Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR MAGDALENA SUSKA

 
Oferta dydaktyczna w roku akademickim 2020/2021:
Studia licencjackie
 • 121490-1181 - Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej
 • 121491-1181 - Multinational Firms in the World Economy
 • 121510-1181 - Zrównoważony rozwój
 • 121511-1181 - Sustainable Development
 • 112001-1181 - Academic Studies’ Methodology
 • 131955-1181 - Wystapienia publiczne w biznesie (blended learning)
 • 131957-1181 - Public Speaking in Business (blended learning)
 • 132811-1181 - Multilateral Institutional Cooperation
Studia magisterskie
 • 221651-1181 - Institutional Determinants of International Business
Oferta prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich):
 • Przedsiębiorstwa wielonarodowe w gospodarce światowej
 • Optymalizacja decyzji w biznesie
 • Zrównoważony rozwój
 • Etyczny biznes i prawa pracownicze
Publikacje:

2021
 • Suska, M. (2021) Handel towarami jednostek nieuznawanych: przypadek Abchazji i Osetii Południowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; ISBN 978-83-8030-439-0; 1-151.
 • Suska, M. (2021) Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) on the Example of Polish Champion Oil, Gas and Mining Companies. Sustainability 13(11), 6179. ISSN 2071-1050; 1-18; DOI:10.3390/su13116179  
 • Menkes, J., Suska, M. (eds) (2021) The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland. Routledge. ISBN 9780367700645; 1-186; DOI:10.4324/9781003144434  ​
2020
 • ​Suska, M. (2020) Europejskie trendy odpowiedzialnego biznesu a standardy pracy w świetle Dyrektywy 2014/95/UE [w:] Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - problemy i wyzwania: Tom 1. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; ISBN 978-83-7837-100-7; 1-192. ​
 • Suska M. (2020) Unrecognized States: Imitating a Democratic State [w:] Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku, R. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red), Wyd. Adam Marszałek, Toruń, ss. 38-47, ISBN: 978-83-8180-194-2.
 • Suska M., Szypulewska-Porczyska A. (2020) 15 years of Poland’s membership of the European Union: Poland’s participation in the internal market for services, International Journal of Management and Economics, Volume 56, Issue 1, p. 3–19, eISSN 2543-5361, DOI: https://doi.org/10.2478/ijme-2020-0005.
2019
 • Suska M. (2019) Citizens’ rights after Brexit: British vs EU perspective [w:] Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 449-461, ISBN: 9788366220867.
 • Suska M. (2019) CSR as a Shield Protecting Labour Rights” [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu, M. Kunasz, E. Stroińska (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, zeszyt 11, tom XX, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, ss. 207-218, ISSN: 2443-8180.
2018
 • Suska M. (2018) Australia v. Philip Morris; the dark side of multinational corporations, [w:] Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka; Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 391-404, ISBN: 978-83-8019-223-2.
 • Suska M. (2018) Entrepreneurial studies in higher education: some insights for Entrepreneurship education in Europe, Horyzonty Polityki, Vol. 9, No 29, ss. 143-156, DOI: 10.17399/HP.2018.092907.
2017
 • Suska M. (2017) Corporate social responsibility (CSR) – the human rights regime in Africa, [w:] Ochrona praw człowieka w Afryce: Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 103-121, ISBN: 9788380196278.
 • Suska M. (2017) Debate on issues concerning the EU citizens’ rights after Brexit, Annuals of the Administration and Law, Year XVII, Issue 2, ss. 121-142.
2016
 • Suska M. (2016) Społeczna odpowiedzialność biznesu – studium porównawcze reżimów prawnych, Roczniki Administracji i Prawa Wyższej Szkoły, II zeszyt nr XVI, ss. 299–322.
 • Suska M. (2016) Strategic pivot to Asia, [w:] Political and security policy in Asia: Challenges, perspectives, implications, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 102-135, ISBN: 978-83-8019-387-1.
 • Suska M. (2016) Corporate Social Responsibility in Asia: Asian vision vs. American vision, [w:] Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka: Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 220-244, ISBN: 978-83-8019-223-2.
 
 


 

 kontakt

 
 

 bazy danych