatio Press Lublin 2016, s. 213-240. ISBN 978-83-64527-53-1
 • Menkes J., Financing of international organizations, (in:) Nowakowska-Małusecka J. (ed.), New challenges for international organizations. Wyd. UŚl Katowice 2016, p. 25-35
 • Menkes J., Perspektywy rozwojowe a system polityczno- gospodarczy. Studium przypadku wybranych państw europejskich. (Czarny E., Folfas P. – współaut.). Optimum Studia Ekonomiczne 2016, nr 4(82), s. 15-32
 • Menkes J., Integracja europejska a pozycja Niemiec w Europie. (Czarny E. – współaut.). International Business and Global Economy 2016, t. 35, Nr 1, s. 443-454.
 • Menkes J., Polish legal regulations and the legal doctrine with regard to states of emergency
in a comparative perspective. (Kociołek-Pęksa A. – co-aut.). Hungarian Journal of Legal Studies 2016, Vol. 57, No 2, p. 217-238.
 • Menkes J., Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych. (Kociołek-Pęksa A. – współaut.) Przegląd Prawa Publicznego 2016, nr 7-8 (2016), s. 12-34
 • Menkes J., Z zagadnień prawnych regulacji systemu bezpieczeństwa narodowego – prawne uwarunkowania logistyki i koordynacji wielopodmiotowych akcji ratowniczych. (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). Zeszyty Naukowe SGSP 2016, nr 60/4, s. 127-152
 • Menkes J., Correlation between Legitimacy and Legality selected problems. (Kociołek-Pęksa A. – co-aut.). Polish Review of International and European Law 2016, vol 5, Issue 1, p. 125-144.
 • Menkes J., Geneza integracji europejskiej a pozycja Niemiec w Europie po II wojnie światowej. (Czarny E. – współaut.). Miscellanea Oeconomicae 2016, rok 20, nr 3, t. II, s. 83-90
2015
 • Menkes J., Ochrona danych osobowych w stanach nadzwyczajnych – perspektywa międzynarodowa i europejska. (w:) Jaskiernia J. (red.), Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2015, s. 309-330 ISBN 978-83-7780-972-2
 • Menkes J., Państwo a prawo międzynarodowe (wybrane problemy). (w:) Menkes J., Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym. C.H.Beck. Warszawa 2015, s. 133-155 ISBN 978-83-255-7881-7
 • Menkes J., Ex iniuria(?) ius non oritur(?) Ex factis ius oritur. (w:) Karski K. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego. Wyd. Bellona, Warszawa 2015, s. 12-37 ISBN 978-83-11-13716-5
 • Menkes J., Zakres zmian prawa UE w związku z umowami handlowymi z Kanadą i USA, w kontekście zobowiązań WTO - określenie kierunków rozwoju uregulowań prawnych w zakresie rynków międzynarodowych (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). (w:) Osiński J., Pisula A. (red.), Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych. Wyd. SGH, Warszawa 2015, s. 21-64 ISBN 978-83-830-033-0
 • Menkes J., Międzynarodowe i krajowe regulacje stanów nadzwyczajnych – analiza teoretycznoprawna (systemowa) (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). (w:).  Markiewicz-Stany J., Łukomski P. (red.), Stan nadzwyczajny. Analiza z perspektywy nauk politycznych i prawnych.  Wyd. U. Zielonogórskiego. Zielona Góra 2015, s. 45-64. ISBN 978-83-7842-226-6
 • Menkes J., Solidarność w katalogu zasad ustrojowych prawa europejskiego - treści normatywne i implementacja (w:) Łabno A. (red.), Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. Wyd. Sejmowe Warszawa 2015, t. 2, s. 350-392   
 • Menkes J., Umowa o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji. (Czarny E., Śledziewska K. – współaut.). Misscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały Wydział Zarządzania i Administracji UJK 2015, nr 1, s. 11-30.
 • Menkes J., Regulacje prawne instrumentem ochrony dóbr kultury. (Kociołek-Pęksa A. – współaut.). Międzynarodowe Prawo Humanitarne, Tom VI Implementacja Prawa Humanitarnego, Akademia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Gdynia 2015, s. 111-132.
 • Menkes J., Greece and Lithuania in the security system of the EU. (Kociołek-Pęksa A. – co-aut.). The Lawyer Quarterly. International Journal for Legal Research 2015, vo. 5, No 2, p. 22-40.
 • Menkes J., European Union and European Germany (Czarny E. – co-aut.) Oeconomia Copernicana 2015, vol. 6, issue 4, p. 7-28
2014
 • Menkes J., Prawo tworzone w relacjach międzynarodowych. (Menkes M. – współaut.) Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa. LexisNexis Warszawa 2014, s. 280-322. ISBN 978-83-278-0436-5
 • Menkes J., Konwencje Rady Europy instrumentem dywergencji tzw. europejskiego standardu praw człowieka. (Kociołek-Pęksa A. – współautor.).  (w:) Jaskiernia J. (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Warszawa 2014, t. 1, (ISBN 978-83-7666-292-3 ISBN 978-83-7666-293-0 (t. 1)), s. 523-541.
 • Menkes J., Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – stosunek ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do międzynarodowego prawa humanitarnego. (Kociołek-Pęksa A. – współautor.). (w:) Zeidler K. (red.) Prawo ochrony zabytków. Warszawa-Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-175-8), s. 415-428
 • Menkes J., Podmiotowość pozarządowej organizacji międzynarodowej. (w:) Mielnik B. (red.), Podmiotowość w prawie międzynarodowym. Wrocław 2014, s. 243-284
 • Menkes J., Elementy prawa międzynarodowego. (w:) Zarzycki J. (red.), Nauki podstawowe oraz przygotowanie organizacyjne (wybrane zagadnienia). Warszawa 2014, s. 9-27.
 • Menkes J., Regionalne modele integracji w globalnej współpracy gospodarczej. (Czarny E. – współautor.). (w:) Budnikowski A., Kuźniar A., Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. Warszawa 2014 (ISBN: 978-83-7378-953-1), s. 169-182.
 • 84. Menkes J., Źródła poznania praw międzynarodowego przez pryzmat wartości. (w:) Fel S., Wódka M., Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce: księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka. Lublin 2014 (ISBN: 978-83-7702-924-4), s. 269-284.
 • Menkes J., Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej. (Czarny E., Śledziewska K. – współautor.). Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 2014, vol. 33, s. 199-213.
 • Menkes J., ius cogens. hasło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Symonides J., Pyć D. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 132-4 ISBN 978-83-64556-03-06
 • Menkes J., Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ. hasło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Symonides J., Pyć D. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 318-20 ISBN 978-83-64556-03-06
 • Menkes J., organizacje międzynarodowe. hasło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Symonides J., Pyć D. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 325-7 ISBN 978-83-64556-03-06
 • Menkes J., organizacje pozarządowe międzynarodowe. hasło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Symonides J., Pyć D. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 327-9 ISBN 978-83-64556-03-06
 • Menkes J., organizacje regionalne. hasło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Symonides J., Pyć D. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 329-30 ISBN 978-83-64556-03-06
 • Menkes J., organizacje wyspecjalizowane. hasło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Symonides J., Pyć D. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 330-1 ISBN 978-83-64556-03-06
 • Menkes J., podmiotowość prawnomiędzynarodowa. hasło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Symonides J., Pyć D. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 354-6 ISBN 978-83-64556-03-06
 • Menkes J., rzeki międzynarodowe. hasło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Symonides J., Pyć D. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 437, ISBN 978-83-64556-03-06
 • Menkes J., Sonnenfeld Renata. hasło (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Symonides J., Pyć D. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 454 ISBN 978-83-64556-03-06
 • Menkes J., Immunitet jurysdykcyjny organizacji międzynarodowej – immunitet jurysdykcyjny państwa: kierunki wektorów. (w:) Skomerska-Muchowska I. (red.), Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym. Wyd. U. Łódzkiego. Łódź 2014, s. 123-152 ISBN 978-83-7969-5
 • Menkes J., Elementy prawa międzynarodowego. (w:) Zarzycki J. (red.), Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych Nauki podstawowe oraz Przygotowanie operacyjne (wybrane zagadnienia): dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Wyd. SGSP Warszawa 2014, s. 9-27.
 • Menkes J., Wartości u źródeł materialnych prawa międzynarodowego (studium wokół przypadku). (Kociołek-Pęksa A. – współaut.) Przegląd Prawa Publicznego, 2014, nr 7-8, s. 51-
 • Menkes J., Act on Polish Citizenship of 2 April 2009 – from the perspective of international law. Silesian Journal of Legal Studies 2014, vol. 6, p. 56-71.
 • Menkes J., Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej. (Czarny E., Śledziewska K. – współaut.). Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 2014, vol. 33, s. 199-213.
 • Menkes J., Role and Significance of Asia and Europe in the U.S. Policy. (Czarny E. – co-aut.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics 2014, No 370, s. 28-40
2013
 • Menkes J., Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim – z perspektywy prawa międzynarodowego. (w:) Mikos-Skuza E., Myszona-Kostrzewa K., Poczobut J., Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego. Warszawa 2013, s. 193-216.
 • Menkes J., Zatrzymanie w izbie wytrzeźwień jako bezprawne pozbawienie wolności. (w:) Gardocka T., Sobczak J., Izby wytrzeźwień a prawa człowieka. Toruń 2013, s. 36-64.
 • Menkes J., Charakterystyka prawnicza: Protokołu (nr 30) w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa; 53. Deklaracji Republiki Czeskiej i 61. Deklaracji Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; oraz 62. Deklaracji Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącej Protokołu w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa. (w:) Wpływ standardów demokracji na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Warszawa 2013, t. 2, s. 423-437.
 • Menkes J., Wpływ kontynentalnych modeli integracji na zakres i zasięg powiązań integracyjnych w świecie. (Czarny E. – współautor.). (w:) Oniszczuk-Jastrząbek A., Gutowski T. (red.) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju. InfoGlobMar Gdańsk 2013, s. 235-248.
 • Menkes J., Afryka i Azja wobec procesów integracji gospodarczej. (Czarny E. – współautor.). (w:) Bartosik-Purgat M., Schroeder J., Trendy rozwojowe w gospodarce światowej. Poznań 2013, s. 103-112.
 • Menkes J., Pozycja Europejskiego Banku Centralnego w systemie organów władzy Unii Europejskiej – konsekwencje ustrojowe dla państw członkowskich. (w:) Paździor M., Szmulik B. (red.), Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Lublin 2013, s. 251-270.
 • Menkes J., Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa za szkodę ekologiczną (w:) Galicki Z., A. Gubrynowicz (red.), Międzynarodowe Prawo ochrony środowiska XXI wieku. Warszawa 2013 (ISBN - 978-83-63093-88-4), s. 185-207.
 • Menkes J., O zaletach poprzedzania kwalifikacji prawnej czynów analizą stanów faktycznych: uwag kilka. Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2013, t. 4, s. 12-32.
 • Menkes J., Immunitet jurysdykcyjny organizacji międzynarodowej – immunitet jurysdykcyjny państwa: zwrot wektorów. Przegląd Prawa Publicznego 2013, nr 4, s. 39-66.
 • Menkes J., Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties – Codification or Development? Polish Review of International and European Law 2013 Vol. 2, Issue 2, p. 9-32.
2012
 • Menkes J., Chińska obecność w Afryce (Czarny E., Folfas P. – współautor.). (w:) Azja w gospodarce światowej. Warszawa 2012, s. 47-66.
 • Menkes J., Różnice modeli integracji i wyników ekonomicznych głównych ugrupowań regionalnych w Europie, Azji i Ameryce (Czarny E. – współautor.). (w:) Azja w gospodarce światowej. Warszawa 2012, s. 169-191.
 • Menkes J., Funkcjonariusze v. organizacja międzynarodowa – prawa podstawowe v. immunitet jurysdykcyjny. (w:) Jaskiernia J. (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Toruń 2012, s. 588-607
 • Menkes J., Prawno-instytucjonalne ramy funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce – wybrane zagadnienia. (w:) Weresa M. A. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności. Warszawa 2012, s. 325-341.
 • Menkes J., The Legal and Institutional Framework for the Functioning of Higher Education in Poland.  (in:) Weresa M. A. (ed.), Poland Competitiveness Report 2012. Focus on Education. Warsaw 2012, p. 321-336.
 • Menkes J., Bezpieczeństwo rozszerzenia – rozszerzenie bezpieczeństwa. (w:) Czarny R. M., Spryszak K., Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Jaskierni. Toruń 2012, s. 328-362.
 • Menkes J., Zasada „nieinflacyjnego wzrostu” w prawie europejskim – analiza prawnicza. (w:) Zięba-Załucka H., Chmielnicki P., Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej. Warszawa 2012, s. 97-116.
 • Menkes J., Różnice modeli integracji i wyników ekonomicznych głównych ugrupowań regionalnych w Azji i Europie (Czarny E. – współautor.). (w:) Skulska B., Domiter M., Michalczyk W., Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Rymarczyka. Wrocław 2012, s. 253-265.
 • Menkes J., Zakres podmiotowy konwencji – wyzwanie zmiany. (w:) Galicki Z., Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K., 50 lat konwencji wiedeńskiej – aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych. Warszawa 2012, s. 55-74.
 • Menkes J., … jeszcze o obowiązywaniu międzynarodowego prawa humanitarnego (Menkes M. – współautor.). (w:) Fides et bellum. Księga poświęcona Pamięci Księdza Biskupa, Profesora, Generała śp. Tadeusza Płoskiego. Olsztyn 2012, t. I, s. 371-388.
 • Menkes J., Jedność nauki versus wielość nauk (w:) Gałganek A., Haliżak E., Pietraś M. (red.), Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych. Warszawa 2012, s. 211-230.
 • Menkes J., Jedność nauki versus wielość nauk. Przegląd Strategiczny 2012, nr 1, s. 51-67.
 • Menkes J., Impact of the models of Asian, American and European regional integration on development potential (Czarny E. – co-aut.).  Research Papers of Wroclaw University of Economics 2012, No 257, p. 23-32.
 • Menkes J., Azja wobec procesów integracji regionalnej gospodarczej. (Czarny E. – współautor.) (w:) Sporek T. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2012/123, s. 11-20.
 • Menkes J., Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego. (Czarny E., Śledziewska K. – współautor.). Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2012, nr 31, s. 50-63.
 • Menkes J., PKB i handel państw transformacji gospodarczej w czasie kryzysu gospodarczego. (Czarny E., Śledziewska K. – współautor.). (w:) Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012/267, t. 1, s. 130-139.
 • Menkes J., O poszerzaniu katalogu zasad ustrojowych – wartości wspólnych w prawie europejskim. Themis Polska Nova 2012, nr 1 (2), s. 28-48.
2011
 • Menkes J., Ameryka wobec procesów regionalizacji gospodarki (Czarny E. – współautor). (w:) Drgas M., Knopek J., Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011, s. 9-37.
 • Menkes J., Enterprises, states and climate change as international externalities of production (Czarny E., Marcin M. – co-aut.). (in:) Cygler M., Colard-Fabregoule C. (ed.), Companies on Climate Change. Warsaw 2011, p. 221-237.
 • Menkes J., Legitymizm versus efektywność. Nomokracja lub kritokracja, lub kritarchia – metody realizacji wartości (Menkes M. – współautor). (w:) Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego. Wyd. U. Wr. Wrocław 2011, s. 147-176.
 • Menkes J., Europa i Azja wobec procesów integracji gospodarczej (Czarny E. – współautor.). (w:) Wydymus S., Maciejewski M., Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego. Kraków 2011, s. 57-81.
 • Menkes J., Aktywność gospodarcza ugrupowań regionalnych w Europie i Ameryce na początku XXI w. (Czarny E. – współautor.). (w:) Gospodarka międzynarodowa – wyzwania i nowe trendy Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, nr 179, s. 57-68.
 • Menkes J., Competitiveness or political Power. Reasons for Chinese FDI in Africa (Czarny E., Folfas P. – co-aut.). (in:) Skulski P. (ed.), Competitiveness of Economies in the Asia – Pacific Region. Selected Problems. Research Papers of Wroclaw. University of Economics 2011, p. 118 – 129.
 • Menkes J., Ekonomiczna analiza prawa ochrony klimatu – wybrane problemy (Czarny E., Menkes M. – współautor.). Studia Prawnicze KUL 2011, nr 3-4, s. 7-22.
 • Menkes J., Instytucjonalizacja współpracy. Potencjał i perspektywy. Białostockie Studia Prawnicze 2011, z. 5, s. 113-130.
2010
 • Menkes J., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne. (Wasilkowski A. – współautor). Wolters Kluwer 2010, ss. 411
 • Menkes J., Regionalizm i regiony w Europie a Partnerstwo wschodniej. (w:) Zdanowicz M. (red.), Partnerstwo wschodnie. Wymiary realnej integracji. Białystok 2010, s. 29-48.
 • Menkes J., Funkcjonariusze międzynarodowi siłą i słabością instytucjonalizacji w stosunkach międzynarodowych. (w:) Osiński J. (red.), Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią. Warszawa 2010, s. 143-172.
 • Menkes J., Organizacje międzynarodowe wobec problematyki zmian klimatu. (Menkes M. - współautor).  (w:) Karski L. (red.), Zmiany klimatu a społeczeństwo. Warszawa 2010, s. 397-420.
 • Menkes J., Global versus Regional Economic Cooperation (Czarny E., Śledziewska K. - współautor.). Swetownata kriza i ekonomiczeskoto razwitje. Sbornik dokładi ot jubilejna meżdunarodnaja nauczna konferencja. Nauka i Ikonomika. Varna 2010, Vol. I, p. 185-201.
 • Menkes J., Normy i instytucje w kształtowaniu się porządku międzynarodowego. (w:) Oniszczuk J. (red.), Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Warszawa 2010, s. 379-400.
 • Menkes J., UNESO. (w:) Zeidler K. (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków. Warszawa 2010.
 • Menkes J., Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego. (w:) Zeidler K. (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków. Warszawa 2010. Menkes J., Dobra kultury – wspólnym dziedzictwem ludzkości? Analiza niedogmatyczna. (Menkes M. – współautor). Gardocka T., Sobczak J., Prawna ochrona zabytków. Wyd. A. Marszałek. Warszawa 2010 s. 11-31.
 • Menkes J., O wybieraniu sędziów Trybunału Sprawiedliwości (UE) – uwag kilka. Ile władzy tyle kompetencji. (w:) Gardocka T., Sobczak J., Zawody prawnicze. Toruń 2010 (ISBN 978-83-7611-769-0), s. 33-53.
 • Menkes J., Gravity Model and OECD in Territorial Division of the World (Czarny E., Śledziewska K.– co-aut.). Argumenta Oeconomica 2010, No 2 (25), p. 79-94.
 • Menkes J., Umowy o preferencjach handlowych – bariera czy uzupełnienie globalnej liberalizacji handlu międzynarodowego (Czarny E., Śledziewska K. – współautor.). Zeszyty naukowe KGŚ SGH 2010, nr 28, s. 28-51.
 • Menkes J., Regional cooperation in Europe and Asia (Czarny E., Śledziewska K. – co-autor). (in:) Skulska B. (ed.), Asia-Europe. Partnership or Rivalry. Research Papers of Wrocław University of Economics No. 126. Wrocław 2010, p. 48-60.
 • Menkes J., Znaczenie liberalizacji dyskryminacyjnej w handlu światowym (Czarny E., Śledziewska K. – współautor.). (w:) Wyzwania Gospodarki Globalnej. Prace i Materiały. Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot 2010, 28/1. s. 126-139.
2009
 • Menkes J., Międzynarodowe prawo humanitarne ochrony dóbr kultury - refleksie wokół II wojny w zatoce i działań stabilizacyjnych w Iraku. (Kowalski P. - współautor). (w:) Gardocka T., Sobczak J. (red.), Prawna ochrona dóbr kultury. Toruń 2009, s. 76-88.
 • Menkes J., Aksjologiczne dylematy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. (w:) Gardocka T., Sobczak J. (red.), Dylematy praw człowieka. Toruń 2009, s. 52-69.
 • Menkes J., Stopniowy rozwój prawa odpowiedzialności organizacji międzynarodowych - wybrane problemy. (w:) Kozłowski A., Mielnik B. (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego. Wrocław 2009, s. 265-294.
 • Menkes J., Polska w Unii Europejskiej, czyli integracja a la carte. (w:) Dynia E. (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata. Rzeszów 2009, s. 144-157.
 • Menkes J., Gazprom - studium przypadku dyskryminacji gospodarczo-politycznej. (Czarny E., Toporowski P. – współautor.). (w:) Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.), Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej. Warszawa 2009, s. 13-24
 • Menkes J., Artykuł 53 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów - Kodyfikacja czy rozwój? (w:) Galicki Z. i inni (red.), 40 lat minęło - praktyka i perspektywy Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Warszawa 2009, s. 147-168.
 • Menkes J., Dyskryminacyjna i niedyskryminacyjna liberalizacja handlu międzynarodowego (Czarny E., Śledziewska K. – współautor.). (w:) Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej. Kraków 2009, s. 25-41.
 • Menkes J., Firma transnarodowa z upadającego państwa (przypadek Gazpromu), (Czarny E., Toporowski P. – współautor.). (w:) Menkes J., Gardocka T. (red.), Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia. Warszawa 2009, s. 9-31.
 • Menkes J., Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej. Zeszyty naukowe KGŚ SGH 2009, nr 25, s. 45-64.
 • Menkes J., Gazprom – threat to Europe? (Czarny E., Toporowski P. – co-aut.) Poznań University of Economics Review 2009, Vol. 9, No 1, p. 44-66.
 • Menkes J., Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. (Czarny E., Śledziewska K. – współautor.). Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2009, nr 126, s. 117-131.
 • Menkes J., O ewolucji aksjologicznej podstawy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Studia Prawnicze KUL 2009, nr 1, s. 47-64.
 • Menkes J., International Organisations, Climate Change Expectations, and the Reality of Institutionalisation. (Menkes M. – co-autor). Polish Yearbook of International Law 2009, No. 29, p. 115-137
2008
 • Menkes J., Napływ kapitału bezpośredniego a system polityczno-gospodarczy w krajach słabo rozwiniętych (przypadek Ukrainy) (Czarny E. – współautor.). Konferencja międzynarodowa „Regulacja obrotu rynku kapitałowego na Ukrainie i w Unii Europejskiej – bariery i możliwości obrotu transgranicznego, Lwow, 3-4.04.2008, publikacja elektroniczna na stronie www.zpp.org.pl
 • Menkes J., Podział świata a intensywność handlu (Czarny E., Śledziewska K. – współautor). (w:) Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk Czarny E., Śledziewska K.  (red.), Regionalizacja globalizacji. Wrocław 2008, s. 171-181.
 • Menkes J., Gravity model and the countries classification (Czarny E., Śledziewska K. – co-autor). (in:) Meeting Global Challenges, Working Papers Institute of International Business, University of Gdańsk, 2008, No 25, p. 646-657.
 • Menkes J., Środowisko naturalne a system międzynarodowy. (w:) Rotfeld A. D., Dokąd zmierza Świat. Warszawa 2008, s. 91-108.
 • Menkes J., Napływ kapitału bezpośredniego a system polityczno-gospodarczy w krajach słabo rozwiniętych (Czarny E. – współautor.). Myśl Ekonomiczna i Prawna 2008, nr 2 (21), s. 15-37.
2007
 • Menkes J., Napływ kapitału bezpośredniego do krajów rozwijających się – wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne (Czarny E. – współautor.). Bank i Kredyt 2007, nr -9, s. 61-75.
 • Menkes J., Ramy instytucjonalne ochrony interesów finansowych UE – stan obecny, perspektywy rozwoju w przyszłości. (w:) Nowak C. (red. i wstęp), Ochrona interesów finansowych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, stare problemy. Materiały konferencyjne (Sopot, 16-19. 03. 2006 r.). Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego. Warszawa 2007, s. 141-155.
 • Menkes J., Kraje słabo rozwinięte a napływ kapitału bezpośredniego. (Czarny E. – współautor). (w:) Schroeder J., Stępień B. (red.), Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji. Poznań 2007, s. 288-300.
 • Menkes J., Spór o wartości: Ludy tubylcze v. stabilność (w:) Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz. Warszawa 2007, s. 433-454
 • Menkes J., Ludy tubylcze - podmiot prawa środowiska (studium przypadku). (w:) Bartkiewicz A. (red.), Ludy tubylcze. Czwarty Świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata czy partnerzy narodów. Warszawa 2007, s. 185-206
 • Menkes J., Economic Continents, Gravity Model and International Trade (Czarny E., Śledziewska K. – co-autor). ETSG 2007, Ateny 13.-15.09.2007, publikacja elektroniczna na stronie internetowej European Trade Study Group (IX. Annual Conference of the European Trade Study Group (Ateny 12 – 14 September 2007); www.etsg.org/ETSG2007)
 • Menkes J., Economic Continents, Gravity Model and International Trade, (Czarny E., Śledziewska K. – współautor.). Mobility in the World Economy; its Causes and Constraints, SGH Warszawa 4.-6.10.2007, publikacja elektroniczna.
2006
 • Menkes J., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne. (Wasilkowski A. – współautor). Wolters Kluwer 2006, ss. 296.
 • Menkes J., Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowe. (w:) Remigiusz Bierzanek, Przez wiek XX. Wspomnienia i refleksje. WSHiP Warszawa 2006, s. 770-781.
 • Menkes J., Ramy instytucjonalne ochrony interesów finansowych WE − stan obecny, perspektywy rozwoju w przyszłości (w:) Hudzik M., Nowak C. (red.), Instytucje i instrumenty prawne w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej − prawo krajowe i perspektywa europejska, Warszawa 2006, s. 135-165.
 • Menkes J., Prawne i polityczne determinanty sporu wokół Oświadczenia Rządu PRL z dnia 23 sierpnia 1953 roku w sprawie zrzeczenia się reparacji od Niemiec. (w:) Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania. Wyd. WSHiP Warszawa 2006, s. 403-422.

2005

 • Menkes J., European Security Policy and the Challenge of the New World Peace Order. (in:) Żukrowska K. (ed.), Europe and Complex Security Issues. Warsaw 2005, p. 189-201.
 • Menkes J., Na drodze od „wspólnej” do „jednej” polityki w europejskiej polityce zagranicznej – analiza normatywna. (w:) Łazowski A., Ostrihansky R. (red.), Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Wyd. Zakamycze 2005, s. 203-233.
 • Menkes J., Wprowadzenie. (w:) Reforma ONZ. Zeszyty Akademii Dyplomatycznej MSZ. 2005, z. 24.
 • Menkes J., Wyzwania reformy ONZ. (w:) Reforma ONZ. Zeszyty Akademii Dyplomatycznej MSZ. 2005, z. 24.
2004
 • Menkes J., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu. (Wasilkowski A. – współautor) LexisNexis. Warszawa 2004, ss. 234.
 • Menkes J., Konstytucja Unii Europejskiej wobec wyzwań europejskiej polityki społecznej. (w:) Mik C. (red.), Unia Europejska w dobie reform. Toruń 2004, s. 243-273.
 • Menkes J., Ewolucja metod załatwiania sporów w prawie międzynarodowym zasobów wodnych. Zeszyty Naukowe. WSHiP. Prawo 2004, nr 9, s. 100-126.
2003
 • Menkes J., Nauka prawa międzynarodowego wobec wyzwań ery postwestfalskiej. (w:) Dynia E. (red.), Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Rzeszów 2003, s. 176-198.
 • Menkes J., A New member of a nescent Union. Economic Papers 2003, nr 33, p. 41-61.
 • Menkes J., O dylematach ustrojowych europejskiej polityki społecznej. Prawo europejskie i międzynarodowe 2003, nr 2.
2002
 • Menkes J., Ewolucja metod załatwiania sporów w prawie międzynarodowym zasobów wodnych. Ekspertyzy. DSiPP styczeń 2002, nr 105, ss. 18.
 • Menkes J., Podmiot uprawniony do wody w prawie polskim na tle regulacji międzynarodowych. (w:) Równy K., Jabłoński J. (red.), Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska. Warszawa 2002, s. 209-223.
 • Menkes J., O nauce i nauczaniu prawa międzynarodowego w Polsce. (w:) Przyborowska-Klimczak A. (red.), Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego. Lublin 2002.
 • 24. Menkes J., New Approaches to Settlement of Disputes on International Law of Water Resources. (in:) Bogdanović S. (ed.), Legal Aspects of Sustainable Water Resources Management. Novi Sad 2002, p. 115-125.
2001
 • Menkes J., Suwerenność u progu nowego wieku. Ekspertyzy. DSiPP maj 2001, nr 100, ss. 15.
 • Menkes J., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. DSiPP maj 2001, nr 101, ss. 18.
 • Menkes J., Od Sztokholmu poprzez Rio do.... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Seria Prawo 2001, z. 5, s. 168-198.
 • Menkes J., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a konstytucja Europy. Studia Europejskie. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 2001, nr 2, s. 25-45.
2000
 • Menkes J., Kształtowanie prawa międzynarodowego zasobów wodnych. Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. Warszawa 2000, ss. 272.
 • Menkes J., The Kosovo situation - international law aspects. Warsaw, 28.V.1999. ILA Newsletter nr 13. Marzec 2000.
 • Menkes J., Prawnomiędzynarodowa ochrona własności inwestycji zagranicznych. SM 2000, nr 4, s. 64-87;
 • Menkes J., Protection of Foreign Investment Property under International Law. PQIA 2000, No 4, p. 63-85.
1999
 • Menkes J., Europeizacja prawa polskiego. (w:) Wybrane kierunki dostosowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa 1999, s. 131-151.
 • Menkes J., Prawo do środowiska jako prawo człowieka. (w:) Przyborowska-Klimczak A., Ekologia i Prawo. Lublin 1999, s. 21-49.
 • Menkes J., Konstytucja, suwerenność, integracja – spóźniona(?) polemika. (w:) Mik C. (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Toruń 1999, s. 89-113.
1998
 • Menkes J., Droga Polski do członkostwa w UE – perspektywy. Ekspertyzy. DSiP maj 1998, nr 85, ss. 12.
 • Menkes J., Zbliżenie prawa polskiego do prawa wspólnotowego a Traktat Amsterdamski. (w:) Mik C. (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych. Toruń 1998, s.71-93.
 • Menkes J., Problemy prawne przystąpienia Polski do UE. Kontrola Państwowa, 1998, nr 2, marzec-kwiecień, s. 48-70.
 • Menkes J., Regulacje prawno-konstytucyjne państw NATO dotyczące użycia sił zbrojnych poza obszarem własnego kraju a polskie uregulowania. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.1998, nr 3, s. 39-47.
 • Menkes J., Poszerzenie NATO i UE na Wschód a Rosja. Polityka Wschodnia. 1998, nr 1, s. 85-100.
 • Menkes J., Uniwersalny(?) system ochrony praw człowieka. Kilka uwag. SM. 1998, nr 3, 75-89;
 • Menkes J., The Universal(?) System of human Rights Protection. Some Observations. PQIA 1998, No 3, p. 73-87.
1997
 • Menkes J., Ku euroatlantyckiej jedności - ewolucja NATO. Ekspertyzy. DSiP (Departament Studiów i Planowania Ministerstwa Spraw zagranicznych) marzec 1997, nr 69, ss. 16.
 • Menkes J., Analiza prawnicza umowy NATO – Rosja. Ekspertyzy. DSiP lipiec 1997, nr 72, ss. 15.
 • Menkes J., Decyzje Konferencji Międzyrządowej w sprawie uwspólnotowienia III filaru. Konsekwencje dla Polski. Ekspertyzy. DSiP listopad 1997, nr 78, ss. 16.
 • Menkes J., Poszerzenie Unii a II i III filar integracji - perspektywy, zagrożenia, warunki. s. 33-59. (w:) Mik C. (red.), Polska w Unii Europejskiej perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia. Toruń 1997.
 • Menkes J., Przystąpienie Polski - rozszerzenie NATO (aspekty polityczno-prawne). (w:) Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe. (w:) Mik C. (red.), Zbiór studiów z okazji  sześćdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Janusza Gilasa. Toruń 1997, s. 229-261.
 • Menkes J., Od współpracy policyjnej do „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. SM 1997, nr 3, s. 59-78
 • Menkes J., From Police Cooperation to an ˝Area of Freedom, Security and Justice˝. PQIA 1997, No 3, p. 59-79.
1996
 • Menkes J., Model członkostwa Polski w NATO. Ekspertyzy. DSiP sierpień 1996, nr 59, ss. 12.
 • Menkes J., Konstytucja a obronność (Górowska B., Sokołowski T. – współautor). Bellona-MON, Warszawa 1996, ss 187.
1995
 • Menkes J., Ewolucja charakteru prawnego Układu Europejskiego (od pacta de negotiando do pacta de contrahendo) pod wpływem współpracy politycznej państw będących stronami układu jako wyraz ich woli politycznej. (w:) Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie. Księga pamiątkowa dla uczczenia Profesora Mariana Iwanejko. Kraków 1995, s. 87-95.
 • Menkes J., Równość państw-członków ONZ (wybrane aspekty). SM 1995, nr 1, s. 79-95;
 • Menkes J., Equality of the UN Member-States (selected aspects). PQIA 1995, No 1, p. 79-97.
 • Menkes J., Ewolucja Układu Europejskiego a przemiany w stosunkach Polska-Unia Europejska. SM 1995, nr 4, s. 81-103
 • Menkes J., Evolution of the Europe Agreement and Changes in Poland-EU Relations. PQIA 1995, No 4, p. 81-103.
1994
 • Menkes J., Kategorie uczestnictwa w UZE a aspiracje Polski do członkostwa (Prystrom A., Parzymies S. - współaut.). Ekspertyzy DBS-PISM, 1994, nr 12, ss. 19.
 • Menkes J., Partnerstwo dla Pokoju. (Prystrom A. - współaut.) Ekspertyzy DBS-PISM, 1994, nr 19, ss. 16.
 • Menkes J., UZE a Europa Środkowa i Wschodnia. Dokumenty. (Prystrom A., Parzymies S. - współaut.) Ekspertyzy DBS-PISM, 1994, nr 15, z. 1, 2, ss. 150.
 • Menkes J., Komentarz do preambuły i artykułu 1. (w:) Banasiński C., Wojciechowski J. (red.) Komentarz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony. Praca zbiorowa. Warszawa 1994.
 • Menkes J., Stosunek organizacji międzynarodowych wobec dążenia Polski do włączenia się do struktur NATO i UZE. (w:) Bąk M., Brzeziński A., Kamieński A, Korycki S., Menkes J., Ożadowicz R., Śmiałek W., Modele gospodarki obronnej państwa i logistyki. Moduł legislacyjno-prawny kierowania siłami zbrojnymi RP. Warszawa 1994, s. 1 - 12.
 • Menkes J., Europejski standard praw człowieka. (w:) Prawa i wolności człowieka w warunkach służby wojskowej. Podstawy teoretyczne i praktyka. Warszawa 1994, s. 72-87.
 • Menkes J., Prawne aspekty integracji Polski z euroatlantyckimi strukturami bezpieczeństwa. s. 13-34. (w:) Bąk M., Brzeziński A., Kamieński A, Korycki S., Menkes J., Ożadowicz R., Śmiałek W., Modele gospodarki obronnej państwa i logistyki. Moduł legislacyjno-prawny kierowania siłami zbrojnymi RP. Warszawa 1994, ss. 134.
 • Menkes J., Prawo międzynarodowe stosunków gospodarczych: pomost czy bariera? Perspektywy obrotu międzynarodowego Polski z krajami Ameryki Łacińskiej. Nauka i przedsiębiorstwo w dialogu polsko-latynoamerykańskim. Dokumenty Robocze. CESLA. UW 1994, nr 16, s. 41-43.
 • Menkes J., Dyferencjacja członkostwa w NATO (wybrane aspekty prawne i wojskowe). (Prystrom A. - współaut.). SM, 1994, nr 2, s. 65-86.;
 • Menkes J., Differentiation of NATO Membership. (Selected Legal and Military Aspects). (Prystrom A. – co-aut.). PQIA 1994, No 2, p. 63-85.
 • Menkes J., International Law of Armed Conflicts on the Kuwait-Iraq War. Revue de droit militaire et de droit de la guerre, 1993, vol. XXXII  s. 705-717.
 • Menkes J., „III koszyk” KBWE - na drodze do równości praw w Europie. Roczniki Nauk Społecznych KUL, t. XXII-XXIII, z. 1 - 1994-1995, p. 69-85.
 • Menkes J., Public International Law in/and Polish Military Forces. Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre. 1994, XXXIII - 1-2-3-4, p. 93-103.
1993
 • Menkes J., Prawno-organizacyjne zasady wyznaczania i działania żołnierzy w misjach ONZ. AON (Akademia Obrony Narodowej). Warszawa 1993, ss. 28.
 • Menkes J., Prawnomiędzynarodowe zasady powoływania i działania misji ONZ. AON. Warszawa 1993, ss. 30.
 • Menkes J., Normatywny wymiar kooperatywnego systemu bezpieczeństwa w Europie. (w:) Raport o stanie bezpieczeństwa państwa - aspekty zewnętrzne. Warszawa 1993, s. 77-99.
 • Menkes J., Prawnomiędzynarodowe determinanty bezpieczeństwa państwa (ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa europejskiego). (w:) Rosa W, (red.) Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Warszawa 1993, s. 75-117.
 • Menkes J., Możliwości wpływania na bezpieczeństwo Polski poprzez instytucjonalizację współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim. (w:) Kierowanie obronnością państwa. Warszawa 1993, s. 81-93.
 • Menkes J., Polish International law in/and Polish Military Forces. (in :) International Aspects on International Humanitarian Law of Armed Conflicts and on Ethical Conduct. The Swedish Armed Forces Staff and War College. International Conference. Stockholm 1 - 2 November 1993, Appendix 1, p. 1-4.
 • Menkes J., Układ o ustanowieniu stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi (cele i aspekty systemowe). PiP 1993, z. 9, s. 14-25.
1992
 • Menkes J., The Changing Role of the Army in Democratic Societies: a Polish Perspective. PISM Occasional Papers no 30, 1992, p. 13.
 • Menkes J., Wojna w Zatoce (Studium polityczne i prawne). (Prystrom A. - współaut.) Studia i Materiały. PISM 1992, nr 33, ss. 46.
 • Menkes J., Ewolucja charakterystyki normatywnej tekstów międzynarodowych w procesie KBWE na drodze ku prawnomiędzynarodowym ramom bezpieczeństwa regionalnego w Europie. (w:) Polityczno-prawne aspekty zapobiegania konfliktom i pokojowego rozstrzygania sporów w systemie KBWE. Studia i Materiały. PISM 1992, nr 49. Materiały Zespołu Ekspertyz Prawnych nr 1, s. 13-17.
 • Menkes J., Ograniczenia prawnomiędzynarodowe w zakresie metod i środków walki zbrojnej. (w:) Metody i treści nauczania międzynarodowego prawa humanitarnego mającego zastosowanie w konfliktach zbrojnych. Warszawa 1992, s. 106-122.
 • Menkes J., Wojsko a demokracja. WiW 1992, nr 2, s. 65-71.
 • Menkes J., Pologne. Systeme de protection civile. Revue Internationale de Protection Civile 2/1992, vol. 5, p. 16-18.
 • Menkes J., The Changing Role of the Military in Democratic Societies: a Polish Perspective. Arms Control 1992, 13 (2), s. 222-233.
 • Menkes J., Instytucjonalizacja ochrony praw człowieka w systemie KBWE. (Prystrom A. - współaut.). SM 1992, nr 7-12, s. 27-47;
 • Menkes J., Institutionalisation of Human Rights Protection within the CSCE System. (Prystrom A. - coaut.). Polish Quarterly of International Law (PQIA) 1992, No 1-2, p. 27-46.
 • Menkes J., Debat. Aspects criminalogiques de crimes de guerre commis au cours de conflicts armes recents. Revue de droit militaire et de droit de guerre. 1992, vol. XXXI - 1-2-3-4, p. 39-40.
1991
 • Menkes J., Konsekwencje dla Polski ewolucji prawa międzynarodowego. Studia i Materiały. PISM 1991, s. 25-45
 • Menkes J., Evolution of International Law; Consequences for Poland. PISM Occasional Papers no 24, 1991, p. 12.
 • Menkes J., International Legal Status of the Natural Environment Protection in Poland. PISM Occasional Papers no 26, 1991, p. 14.
 • Menkes J., Status terytorialny obszaru a środowisko naturalne. (w:) Gilas J. (red.), Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska naturalnego. Warszawa 1991, s. 48-78.
 • Menkes J., Środowisko naturalne a suwerenność. (w:) Suwerenność we współczesnym prawie międzynarodowym. Warszawa 1991, s. 38-47.
 • Menkes J., Przewidywany kształt przyszłego systemu bezpieczeństwa zbiorowego w Europie. (w:) Stefanowicz J. (red.), Polityczno-wojskowe aspekty polskiej polityki wschodniej. Warszawa 1991, s. 62-66.
 • Menkes J., Polnische Soldaten in der Friedenssicherung der Vereinten Nationen. (in:) Koch E. (hrsg.) Die Blauhelme. Im Einsatz für den Frieden. Frankfurt 1991, p. 152-157.
 • Menkes J., Wspólne zasoby dzielone a zwierzchnictwo terytorialne. Problemy Prawne Górnictwa 1991, t. XIV, s. 30-74.
 • Menkes J., Prawo na wojnie - ograniczenia metod i środków walki zbrojnej. Wojsko i Wychowanie (WiW) 1991, nr 6, s. 56-61.
 • Menkes J., Konflikt iracko - kuwejcki w świetle prawa międzynarodowego. WiW 1991, nr 7, s. 74-79.
 • Menkes J., O systemie bezpieczeństwa europejskiego. Myśl Wojskowa 1991, nr 6, s. 57-60.
1990
 • Menkes J., Stabilizacja i zmienność kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Studia i Materiały. PISM (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) 1990, ss. 41.
 • Menkes J., Nieżeglowne wykorzystanie międzynarodowych biegów wód - aktualne problemy legislacji. Studia i Materiały. PISM 1990, ss. 22.
 • Menkes J., Dobrosąsiedztwo. Studium polityczno-prawne. (Prystrom A. - współaut.) Studia i Materiały. PISM 1990. ss. 38.
 • Menkes J., Konsekwencje dla Polski ewolucji prawa międzynarodowego. (w:) Polska na drodze do nowoczesnej cywilizacji. PAN Komitet Prognoz ˝Polska w XXI wieku˝. Warszawa 1990, t. III, s. 94-115.
 • Menkes J., „Lomé III” traktatowym źródłem prawa międzynarodowego rozwoju gospodarczego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1990, t. XIV, s. 85-100.
 • Menkes J., Stała suwerenność państw nad zasobami naturalnymi a wspólne dziedzictwo całej ludzkości. (Analiza porównawcza). PiP 1990, nr 11, s. 68-76.
 • Menkes J., Komisja Wspólnot - analiza instytucjonalno-funkcjonalna. PSM 1990, nr 3-4, s. 37-57.
1988
 • Menkes J., Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny. Studium prawnomiędzynarodowe. Wydawnictwo U. Śl. Katowice 1988, ss. 236.
 • Menkes J., Prawne aspekty wykonywania stałej suwerenności państw nad bogactwami naturalnymi. PSM 1988, nr 1, s. 81-99.
 • Menkes J., Koncepcja potrzeb podstawowych jako program restrukturalizacji gospodarki światowej. SM 1988, nr 7-8, s. 143-152.
 • Menkes J., Zasady prawa międzynarodowego. Państwo i Prawo (PiP,) 1988, nr 10, s. 75-82.
1981
 • Menkes J., Prawno-polityczne aspekty środków budowy zaufania. SM 1981, nr 10, s. 57-68.
 • 1978
 • Menkes J., Pojęcie uchwał Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przegląd Stosunków Międzynarodowych (PSM) 1978, nr 6, s. 75-87.
 • Menkes J., Prawny charakter rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sprawy Międzynarodowe (SM) 1978, nr 9, s.139-146.
 
 


 

 kontakt

 
 

 bazy danych