Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Polska w Unii Europejskiej. Raport 2022
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Polska w Unii Europejskiej. Raport 2022

 
27 września 2022 r. (MS Teams)

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Integracji i Prawa Europejskiego
Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

Cel: w trakcie konferencji chcielibyśmy przedstawić efekt badań w postaci monografii naukowej pod tytułem Poland in the European Union. Report 2022 oraz kontynuować dyskusję o problemach ekonomicznych i prawnych oraz o przyszłości Polski w Unii Europejskiej.
 

9.00-9.30

Wprowadzenie

JM dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej, SGH

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH, Kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH


9.30-10.15

Część I: Skuteczność instrumentów interwencyjnych

„Cło węglowe” jako instrument realizacji Europejskiego Zielonego Ładu: możliwe implikacje dla Polski –  prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Polityka pomocy publicznej w Polsce podczas pandemii COVID-19 – dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

Dyskutant: dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP


Dyskusja


10.15-11.00

Część II: Zrównoważony rozwój

Gospodarka służąca społeczeństwu - czy Polska jest w stanie osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju do 2030 roku?  – dr Michał Schwabe

W drodze ku zrównoważonemu rozwojowi – Polska na tle pozostałych państw członkowskich UE - dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła

Dyskutant: dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE w Katowicach


Dyskusja


11.00-11.45

Część III: Prawne wymiar stosunków Polski z państwami trzecimi 

Ramy prawne stosunków Polski z sąsiadami I polska polityka sąsiedztwa. Wybrane zagadnienia – prof. dr hab. Jerzy Menkes

Polskie dwustronne umowy inwestycyjne po Traktacie Lizbońskim – dr Łukasz Dawid Dąbrowski

Dyskutant: dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska 


Dyskusja​

11:45-12:30

Część IV: Relacje z państwami trzecimi

Stosunki handlowe Polski i Unii Europejskiej  z pastwami Azji – dr Magdalena Suska

Gospodarcze relacje Unii Europejskiej z Pastwami Globalnego Południa - handel a rozwój - mgr Michał Kulpiński

Dyskutant: dr hab. Joanna Bednarz, ​prof. UG


Dyskusja

12.30-12.45

Zakończenie

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH, Kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH 
 
 

 formularz rejestracyjny

 
​​
 

 rada programowa

 
  • dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH - przewodniczący
  • dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego, Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK, kierownik Katedry Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ, Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP, kierownik Katedry Europeistyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH, Dyrektor Instytutu Ekonomii Międzynarodowej
  • prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Kamil Zajączkowski, prof. UW, Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 

 komitet organizacyjny