Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 publikacje

 
Indywidualne publikacje dostępne są na poszczególnych stronach pracowników Katedry:

Wybrane monografie i rozdziały w ważniejszych monografiach pracowników Katedry:


​​Poland in the European Union. Report 2022 pod red. Adama A. Ambroziak
https://tinyurl.com/5bnfsj9w​

​ ​Ł.D. Dąbrowski, M. Suska (red.), The European Union Digital Single Market Europe's Digital Transformation, Routledge 2022 

https://www.routledge.com/The-European-Union-Digital-Single-Market-Europes-Digital-Transformation/Dabrowski-Suska/p/book/9781032201597#sup 


Poland in the European Union. Report 2021 pod red. Adama A. Ambroziak
https://tinyurl.com/dde5vxjw
​​
J. Menkes, M. Suska (red.) The economic and legal impact of covid-19. The case of Poland, Routledge 2021
h​ttps://www.routledge.com/The-Economic-and-Legal-Impact-of-Covid-19-The-Case-of-Poland/Menkes-Suska/p/book/9780367700645 ​

​​

M. Suska, Handel towarami jednostek nieuznawanych: przypadek Abchazji i Osetii Południowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2021
https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788380304390&hthost=1&store_id=2

A.A. Ambroziak, State Aid in Poland following accession to the EU [w:] Poland in the Single Market: Politics, economics, the euro, A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dą​browska (red.) Routledge 2020 (https://www.researchgate.net/publication/344413089_State_Aid_in_Poland_following_accession_to_the_EU);

​​

A.A. Ambroziak (red.) New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalisation, SGH Publishing House, Warsaw 2020 (https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/62_VI_20_New%20challenges_Ambroziak_WYMIANA.pdf);A.A. Ambroziak, A.D. Szypulewska-Porczyńska (red.) Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa. Monografia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2020 ((PDF) Polska w Unii Europejskiej. Od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa (title in English: Poland in the European Union. From association to fifteen years of membership );​

Ambroziak A.A., Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (red) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce (title in English: State aid for entrepreneurs. Selected Issues. Perspective of the aid granting entity and its beneficiary in Poland), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020 (https://www.profinfo.pl/sklep/pomoc-publiczna-dla-przedsiebiorcow,123787.html);

A.A. Ambroziak (red.) New Industrial Policy of the European Union, Springer, 2017 (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39070-3)

E. Kawecka-Wyrzykowska, Ł. Ambroziak, E. Molendowski, Wojciech Pola, Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017​

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016. 

A.A. Ambroziak (red.) Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, SGH Publishing House, Warsaw 2015 (https://www.researchgate.net/publication/287994548_Regional_Dimension_of_the_EU_Economic_Policy_in_Poland?_sg=VjxhJziHTx_TiUfHNYKl0_gbm8yCmw3YrR8BbZp2Una7TVuKyIor8abbV5nVsCrONPgGUnCqJnfqrVqwxMvHizaa_oTkSwMNLOK78Lj6.KUfeBrfKFP6fcu6gRoHlLNvo7J50ntBBRyxeEDGW4NnXnz3XDsfLt1u9EzGAl-tc8xc_nhw5dSfTPTZUP1fcZA)

A.A. Ambroziak (red.) New Cohesion Policy of the European Union in Poland How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Contributions to Economics, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2014 (https://www.springer.com/gp/book/9783319053349);

​J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.

​A.A. Ambroziak (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011;

​E. Kawecka-Wyrzykowska, Evolving Pattern of Intra-industry Trade Specialization of the New Member States of the EU: The Case of the Automotive Industry, in: F. Keereman, I. Szekely, (eds.) Five Years of an Enlarged EU. A Positive Sum Game, Springer 2010;​

E. Kawecka-Wyrzykowska, VAT jako źródło budżetu europejskiego, w: Płaszczyzny integracji europejskiej, A. Doliwa- Klepacka (red), Ostrowiec Świętokrzyski 2010;

A.A. Ambroziak, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009 (https://www.researchgate.net/publication/233966443_Krajowa_pomoc_regionalna_w_specjalnych_strefach_ekonomicznych_w_Polsce_English_title_National_regional_aid_in_Special_Economic_Zones_in_Poland);

E. Kawecka-Wyrzykowska (red.) Five years of the EU Eastward Enlargement – Effects on Visegrad Countries: Lessons for the Future, SGH Warszawa 2009;

E. Kawecka-Wyrzykowska, Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, SGH Warszawa 2009;

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja Europejska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007;

​E. Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec (red.), Unia Europejska, Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004;

E. Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec (red.), Polska w Unii Europejskiej, Tom II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004;

E. Kawecka-Wyrzykowska (red.) Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003;

E. Kawecka-Wyrzykowska (red.) Stosunki Polski z Unią Europejską, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002;

J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002;

E. Kawecka-Wyrzykowska, Polska w drodze do Unii Europejskiej (title in English: Poland on the road to the European Union), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999;
 


 
 
 

 english version

 
​​Flaga.Ang.png