Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego : oferta_dydaktyczna
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego
 

 oferta dydaktyczna

 
Pracownicy Katedry zapewniają szeroką ofertę dydaktyczną na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich i podyplomowych w zakresie integracji gospodarczej, w tym w ramach UE, funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, polityk społeczno-gospodarczych UE, ekonomicznego i prawnego wymiaru członkostwa Polski w UE; ekonomicznych i politycznych relacji UE w gospodarce światowej, wielostronnego systemu handlu. Prowadzą też zajęcia z prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa gospodarczego, wielostronnej współpracy instytucjonalnej. Pracownicy Katedry oferują również wykłady z zakresu funkcjonowania firm wielonarodowych w gospodarce światowej.
Ponadto, pracownicy Katedry zapewniają opiekę naukową nad osobami piszącymi prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) oraz doktorskie w obszarach prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz działalności badawczej.
 
STUDIA LICENCJACKIE
STUDIA MAGITERSKIE
STUDIA PODYPLOMOWE

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE


OFERTA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH I DOKTORSKICH)

 • Polska w UE (realizacja polityk UE w Polsce)
 • Kierunki rozwoju integracji w ramach UE
 • Integracja Polski z gospodarką światową
 • Członkostwo Polski w WTO a członkostwo w UE
 • Wspólne polityki UE (finansowa, handlowa, rolna, spójności)
 • Finansowanie UE
 • Stosunki UE z państwami trzecimi
 • Unia Europejska
prof. dr hab. Jerzy Menkes
 • Unia Europejska - funkcje, instytucje, etapy integracji.
 • Prawa człowieka.
 • Problemy globalne - środowisko.
 • Organizacje międzynarodowe (instytucje, funkcje).
 • Ochrona inwestycji zagranicznych.
 • Problemy prawne bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • Prawo międzynarodowe publiczne w obrocie międzynarodowym.
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH, kierownik Katedry
 • Unia Europejska;
 • Polska w Unii Europejskiej;
 • handel międzynarodowy, w tym polityka handlowa UE i relacje handlowe UE z krajami trzecimi;
 • polityka konkurencji, w tym polityka pomocy publicznej UE;
 • polityka regionalna UE;
 • polityka przemysłowa UE;
 • rynek wewnętrzny UE (w tym poszczególne swobody przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników).
 • Unia Europejska;
 • Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego
 • Stosunki Polski z krajami obszaru poradzieckiego
 • Stosunki Unii Europejskiej z krajami obszaru poradzieckiego
 • Światowa Organizacja Handlu
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej
 • Stosunki Unii Europejskiej z krajami Bałkanów Zachodnich
 • Świadczenie pracy w uregulowaniach prawa krajowego i/lub międzynarodowego
 • Charakterystyka działania rynków regulowanych na przykładzie prawa telekomunikacyjnego
 • Międzynarodowe umowy inwestycyjne (od zobowiązań państw do uprawnień inwestorów - arbitraż)
 • urlop
 • Przedsiębiorstwa wielonarodowe w gospodarce światowej
 • Optymalizacja decyzji w biznesie
 • Zrównoważony rozwój
 • Etyczny biznes i prawa pracownicze​